CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Tăng sự T.Ư tổng kết hoạt động Phật sự năm 2014

Chư Tôn đức Ban Tăng T.Ư đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2014 và đề ra chương  trình hoạt động Phật sự năm 2015 tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam – thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM vào chiều nay, 20-1.

ANH BT 3
Chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh
ANH BT 4
Tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư Thích Trí Tịnh

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư Tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Nhơn, Quyền Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư;  HT.Thích Quảng Tùng, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Thiện Duyên, HT.Thích Gia Quang, HT.Thanh Quyết, HT.Thạch Sok  Xane đồng Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng II TƯGH; chư Tôn đức ban, viện T.Ư, Ban Tăng sự T.Ư, Ban Tăng sự các tỉnh, thành.

ANH BT 6
Chư Tôn đức chủ tọa đoàn

ANH BT 7
HT.Thích Thiện Pháp phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư nhấn mạnh: “Năm 2014 là năm mà Ban Tăng sự T.Ư cùng các ban chuyên môn của Giáo hội đã phải giải quyết và đối diện với nhiều vấn đặt ra về đời sống tu tập và đạo hạnh của Tăng Ni trẻ trong giai đoạn hiện nay. Thách thức này cần phải được tập trung giải quyết và đặt ra cho Ban Tăng sự T.Ư và các Ban Tăng sự tại địa phương có phương hướng triển khai trong các hoạt động Phật sự trong năm 2015.

Tại hội nghị này, tôi mong muốn chư tôn đức và quý vị đại biểu cho ý kiến về phương hướng hoạt động và đưa ra giải pháp để thực hiện thành công chương trình hoạt động năm 2015 của Ban Tăng sự T.Ư nhằm tăng cường quản lý Tăng Ni, tự viện, tạo điều kiện tốt nhất cho việc sinh hoạt tu tập và gìn giữ giới luật, đạo hạnh của Tăng Ni trong điều kiện xã hội giai đoạn hiện nay”.

Hội nghị đã được TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư trình bày báo cáo công tác hoạt động Phật sự của Ban Tăng sự T.Ư. Theo đó, với chức năng và nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Ban Tăng sự T.Ư đã nỗ lực trong các hoạt động của Giáo hội tại trung ương và địa phương như công tác tổ chức Đại giới đàn, An cư kiết hạ, cấp chứng điệp thọ giới, chứng nhận Tăng Ni, chứng điệp an cư kiết hạ, bổ nhiệm trụ trì, chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo, thống kê Tăng Ni, tự viện… và một số trọng tâm theo chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội và Ban Tăng sự đã đề ra trong nhiệm kỳ VII (2012-2017).

ANH BT 13
TT.Thích Đức Thiện, Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư báo cáo hoạt động năm 2014

ANh  2
Chư Tôn đức Ban Tăng sự tỉnh, thành

Hiện nay, cả nước có 46.495 Tăng Ni gồm: 34.062 Bắc tông, 8.574 Nam tông, 805 Nam tông kinh, 3.054 Khất sĩ. Cả nước có 14.778 ngôi tự viện, trong đó 12.245 tự viện Bắc tông, 454 chùa Nam tông Khmer, 73 chùa Nam tông Kinh, 541 tịnh xá, 467 tịnh thất, 998 Niệm Phật đường.

Ban Tăng sự T.Ư cấp 2.247 giấy chứng nhận Tăng Ni cho BTS GHPGVN  tỉnh, thành, đổi 12 giấy chứng nhận Tăng Ni; Ban Tăng sự T.Ư hướng dẫn và cho phép các BTS GHPGVN tổ chức Đại giới đàn, qua đó có tổng cộng 3.770 giới tử thọ giới; đã duyệt và cấp 8.355 chứng điệp thọ giới, 68 chứng nhận tu nữ.

Năm 2014, có 57 BTS GHPGVN tỉnh, thành tổ chức An cư kiết hạ tập trung, 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành tổ chức An cư kiết hạ tại chỗ với 29.485 Tăng Ni; theo đề nghị của BTS GHPGVN tỉnh, thành, Ban Tăng sự T.Ư cấp 2.434 chứng điệp kiết hạ cho Tăng Ni an cư lần đầu.

Bổ nhiệm trụ trì, hợp thức hóa trụ trì, bổ nhiệm Ban Quản trị, Ban Hộ tự tổng cộng 510 cơ sở, 33 cơ sở mới thành lập. Ban Tăng sự giới thiệu 23 Tăng Ni về tu học, sinh hoạt Phật sự tại các tỉnh phía Bắc; 47 Tăng Ni về tu học, sinh hoạt tại các tỉnh phía Nam, chuyển 30 hồ sơ đến tu học và sinh hoạt Phật sự tác các tỉnh phía Bắc.

ANH BT 16
HT.Thích Gia Quang đóng góp ý kiến

ANH BT 18
Nhiều vấn đề phát sinh từ thực tế địa phương được đại biểu chia sẻ tại hội nghị

Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, và nghiệp vụ trụ trì cho Tăng Ni các cơ sở tự viện của Giáo hội, BTS GHPGVN tỉnh, thành đã tổ chức bồi dưỡng trụ trì, tập huấn hành chánh Giáo hội, kỹ năng quản lý tự viện, triển khai Hiến chương GHPGVN…  với  5.661 Tăng Ni. Công tác truy phong giáo phẩm cho chư tôn đức theo đề xuất của các BTS GHPGVN tỉnh, thành, hệ phái; BTS GHPGVN tỉnh, thành đã xác nhận cho 1.489 nam nữ Phật tử xuất gia tu học tại các tự viện.

Hiện nay, có 39 Phân ban Ni giới tỉnh thành thuộc Ban Tăng sự tỉnh, thành được thành lập và sinh hoạt Phật sự.

Chương trình hoạt động Phật sự của Ban Tăng sự T.Ư năm 2015 gồm 6 điểm: Tiếp tục phổ biến Nội quy Ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ VII (2012-2017), thống kê Tăng Ni, tự viện; Hỗ trợ BTS GHPGVN tỉnh, thành tổ chức Đại giới đàn, cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, chứng điệp thọ giới Tăng Ni, chứng nhận tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer, chứng nhận tu nữ; Hỗ trợ Phân ban Ni giới tỉnh, thành hoạt động Phật sự, Hội thảo khoa học quản lý Tăng sự trong nhiệm kỳ mới và định hướng tới năm 2030 – Vấn đề thống kê số lượng Phật tử và những người có niềm tin Phật giáo trong xã hội ngày nay (do TƯGH – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức).

ANH BT 14
HT.Thích Thiện Pháp chủ trì thảo luận tại hội nghị

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư chủ trì buổi thảo luận nhằm hoàn thiện công tác Tăng sự. Chư tôn đức đại biểu các tỉnh, thành đã thảo luận, góp ý sôi nổi nhiều vấn đề thực tế vướng mắc của ngành Tăng sự tại địa phương, qua đó củng cố, hoàn thiện công tác quản lý Tăng sự của BTS GHPGVN tỉnh, thành.

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu đúc kết hội nghị, ghi nhận những ý kiến đóng góp của chư tôn đức Ban Tăng sự tỉnh, thành cho hoạt động chuyên ngành về các vấn đề: tu học, hành đạo của Tăng Ni hiện nay, quản lý Tăng sự, hoạt động của các đạo tràng, thọ giới, tấn phong giáo phẩm… nhằm rút kinh nghiệm cho hoạt động ngành Tăng sự giúp hoàn thiện hơn trong công tác hoạt động chuyên ngành.

ANH BT 21
HT.Thích Thanh Nhiễu đúc kết các ý kiến tại hội nghị

ANH BT 1
HT.Thích Gia Quang phát biểu cảm tạ

Mời độc giả xem thêm hình ảnh của hội nghị:

ANH BT 15
HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đóng góp ý kiến với ngành Tăng sự

ANH BT 17
Nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức ngành Tăng sự hết sức thiết thực
cho công tác quản lý Tăng Ni, tự viện tại địa phương

ANH BT 8
HT.Thích Thiện Nhơn tặng lẵng hoa của Ban Thường trực HĐTS

ANH BT 9
HT.Thích Thanh Quyết tặng lẵng hoa của Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư

 ANH BT 10
HT.Thích Huệ Trí tặng hoa của Ban Pháp chế T.Ư

ANH BT 12
HT.Thích Thiện Duyên tặng lẵng hoa của Ban HDPT T.Ư

ANH BT 11
HT.Thích Huệ Minh thay mặt Ban Nghi lễ T.Ư tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị

ANh  1
Quang cảnh hội nghị Ban Tăng sự T.Ư

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan