CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ông Sontaya Kunpiome, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Vương quốc Thái Lan gửi thông điệp chúc mừng Vesak

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ VESAK 2014

Ông Sontaya Kunpiome,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Vương quốc Thái Lan

 

Lễ Vesak hay Lễ Tưởng niệm Đức Thế Tôn là một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm. Gần 500 triệu Phật tử trên khắp thế giới đều tổ chức tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo này. Hơn 2500 năm qua, Phật giáo vẫn không hề biến chuyển dù thời thay đổi không ngừng, qua bao nhiêu thế kỷ đạo Phật vẫn soi đường cho nhân loại thực hành theo để chấm dứt khổ đau.

Chân lý Bốn Sự Thật Cao Thượng được xem như là giáo pháp nền tảng của đạo Phật đã hướng dẫn những người con Phật đến một thế giới của trí tuệ, an lạc, giải trừ mọi khó khăn khổ nạn.

Tầm quan trọng của Đại lễ Vesak không chỉ có hàng Phật tử tôn kính tưởng niệm mà Tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng đặc biệt trân trọng chính vì đạo Phật luôn mang lại hòa bình hạnh phúc cho nhân loại năm châu trong thế giới nhiều biến đổi này.

Nhân dịp Đại lễ Vesak 2014, tôi chân thành tán thán Ban Tổ chức Đại lễ năm nay và kính chúc tất cả quý vị thành công trong việc chuyển tải rộng xa giáo pháp đạo Phật trong thế giới này để mọi người sớm không còn khổ đau.

                    Sontaya Kunplome

Bộ trưởng Bộ Văn hóa vương quốc Thái Lan

 

Nguyên tác tiếng Anh:

Sontaya Kunplome, Minister of CuLture of the Kingdom of Thailand

Message for the United Nations Day of Vesak 2014

H.E. Mr. Sontaya Kunpiome

Minister of Culture of the Kingdom of Thailand

 

Vesak Day or Buddha Day is one of the most sacred days of the year when nearly 500 million Buddhists throughout the world celebrate the day of the Lord Buddha’s full enlightenment. And for more than 2,500 years, the Buddhism still stands unaffected by time and has, for centuries, paved the way for mankind to end the suffering.

The Four Noble Truths regarded as the grand foundation of the Buddhism has been leading all Buddhists to a world of wisdom, calm and sense of problem solving.

The importance of this great day of Vesak is realized not only by all Buddhists but also by the United Nations that acknowledge the significance of Buddhism in bringing peace and happiness to people of all races amidst the rapid changing world.

On the occasion of the United Nations Day of Vesak 2014, I wish to extend my sincere appreciation to the ntemational Council for Day of Vesak for the organizing of this year’s event and wish you all success in furthering the Buddhism teaching expansion to end people’s  suffering.

   Sontaya Kunplome

Minister of CuLture of the Kingdom of Thailand

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan