CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trăm năm Cư sĩ (Hòa thượng Thích Giác Toàn tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm)

Tưởng niệm cư sĩ Tống Hồ Cầm vừa từ trần, Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN đã có bài thơ truy tán công hạnh của vị cư sĩ 105 tuổi cả một đời gắn bó với các hoạt động của Phật giáo.

*Tưởng niệm chơn linh Đại lão Cư sĩ Tống Hồ Cầm tự nhà thơ Tống Anh Nghị trước giờ tống biệt - Trà tỳ

(ngày 12 tháng 2 năm Nhâm Dần)

1

Nhất nhật vô thường đến đi

Tâm thành niệm tưởng bóng thì người xưa

Cầu chư Phật hiển Tam thừa

Nguyện chơn linh sớm và trưa nhất thời

Đại bi đại xả gọi mời

Lão lai vô tận tình người rằng đây

 trần nhất tự mây bay

 phu hồ hãi sương cài trăng khuya

Tống biệt hành, tiễn thuyền đưa

Hồ xưa mộng mị, bây giờ chiêm bao

Cầm kỳ thi hoạ mai đào

Tự hương thanh nhả cuộn trào hồn thơ

Nhà tre mây trúc trăng mờ

Thơ vang âm điệu hững hờ trong sương

Tống biệt hành mãi tiếc thương

Anh về bên ấy - vấn vương viễn hành

Nghị chào nhau thuở xuân xanh

Nguyên niềm tin vẫn trong thanh xứ mình

Phó Hương giang Ngự yên bình

Tổng trì xứ Huế lưu quỳnh ngàn năm

Biên niên sử ngọc thậm thâm

Tập kết quê mẹ xứ trầm hương ca

Báo đời báo đạo chan hoà

Giác tuệ thị ứng hằng sa ngát trời

Ngộ tâm ngộ tánh tuyệt vời

Nguyên lai trầm mặc xa rời xưa sau

Phó như thị trúc dạt dào

Viện đào tạo đẹp trăng sao hương thiền

Trưởng nhân văn hướng hoàng thiên

Học thọ ý túc trú niềm nhân gian

Viện kinh luật luận sen vàng

Phật Giới - Định - Tuệ thiền quang vận hành

Giáo nhi bất quyện long lanh

Việt siêu tam giới lá cành tịnh không

Nam phương sắc sắc tươi hồng

Thành ta bà huyễn dòng sông thế trần

Phố phường ảo mộng thiên chân

Hồ thiêng bát ngát xoay vần mộng xa

Chí nguyện sâu lắng sơn hà

Minh minh ngàn dặm ngát toà đạo ca

2

Nguyên niên gốc cội sương sa

Uỷ nguồn suối thánh chan hoà nước non

Viên tròn huyết thống tâm hồn

Uỷ thác chí nguyện trường sơn giống nòi

Ban bệ Tổ phụ gọi mời

Trung dung tộc họ xinh tươi Tiên bồng

Ương mầm tâm thức Lạc Hồng

Mặt mặt liên kết non sông yên bình

Trận đồ nền tảng hữu tình

Tổ tông vững chắc tâm linh một nhà

Quốc hồn quốc tuý thăng hoa

Việt siêu tam giới hãi hà hoà chan

Nam bang thắm mật sen vàng

 như bất tận hai hàng châu sa

Thành xưa Tống Hồ Cầm kha

Phố quê còn mãi lệ nhòa tử sanh

Hồ thiêng còn mãi tinh anh

Chí nguyền sống động thơm cành hương sen

Minh viên gốc cội vững bền

3

Đặc trưng niên thiếu tuổi tên đã từng

Biệt danh Huynh trưởng lẫy lừng

Gắn bó ê kíp chung lưng buổi đầu

Kết hợp thọ học thẩm sâu

Huynh đệ gánh vác nhịp cầu hoằng dương

Trưởng dưỡng thế hệ khai đường

Gia công tấn hạnh mười phương sáng ngời

Đình tiền dựng lập xinh tươi

Phật tâm Phật tánh mỉm cười tuổi thơ

Tử tôn con cháu vui chờ

Thừa sự khai ấn niềm mơ đong đầy

Thiên niên thanh thiếu sum vầy

Huế thân thương nở đào mai ngút ngàn

 Nam Trung Bắc hương vàng

Trung dung tỉnh - huyện ngập tràng yêu thương

Ương mầm hạt giống chơn thường

Hằng sa hương sắc mười phương thơm lừng

Trăm ngàn chồi lộc tưng bừng

Năm dài vô tận hương xuân ngạt ngào

4

Đại ân đại đức tâm giao

Biểu hiện bi trí sắc màu long lanh

Hội tụ thức trí tinh anh

Phật từ tâm toả hoá thành thắng duyên

Học kinh luận thoát cái triền

Chùa xưa Giới - Định - Tuệ hiền dồi trau

 phủi danh phận bể dâu

Lợi tâm lợi tánh diệu mầu thăng hoa

Thành như ý túc mượt mà

Viên dung tướng tánh đẹp tòa thiên chân

Tham cầu quả vị Linh Sơn

Dự soi chiếu diệu ngã nhơn ta người

Hội họp kết nối mười mươi

Nghị sự bàn bạc đạo đời thông lưu

Sáng trưa chiều tối vô ưu

Lập một tổ chức điều nhu trong ngoài

5

Rồi đi đứng, rồi khứ lai

Đắc tâm đắc tánh nối dài trượng phu

Cử đề cách hoá phàm phu

Uỷ nhiệm thanh lọc tư tu chính mình

Viên minh óng ánh tâm linh

Kiểm thân khẩu ý hữu tình thượng nhân

Soát rà bất thiện phong trần

Hội tụ phẩm hạnh huyền chân vô vàn

Đồng tu lục độ sen vàng

Trị nhân tích đức nghiêm trang hạnh lành

Sự sự nhàn hạ trong thanh

Giáo kết hằng hữu hoá thành mười mươi

Hội hợp an lạc nụ cười

Phật từ thanh thoát xinh tươi yên bình

Giáo dưỡng nhuận rạng tâm kinh

Việt siêu tam giới hữu tình thiên thu

Nam phương thiện sự tư tu

Nhiều năm nhiều tháng thoát mù tử sanh

Nhiệm huyền thuần thục căn lành

Kỳ duyên túc trái mong manh pháp trần

 vàn căn cội phù vân

Lượng phẩm nhuần thấm phúc phần bảo châu

Công dày nối kết diệu mầu

Đức lành vô lượng cao sâu nghĩa tình

Trang hoàng phúc báu phù sinh

Nghiêm định tứ đại ẩn mình trăm năm

6

Tân cựu vô thường âm thầm

Quy về Tây Trúc lặng trầm nghìn thu.

Tịch hướng thiên địa sương mù

Thọ chìm mây nước phiêu du ảo huyền

Thế gian dừng bước hạo nhiên

Một đời sung mãn ấn triền linh nham

Trăm năm cư sĩ thượng nhân

Linh năm đại lão phù vân ta bà

Năm dài lẻ….tát-bà-ha!

Tuổi trời bách tuế dĩ hà chi giao

An tịnh Tây Trúc mật đào

Trụ Cực Lạc quốc ra vào thảnh thơi

Tây thiên nhàn hạ mười mươi

Phương Trời, phương Phật mỉm cười thong dong

Cực Lạc cửu phẩm tươi hồng.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn đạo Sư A DI ĐÀ PHẬT

Thanh tịnh am, 12 tháng 2 năm Nhâm Dần (2022)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan