CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2016 của Thống đốc Tiểu bang California

Lời người dịch:

Năm nay là năm đầu tiên Nước Mỹ khởi xướng chào mừng và ghi nhận các đóng góp của Phật giáo, và Cali hiện tại được chọn là một một tiểu đầu tiên của Cộng đồng Phật giáo.

 

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN VESAK 2016 
CỦA THỐNG ĐỐC TIỂU BANG CALIFORNIA 
EDMUND G. BROWN JR.

20 tháng 5, 2016

Tiểu bang California như là một trong những ngôi nhà đầu tiên của Phật Tử Hoa Kỳ, và Phật Giáo là một trong những truyền thống tôn giáo tuyệt vời trên thế giới, cảm hóa và tương tác vào cuộc đời bằng sự thực hành của từ bi, trí tuệ và chánh niệm.

Cộng đồng Phật tử Hoa Kỳ đã đóng vai trò thiết yếu trong lịch sử của tiểu bang, từ những người di dân Trung Hoa và Nhật Bản đầu tiên của thế kỷ 19, cộng đồng này đã giúp xây dựng các tuyến đường sắt, bảo vệ đất nước chúng ta và khai khẩn đất đai. Khắp ở các nơi ở tiểu bang California, các cộng đồng Phật giáo tham gia đóng góp vào phúc lợi của xã hội chúng ta theo nhiều cách, cống hiến sự bình an, lòng từ bi, sự tinh tấn nhiệt thành, và trí tuệ cho những ai khi phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

Vesak là ngày lễ kỷ niệm ngày Đản sinh, Thành đạo (giác ngộ) và Niết Bàn (nhập diệt) của Đức Phật, Sĩ Đạt Ta Cồ Đàm (Gautama Siddhartha), và là ngày cử hành sự trau dồi trí tuệ và lòng từ bi trong cuộc sống của chúng ta. Đại lễ Phật đản được tổ chức theo nhiều cách đa dạng khác nhau ở khắp mọi nơi trong các cộng đồng Phật giáo của tiểu bang chúng ta. Tôi chào mừng sự đóng góp của các công dân Phật giáo trong ngày Lễ Phật Đản này.

Trân trọng.

[ký tên] Edmund G. Brown Jr.

California Edmund G. Brown Jr. Vesak 2016

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan