CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

Ngày 29-11, sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027), Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã được chư tôn đức đồng thành suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. 

Trong lễ suy tôn được tổ chức trang nghiêm, đại diện Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, Hoà thượng Thích Lệ Trang, tân Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN đã cung tuyên chúc từ. Giác Ngộ Online xin giới thiệu toàn văn bản chúc từ này đến bạn đọc quan tâm.

CHÚC TỪ

KÍNH DÂNG ĐỨC TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ QUẢNG

ĐƯỢC GIÁO HỘI SUY TÔN LÊN NGÔI VỊ PHÁP CHỦ

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC

LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022-2027

NGÀY 29-11-2022 TẠI HÀ NỘI

***

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Cung văn:

Phật pháp nhiệm mầu, mây lành che chở khắp nhân thiên

Tăng già hòa hợp, đức sáng rạng soi cùng pháp giới.

Đạo do người truyền nên Phật pháp mãi mãi xương minh

Pháp nhờ Tăng giảng cho Chánh giáo luôn luôn xán lạn.

Nhớ xưa:

Phật giáo từ khi du nhập, có Tăng thống, có Quốc sư phù trợ

quân vương, an dân hộ quốc để quốc gia thường cường thường thịnh

Giáo hội từ ngày thành lập, có Pháp chủ, có cao Tăng giáo hóa

chúng nhân, tốt đời đẹp đạo để Đạo Phật vĩnh thọ vĩnh khang.

Đức Hòa thượng:

Thiện căn đã sẵn, sớm giác ngộ cuộc đời ảo ảnh không hoa,

tuổi lên mười bỏ nhà thế tục, nguyện một lòng theo bước Như Lai

Đạo nghiệp vun trồng, mau liễu đạt pháp tánh chân thường diệu hữu, tuổi ba bảy đăng ngôi Thượng tọa, thệ muôn kiếp tu hạnh Bồ-tát.

Gió tùng trăng nước chưa đủ ví thanh hoa

Tuyết sáng ngọc trong khó so bằng tư chất.

Lúc dịch kinh, không quản ngày đêm, lẳng lặng một mình, chuyên tâm nghiên tầm kinh luật luận để lời vàng lưu lại khắp muôn phương

Khi thuyết pháp, chẳng ngại nắng mưa, xông pha chiếc bóng, dấn thân hành đạo Bắc Trung Nam, đem Chánh giáo truyền trao bao thế hệ.

Tiếng sư tử vang lên người người đều cảm hóa

Bóng tôn dung hiển hiện ai ai cũng tuân theo.

Làm Trưởng Trị sự, làm Phó Chủ tịch, xây sửa già-lam,

tạo dựng pháp tràng, Phật tử nhân đây được đội ơn cứu độ

Làm Trưởng Phật viện, làm quyền Pháp chủ, thiết lập kỷ cương,

mở mang khóa học, Tăng Ni nhờ đó được thoát khỏi nguồn mê.

Nặng lòng thành coi nhẹ gian lao

Mạnh chí cả quyết tròn đại nguyện.

Do vậy:

Hạnh nguyện bao trùm khắp chốn, Tăng Ni xưng tụng cao Tăng

Công đức che chở muôn nơi, Giáo hội suy tôn Pháp chủ.

Tứ chúng nương đức từ bi mãi mãi trang nghiêm

Truy tố đội ơn cứu độ luôn luôn thanh tịnh.

Kính nguyện:

Thọ mạng dài lâu, trải bao nhật nguyệt vô cùng

Phúc đức nhuần xa, sánh với càn khôn vĩnh viễn.

Phật pháp xương minh

Việt Nam thịnh trị.

Phật lịch 2566,

Vận trời ngày phước sanh tháng 11 năm Nhâm Dần,

(29 tháng 11 năm 2022)

Tất cả chúng con

Cúi đầu kính lạy.

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan