CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoài niệm

(Tưởng niệm Giác linh cố HT. Thượng Trí Hạ Tịnh)

Thế là…

Một sớm qua,

Ánh nhựt hồng đà chuyển hướng

Chiều hoàng hôn phủ xuống cả kinh cầu

Hạ buồn, đẫm giọt mưa ngâu

Se lòng đất lạnh, trời sầu tiễn đưa.

 

Người đi trở giấc, nắng mưa

Con về biền biệt ngàn xưa mộng trường

Ta bà phổ sóng yêu thương

Pháp thân phổ chiếu muôn phương ấm lòng.

Người đi một bước thong dong

Quy nguyên nguồn cội phiêu bồng liên hoa.

 

Xót Người hay xót thương ta ?

Khi mộng vô minh nẻo về xa thăm thẳm

Diệu chiếu nhân gian tình Người nắng ấm

Người đã về, đã đến, đã đi…

Đừng tiễn bước chân nhân trong muôn triệu nỗi ai bi

Hay bao nỗi luyến thương cạn khô dòng phàm lệ

Kim cổ một vầng trăng vẫn hằng soi nhân thế

Huyền nhiệm lung linh trong gió nội mây ngàn.

Độ người về chốn liên bang

Trì câu Phật hiệu rõ ràng sớm trưa

Muôn duyên tích phước chẳng chừa

Tinh chuyên nhất niệm ba thừa khai thông.

 

Trăm năm diệu lý khơi dòng

Nghìn năm bi nguyện kết vòng cửu liên

Bản hoài một dạ uyên nguyên

Vân du độ tận sáu miền trầm luân.

 

Kìa núi, kìa sông, ánh xuân hồng ló dạng

Một vầng dương tỏa rạng cuối chân trời…

(KN, ngày 3/4/2014) TN. Huệ Thanh

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan