CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hòa thượng Aggamaha Pandit Napana Pemasiri Mahanayaka Thero, Sri Lanka gửi thông điệp chúc mừng Vesak

Thật là một niềm vinh hạnh lớn cho tôi khi được gửi bức thông điệp chúc mừng này đến Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc và Hội nghị Phật giáo Quốc tế năm 2014 được tổ chức tại Việt Nam.
Sự kiện này chắc chắn sẽ là một đại nhân duyên cho hàng đệ tử Đức Thế Tôn và tất cả mọi người nhận chân được sự vĩ đại của đạo Phật.

Như chúng ta đã biết, ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật là Đản sanh, Thành đạo và Nhập diệt đã diễn ra trong một không gian thiên nhiên, chứ không phải trong cung vàng điện ngọc. Có rất nhiều câu chuyện trong văn học Phật giáo kể về lòng yêu thiên nhiên của Đức Phật sâu đậm biết nhường nào. Thế nên, điểm quan trọng nhất cần nhấn mạnh trong Hội nghị này là bàn bạc tìm giải pháp cho vấn nạn toàn cầu đang nóng lên và việc bảo vệ môi trường.

Tôi đoan chắc rằng năm ngày diễn ra Đại lễ sẽ thành công rực rỡ và Hội nghị sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Kính chúc Đại lễ Vesak và Hội nghị thành công viên mãn.

Hòa thượng Aggamaha Pandit Napana Pemasiri Mahanayaka Thero, Tích Lan.

 

Nguyên tác tiếng Anh:

Most Ven. Aggamaha pandit Napana Pemasiri Mahanayaka Thero, Sri Lanka

CONGRATULATORY MESSAGE

From Most Ven. Aggamaha pandit Napana Pemasiri Mahanayaka Thero, Sri Lanka.


It is with great pleasure that I send this message on the occasion of United Nations Day of Vesak Celebrations and the Conference 2014 held in VietNam.

This event in Vietnam will definitely be a great occasion for Buddhists as well as non Buddhist to realize the greatness of Buddhism.

As we all know the three great events in the life of Lord Gautama Buddha, the birth, Enlightment and passing away, took place in the nature or natural environment, not inside a palace or mansion. There is plenty of evidence in Buddhist Literature to show how much He loved nature. So it is of utmost
importance to emphasis on Global warming and environment protection at this Conference.

I am sure the five day Celebrations and the Conference will be a glorious and successful event I wish this program me all success.

The Most Venerable, Aggamaha pandit Napana Pemasiri Mahanayaka

Thero of Sri Lanka Ramanya Nikaya

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan