CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bóng hiền thiên thu

HTChonThien

Thành kính tưởng niệm HT. Thích Chơn Thiện

Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư

Người về trong giấc ngủ yên

Trăm năm lắng đọng bóng hiền thiên thu

Tâm Ngộ thể nhập vô ưu

Tường Vân chiếu diệu trượng phu Bồ-đề

Tây Trúc ngàn dặm sơn khê

Viên Giác nhuận rạng thượng đề thiền quang

Sông Hương, núi Ngự trăng vàng

Huyễn thân ly xả - đạo tràng thuyền không

Tường Vân, cố đô Huế, 08/11/2016

HT. THÍCH GIÁC TOÀN

Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư

HTGToan 2

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan