CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh thư tĩnh lặng

                            KINH THƯ TĨNH LẶNG

* Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Huệ Ấn                            

* Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN                                      

* Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên -  Huế

NHẤT              nhật vô thường hóa sanh

TÂM                hiền an tịnh mây lành nhàn du

CẦU                giải thoát...trú vô ưu

NGUYỆN        Tây phương cảnh trượng phu đi về

GIÁC               thị giác...chứng Bồ đề

LINH                Sơn thị nhập đường quê Niết bàn

TRƯỞNG         túc cửu phẩm sen vàng

LÃO                 tùng quy hướng đạo tràng Liên hoa

HÒA                 chơn như hạnh chan hòa

THƯỢNG        vô sanh nhẫn ba la siêu mầu

THƯỢNG        đẳng không sắc tâm giao

HUỆ                 chiếu sanh tử, mật đào thiền gia

HẠ                    soi trừng quán Lăng già

ẤN                    thiêng hiển hiện hằng sa mẫu từ

CAO                 mầu tịch lắng kinh thư

ĐĂNG              quang Tịnh độ vĩnh thù hồng ân

PHẬT               đại ly xả thiên chân

QUỐC              Cực lạc xứ phúc phần xưa sau.

                              Thừa Thiên - Huế, 25/8/Kỷ Hợi (2019)

                                          Trần Quê Hương

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan