CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nụ cười pháp duyên

Kính tưởng niệm Giác linh Cố HT. Thượng PHÁP Hạ CHIẾU

- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

- Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Lâm Đồng

nhân ngày trai tuần chung thất

phapchieu

Về Lâm Đồng, nhớ Đơn Dương

Về Đơn Dương… dạ vấn vương bồi hồi

Giác Nguyên bóng ẩn lưng đồi

Chùa đây người đã xa khơi biệt ngàn!

Trùng trùng mây trắng giăng ngang

Dáng người thấp thoáng mơ màng trong sương

Nụ cười hiền mãi tỏa hương

Pháp âm vi diệu giảng đường Linh Sơn

Người về rừng núi thân thương

Người đi cây cỏ u buồn hoài mong

Ngày ngày tháng tháng vọng trông

Nguyện lực còn đó, chí hồng tâm thiêng!

Về Lâm Đồng, nhớ Giác Nguyên

Về Giác Nguyên, nhớ bóng hiền Pháp huynh

Non non nước nước hữu tình

Nụ cười ánh mắt uy linh rực thiền

Thượng PHÁP Hạ CHIẾU phúc duyên

Bi lực trí dũng… nhiệm huyền gần xa

Thất bồ đề mật ba la

Bát chánh đạo nở… kết tòa Kim cương

Niết bàn tịnh lạc chơn thường

A Di Đà Phật Tây phương quy hồi!

Sen vàng thượng phẩm cao ngôi…

Người đi còn mãi… nụ cười âm vang!

Chùa Giác Nguyên, Đơn Dương – Lâm Đồng

                                               Ngày 18/09 nhuần/Giáp Ngọ – 2014

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan