CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

"Huyễn thân ly xả - đạo tràng thuyền không"

Trong tang lễ HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, vị giáo phẩm cộng sự gắn bó với Hòa thượng tân viên tịch trong nhiều năm liền đã có lời truy niệm, thay mặt cho Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư.

A levieng TWGH 5

Chư Hòa thượng trong lễ tưởng niệm HT.Thích Chơn Thiện - Ảnh: Quảng Điền

"Toàn thể thành viên của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đê đầu kính bái giác linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Chơn hạ Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư GHPGVN.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Vô thường tấn tốc, hoa nở rổi tàn, thành trụ hoại diệt là thân phận của mọi chúng sanh ở cõi Ta-bà. Công đức của Hòa thượng thật lớn lao, đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quê hương đất nước. Suốt 52 hạ lạp, Hòa thượng một lòng phục vụ đạo pháp và dân tộc, Phật sự đa đoan, thành tựu viên mãn, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, Hòa thượng đã xả bỏ báo thân, theo thiện nghiệp và nhờ sức gia trì của chư Phật, về cõi tịch tịnh nghìn thu.

Công đức thành tựu qua các Phật sự của Hòa thượng đã được Nhà nước và Giáo hội ghi nhận. Hình ảnh cao đẹp của Hòa thượng không phai mờ trong lòng chư Tôn túc, Tăng Ni, tông môn Tường Vân và quần chúng Phật tử. Riêng đối với Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội, với khả năng chuyên môn về giáo dục, tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục tại Hoa Kỳ, Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ với luận án về giáo dục “Lý thuyết Nhân tính qua Kinh tạng Pali”, Hòa thượng đã đảm nhiệm, tận tâm xây dựng và đặt nền tảng cho sự phát triển đúng hướng suốt 14 năm qua, sau nhiều năm tháng phụ tá cho hai vị Trưởng lão hàng đầu của ngành Giáo dục Tăng Ni là Hòa thượng Thích Minh Châu  và Hòa thượng Thích Thiện Siêu.

HTChonThien Gtoan

HT.Thích Chơn Thiện, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Châu, HT.Thích Minh Châu và HT.Thích Phước Sơn
(Ảnh tư liệu do ĐĐ.Hương Yên cung cấp)

Thế là Hòa thượng đã ra đi, nhưng đối với chúng tôi, hình bóng của Hòa thượng không bao giờ phai mờ trong ký ức. Ánh mắt sáng ngời của tình thương và trí tuệ; nụ cười tươi tắn của sự khích lệ, chan hòa; lời nói âm vang tựa như lời kinh lời kệ; trì giữ tứ oai nghi, thể hiện cả trong cung cách và trong những dòng chữ ngay ngắn, đều đặn, rõ ràng và rất đẹp; đó là những biểu hiện cốt cách trí tuệ, đạo đức cao vời của Hòa thượng.

Tâm Ngộ Chơn truyền Tường Vân hoằng Chánh pháp

Viên Giác Thiện nguyện Trí Hải phổ Từ quang

Ôi! Cõi trần gian đa sự buồn vui, nghiêng ngửa khóc cười. Đối với chúng tôi, những người vẫn đang ý thức, nỗ lực tu tập để vào cõi Không, Vô ngã, nhưng tránh sao khỏi niềm kính tiếc nhớ thương Hòa thượng! Mây nhẹ lướt đi trên cao giữa bầu trời Thừa Thiên-Huế. Tổ đình Tường Vân rồi đây vẫn lặng lẽ trang nghiêm. Nhưng trong cõi tâm linh huyền diệu, với gia trì lực của Tam Bảo, chúng tôi vẫn nghĩ rằng Hòa thượng vẫn mãi mãi lưu tâm gia hộ cho Tổ đình Tường Vân để Tường Vân vĩnh tại, mây lành còn mãi để chúng tôi có thể chiêm bái Tổ đình Tường Vân, suy niệm công đức của Hòa thượng mà nỗ lực làm tròn các Phật sự của Ban Giáo dục Tăng Ni.

Người về trong giấc ngủ yên

Trăm năm lắng đọng bóng hiền thiên thu

TÂM NGỘ thể nhập vô ưu

Tường Vân chiếu diệu trượng phu Bồ-đề

Tây Trúc ngàn dặm sơn khê

VIÊN GIÁC nhuận rạng thượng đề thiền quang

Sông Hương, núi Ngự trăng vàng

Huyễn thân ly xả - đạo tràng thuyền không.

Giờ phút tiễn biệt, nói sao cho hết nỗi niềm kính tiếc! Chỉ cúi đầu bái biệt Giác linh Hòa thượng, ngưỡng cầu chư Phật hộ trì Giác linh Hòa thượng siêu thăng Phật quốc.

Nam-mô Từ Lâm Tế chánh tông, Tứ thập tam thế, Xuân kinh Tường Vân Tổ đình trú trì, Chứng minh Hội đồng Phó Pháp chủ, Trị sự Hội đồng Thường trực Phó Chủ tịch, húy thượng TÂM hạ NGỘ, tự CHƠN THIỆN, hiệu VIÊN GIÁC Giác linh thùy từ chứng giám.

HT. Thích Giác Toàn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan