CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2016 của Chủ tịch ICDV

Phra Brahmapundit

THÔNG ĐIỆP VESAK 2016

CỦA HÒA THƯỢNG GIÁO SƯ TIẾN SĨ PHRA BRAHMAPUNDIT

Mọi người trong các cộng đồng Phật giáo và Hoàng gia Thái Lan lấy làm tự hào và vinh dự được tổ chức Đại lễ Vesak 2016/2559 – lần thứ 13. Như nhiều người đã biết, sự kiện trọng đại này nhằm mục đích tạo sự hiểu biết giữa các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, hướng đến mục tiêu sau cùng là mang nền hòa bình và ổn định cho toàn thế giới ngay thời điểm này có quá nhiều thách thức và khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng.

Đối với Đại lễ Kỷ niệm năm nay, Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, nơi đây tôi vinh dự được làm hiệu trưởng, nỗ lực phục vụ hết mình, cả về thời gian và khả năng cho sự thành công của hội thảo mang chủ đề Đạo Phật vì nền Hòa bình Thế giới kết hợp với tổ chức Lễ mừng Sinh nhật lần thứ 84 của Hoàng hậu Sirikit Thái Lan. Hội thảo Quốc tế và Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Tăng-già Tối cao Thái Lan và sự bảo hộ của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, tất cả mọi sự chuẩn bị cần thiết đã được thực hiện, tạo điều kiện tốt cho khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tôi xin chào đón tất cả các bạn đến tham dự cùng chúng tôi trong dịp lễ đặc biệt gồm hai kiện lớn này để mang lại sự hiểu biết lẫn nhau và nền hòa bình cho nhân loại.

Nguyện cầu Tam Bảo ban phước lành đến tất cả các bạn.

Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit

Hiệu trưởng Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya

Chủ tịch IABU

Chủ tịch ICDV

 

Nguyên văn:

Message of the 13th United Nations Day of Vesak Celebration 2016
From The President of IABU/ICDV

THE MOST VEN. PROF. DR. PHRA BRAHMAPUNDIT

Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
President, International Association of Buddhist Universities 
President, International Council for Day of Vesak


The people, the Buddhist communities and the Royal Government of Thailand are proud and privileged to have the honor of holding the 13th United Nations Day of Vesak Celebration 2016/B.E. 2559. As already known to many, this great event is aimed at creating understanding among the Buddhist communities worldwide; which in the end would bring peace and stability to the world at large in this time of severe global crises and numerous challenges. 

For the celebration this year, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, of which I have the honor of serving as its rector, is rending its effort, time and energy towards the successful Buddhist Path to World Peace in conjunction with the 84th Birthday of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand. For this 13th International Conference and Celebration of United Nations Day of Vesak by the guidance of the Supreme Sangha Council of Thailand and the support of the Royal Thai Government, all the necessary preparations have been made to help facilitate foreign guests from all over the world. 

I would like to welcome you all to join us for this concurrence of these auspicious celebrations in order to bring greater mutual understanding and peace to the mankind. 

May the blessing of the Triple Gem be upon you all. Phra Brahmapundit a
The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, 
Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
President, International Association of Buddhist Universities 
President, International Council for Day of Vesak

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan