CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

BTS PG TP.HCM hướng dẫn tổ chức Phật đản PL.2559

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký kế hoạch số 111, ngày 3-4 về tổ chức Đại lễ Phật đản & Tuần lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh gởi đến chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN, Ban/Ngành trực thuộc GHPGVN, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Điều hành Lớp cao - Trung cấp Giảng sư, các trường/lớp cao - trung - sơ cấp Phật học, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện TP.HCM.

A PD 8
Đại lễ Phật đản lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

Theo đó, năm 2015, một trang sử mới của đất nước và Dân tộc Việt Nam đang mở ra để kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ (30-4-1975 - 30-4-2015). Hòa cùng không khí hân hoan của cả nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cũng khẳng định sự thành tựu các công tác Phật sự trong quá trình hình thành và phát triển, nhất là công tác xây dựng Việt Nam Quốc Tự, một cơ sở Giáo hội có nhiều dấu ấn lịch sử của Phật giáo và dân tộc sẽ trở thành "Trung tâm văn hóa - hành chánh - tâm linh" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố trong tương lai.

Trên tinh thần đó, Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL. 2559-DL. 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh cần được tổ chức quy mô - trọng thể, phát huy tính ưu việt theo hướng Đại lễ Phật đản là ngày Lễ hội Văn hóa tín ngưỡng dân tộc và lễ hội Văn hóa Tôn giáo thế giới, cũng như đánh dấu sự thành tựu Phật sự trọng đại của GHPGVN Thành phố trong năm nay.

Căn cứ Thông bạch số 050/TB/HĐTS, ngày 26-3-2015, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 2-4-2015, của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN TP. Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận/huyện về việc triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 (từ ngày 25-5 – 1-6-2015 nhằm 08-15-4-Ất Mùi) tại TP.Hồ Chí Minh.

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh có kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL.2559 – DL.2015 cụ thể như sau:

Trưởng ban Tổ chức: HT.Thích Trí Quảng; Phó ban Thường trực Ban Tổ chức: HT.Thích Thiện Tánh cùng các ủy viên.

ANh a 2
HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức Ban Thường trực họp chuẩn bị Phật đản PL.2559 - Ảnh: Hải Đạt

Các Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tiếp tân, Tiểu ban Nghi lễ, Tiểu ban Xướng ngôn, Tiểu ban Thiết trí Lễ đài, Tiểu ban Văn nghệ - Triển lãm - Hội chợ Văn hóa - Ẩm thực, Tiểu ban Trật tự, Tiểu ban Phụ trách tài liệu, Tiểu ban Hương đăng - Chung cổ, Tiểu ban Thông tin - truyền thông và báo điện tử, Tiểu ban Liên lạc truyền thanh - truyền hình và báo chí, Tiểu ban Y tế, Tiểu ban Âm thanh-Ánh sáng, Tiểu ban Dâng hoa & Trà nước.

Địa điểm tổ chức Đại lễ Phật đản: Việt Nam Quốc Tự (244 đường 3/2, P.12, Quận.10)

Thời gian: Đúng 06 giờ, ngày 15-4-năm Ất Mùi (Thứ Hai 1-6-2015).

Suốt thời gian cử hành lễ, quý tôn đức Tăng - Ni đắp y hậu, Phật tử mặc áo tràng trang nghiêm. Mỗi đơn vị Quận/Huyện có một biểu ngữ dẫn đầu (qui cách: 2m x 0,6m, nền vàng chữ đỏ).

“KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2559 – DL. 2015”
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Q/H

Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện có trách nhiệm hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử đứng đúng vị trí do Ban Tổ chức qui định. Mỗi đoàn cử một vị giữ trật tự, nhắc nhở Đoàn tự trang nghiêm trong khi hành lễ.

Đúng 04 giờ, Rằm tháng Tư Âl, tất cả tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường toàn Thành phố, trang nghiêm, đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát nhã để rước Lễ Đản sanh.

Từ 05 giờ sáng, quý tôn đức Tăng - Ni, Phật tử 24 Q/H tập trung về lễ đài chính Thành phố

Đúng 06 giờ, Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015 chính thức được cử hành

Sau khi Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính được hoàn mãn, các tự viện tự tổ chức khóa lễ riêng.

Chương trình hành lễ: Cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm, quý quan khách quang lâm lễ đài, tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự, lễ chào Quốc kỳ – Đạo kỳ, Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL. 2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN, Tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2559 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Chính quyền TP.Hồ Chí Minh, Cử hành nghi lễ cúng dường Phật đản PL.2559 (Cử ba hồi chuông trống Bát nhã rước Lễ Đản sanh, Niệm hương, Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán, Dâng hoa cúng dường Phật đản, Nghi thức tụng niệm (Nam tông - Bắc tông), Hồi hướng, Thả chim bồ câu – bong bóng mừng Khánh đản), Lời cảm tạ của Ban Tổ chức).

Chương trình tọa đàm - thuyết giảng: Tọa đàm (nếu có): Do Ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức theo chủ đề của TƯGH; Thuyết giảng: Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện chủ động, tổ chức, liên hệ cung thỉnh Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương/Thành phố đến thuyết giảng tại lễ đài của Quận-Huyện, cũng như tại các Tự viện, vào thời gian thuận tiện nhất.

Việc kết nối, chuyển tải hình ảnh các buổi thuyết giảng, văn nghệ nhân ngày Đại lễ Phật đản PL.2559 do các đơn vị Phật giáo Quận/Huyện và tự viện tổ chức phải đăng ký và thống nhất với Ban Văn hóa GHPGVN Thành phố.

AVG 1 5
Phật tử đã đến Việt Nam Quốc Tự tham dự Đại lễ PL.2558

Công tác Phật đản của quý ban/ngành GHPGVN TP.HCM, BTS - GHPGVN 24 quận/huyện và các tự viện:

Treo biểu ngữ, pano, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn, bong bóng Phật đản tại trụ sở. Liên hệ với UBND, UBMTTQ, Phòng VHTT tại địa phương để được sự hỗ trợ công tác treo biểu ngữ tại các khu vực chính của Q/H.

Thiết lập lễ đài tại trụ sở và tổ chức theo chương trình do Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN Thành phố đề ra. (Trường hợp tổ chức tại nơi công cộng nên liên hệ với các Cơ quan, Chính quyền địa phương để được quan tâm hỗ trợ).

Mời đại diện BTC Đại lễ Phật đản GHPGVN TP tham dự lễ đài tại địa phương.

Tổ chức văn nghệ, triển lãm, tọa đàm, hội chợ văn hóa, ẩm thực (nếu có). Thực hiện theo sự chỉ đạo của GHPGVN Thành phố, liên hệ Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố, các Cơ quan, Ban/Ngành địa phương để được quan tâm giúp đỡ.

Thỉnh Giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư, TP về thuyết giảng tại địa phương.

Treo biểu ngữ, pano, áp phích,cờ, kết hoa,lồng đèn, bong bóng Phật đản tại cơ sở.

Thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni tại cơ sở.

Khuyến khích Phật tử treo cờ, đèn hoa tại tư gia (cờ Nước và cờ Phật giáo).

Phổ biến tư liệu Phật đản đến Tăng – Ni, Phật tử một cách rộng rãi.

Tham dự Lễ đài chính của Phật giáo Thành phố và các Quận/Huyện.

Tổ chức ủy lạo, từ thiện xã hội, thăm và tặng quà các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với đất nước, thương bệnh binh, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão v.v… tại địa phương và Tỉnh/Thành để mang Thông điệp Từ bi của đạo Phật đến với mọi người.

Tùy tình hình thực tế, quý Ban Trị sự Phật giáo Quận/Huyện và các cơ sở Tự viện có thể tổ chức Phật đản tại địa phương (từ mùng 08 đến ngày Rằm tháng 4 Âm lịch) sao cho quy mô, hoành tráng nhằm hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và tôn vinh ngày Đản sanh của đức Phật theo tinh thần ngày Lễ Phật đản là ngày lễ hội văn hóa tín ngưỡng dân tộc và lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới.

Các biểu ngữ trang trí đại lễ Phật đản PL.2559:

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2559 – DL.2015 ĐẢN PL.2559 – DL.2015
ĐOÀN KẾT HÒA HỢP - TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM - TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI
PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

 

Lưu ý: Quốc kỳ lớn hơn Đạo kỳ từ 1 – 2 cm, treo bên tay trái từ trong nhìn ra.

Thăm viếng – tưởng niệm:

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thành phố PL.2559 kết hợp cùng các Ban Trị sự GHPGVN-Q/H, Tăng Ni, Phật tử tổ chức thăm viếng và cử hành Lễ tưởng niệm vào sáng ngày 14-4-Ất Mùi tại các địa điểm như sau:

Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (Q.3): Ban Trị sự GHPGVN-TP. HCM, Q.3, Q.5, Q.10, Lớp SCPH Q.3, Tăng Ni và Phật tử các cơ sở tại địa phương đồng tham dự. (Ban Trị sự GHPGVN Q.3 có trách nhiệm thực hiện công tác trang trí). 

Tượng đài Bác Hồ (trước UBND TP.HCM) và Tượng đài Quách Thị Trang (Q.1): Ban Trị sự GHPGVN-TP. HCM, Q.1, Q.4, Q.Phú Nhuận, Tăng Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự (GHPGVN-Q.1,Q.4,Q.PN chủ động kết hợp tổ chức).

Nghĩa trang Liệt sĩ Tp.Hồ Chí Minh (Q.9): Ban Trị sự GHPGVN-TP. HCM, Q.2, Q.9, Q.TĐ, Tăng Ni, Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự. (GHPGVN-Q.2, Q.9, Q. Thủ Đức chủ động kết hợp tổ chức)

pd
Lễ đài Phật đản PL.2558 tại Việt Nam Quốc Tự

 Đài Tưởng niệm Chiến khu An Phú Đông (Q.12): Ban Trị sự GHPGVN Q.12, chư Tăng Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự.

Khu Di tích Lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn): Ban Trị sự GHPGVN H. Hóc Môn, chư Tăng - Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự.

Đền Tưởng niệm Bến Dược (H.Củ Chi): Ban Trị sự GHPGVN-TP. HCM, H.Củ Chi, Ban Giám hiệu và Tăng – Ni sinh Trường Cao - Trung cấp Phật học TP.HCM, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa và Tăng Ni, Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự.

Để chương trình ngày Đại lễ Phật đản PL.2559-DL.2015 tại TP.Hồ Chí Minh được thành tựu viên mãn, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đề nghị chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng - Ni và Phật tử 24 Quận - Huyện vân tập về lễ đài tập trung của GHPGVN Thành phố để tham dự Đại lễ đúng thời gian như chương trình đã quy định.

Nguồn: giacngo

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan