CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

BTS PG TP.HCM tổ chức An cư Kiết hạ PL.2559

HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký kế hoạch số 112 về kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ PL.2559 - DL.2015 của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh gởi đến chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN, ban/ngành trực thuộc GHPGVN, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Điều hành Lớp cao - Trung cấp Giảng sư, các trường/lớp cao - trung - sơ cấp Phật học, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện TP.HCM

Theo đó, căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 03 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới An cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới-Định-Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Căn cứ Thông bạch số 109/TB.HĐTS, ngày 26/3/2015, của Ban Tăng sự GHPGVN về việc tổ chức An cư Kiết hạ PL.2559 - DL.2015.

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh.

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 02-4-2015, của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Phật giáo 24 Quận/Huyện về việc triển khai công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2559 tại TP.Hồ Chí Minh.

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố thiết lập Kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ PL.2559 - DL.2015 tại TP.Hồ Chí Minh theo tinh thần như sau:

I. Ban Chứng minh: HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Viên Giác: Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Tắc An, Thành viên HĐCM GHPGVN.

 BTN 0037
Cung nghinh chư tôn đức Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ TP.HCM

II. Ban chỉ đạo An cư Kiết hạ: Trưởng ban: HT.Thích Trí Quảng; Phó ban: HT.Thích Thiện Tánh (Thường trực), HT.Thích Thiện Tâm (phụ trách PG Nam tông), HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Giác Hà (phụ trách PG Khất sĩ), TT.Thích Lệ Trang và các ủy viên; Ban Thư ký: TT.Thích Đồng Văn, ĐĐ.Thích Thiện Quý, ĐĐ.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Trung Nguyện.

Ban Chỉ đạo An cư Kiết hạ (BCĐ-ACKH) thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức an cư, nội dung tu học và giảng dạy tại các Trường hạ, đồng thời làm cố vấn tinh thần, động viên Ban Tổ chức An cư 24 Q/H và Tăng Ni hành giả các trường hạ trong toàn thành phố.

III. Ban Giảng huấn: Ban Tăng sự kết hợp Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ dưới sự chủ trì của Hòa thượng Trưởng ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.HCM chọn nhân sự có đầy đủ đạo phong đạo hạnh, kinh nghiệm tu học và khả năng giảng dạy để phân bổ cho các Hạ trường. Tất cả nội dung giảng dạy phải thống nhất theo chương trình chung.

IV. Thời gian tổ chức an cư kiết hạ: Tổ chức An cư phải đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định. Trong thời gian từ mùng 08 đến 16-4 ÂL và kết thúc từ mùng 08 đến 16-7ÂL, ngày vào hạ và mãn hạ phải đồng nhất. Nếu hành giả an cư là trụ trì hay vì Phật sự tại bổn tự trong dịp lễ Vu Lan, Ban Chức sự hạ trường xem xét từng trường hợp cụ thể và quyết định cho bạch chúng để xin Khất hạ về bổn tự tổ chức lễ, nhưng phải tập trung về hạ trường trước một đêm để sinh hoạt và tác pháp Tự tứ đúng ngày cùng đại chúng.

Trong mùa an cư, tất cả các viện/trường/lớp Phật học tại TP.Hồ Chí Minh phải tạm ngưng sinh hoạt để Tăng Ni sinh trở về địa phương Kiết hạ An cư, thúc liễm thân tâm, tu bồi Giới đức.

Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Khất sĩ: Thời gian tiền An cư bắt đầu từ 16-4 ÂL và kết thúc vào ngày 15-7 ÂL.

Phật giáo Nam tông: Thời gian An cư bắt đầu vào ngày 16-6 ÂL và kết thúc vào ngày 15-9 ÂL.

BTN 0260
Trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh PL.2557

V. Các phương thức an cư: Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.HCM chỉ chứng nhận cho hai phương thức An cư như sau: An cư tập trung và an cư tại chỗ (tác pháp An cư, đối thú An cư, tâm niệm An cư.)

Các trường hợp đặc biệt, tùy từng tình hình địa phương và ý kiến đề xuất của Ban Trị sự GHPGVN Q/H, Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN Thành phố sẽ xem xét.

Đối với Tăng Ni có các duyên sự đặc biệt (phục vụ công tác Giáo hội, nhứt Tăng nhứt Tự, điều kiện sức khỏe) không thể An cư tập trung được, buộc phải Tâm niệm An cư, nhưng đến ngày Trưởng tịnh phải tập trung về Trường hạ tập trung tại địa phương để Bố tát; nếu tại địa phương không có Trường hạ tập trung, Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện chọn một trú xứ thích hợp để Tăng-Ni tập trung về Bố tát (Tăng tại trú xứ Tăng, Ni tại trú xứ Ni).

Suốt 3 tháng an cư, tất cả hành giả tại các trường hạ không được phép đi học thêm hay tự ý xuất ngoại Đại giới, trừ trường hợp Tăng sai nhưng phải tuân thủ Luật Kiết hạ An cư (trực đáo trực hoàn)

Ban Trị sự GHPGVN Quận - Huyện có trách nhiệm làm Ban Tổ chức các trường hạ tập trung tại địa phương và cung cử Ban Chức sự của hạ trường để trình lên Ban Chỉ đạo ACKH Phật giáo thành phố. Ban Chức sự hạ trường phải cấm túc tại trường hạ trong suốt thời gian an cư theo Luật định.

Những trường hạ Ni tại các Quận/Huyện phải kết hợp với Phân ban Đặc trách Ni giới Thành phố để thực hiện công tác quản lý như tinh thần nêu trên.

1. Trường hạ Quận/Huyện: Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP ủy nhiệm quý Ban Trị sự GHPGVN Q/H, tùy tình hình thực tế và khả năng tại địa phương, tổ chức các Trường hạ và chịu trách nhiệm Pháp lý với Chính quyền địa phương cũng như BCĐ-ACKH PG TP.

a. Thủ tục hành chính: Đơn xin phép mở Hạ, Danh sách Ban Tổ chức, Ban Chức sự và Ban Giảng huấn Trường hạ, Danh sách Tăng-Ni An cư theo mẫu lý lịch trích ngang gồm: họ tên, pháp danh, ngày/tháng/năm và Nơi sinh, Giáo phẩm, Giới phẩm, địa chỉ thường trú, chức vụ trong Giáo hội (nếu có), 2 ảnh 3x4, Chương trình sinh hoạt và nội dung các môn học.

Tùy tình hình thực tế và nhu cầu tại địa phương, mỗi Q/H đề xuất BCĐ ACKH Phật giáo Thành phố về các phương thức tổ chức ACKH. Các trú xứ muốn tổ chức Hạ tập trung đều phải được BCĐ ACKH Phật giáo Thành phố kiểm tra và xác nhận đủ tiêu chuẩn mới được kiến khai Trường hạ. Các Trường hạ Ni phải liên hệ Phân ban Đặc trách Ni giới Thành phố để được đồng thuận. (Tăng - Ni phải An cư riêng biệt, người thật, số thật…)

Những đơn vị Phật giáo Quận/Huyện không đủ điều kiện tổ chức An cư, Ban Trị sự GHPGVN-Q/H có trách nhiệm ký giấy giới thiệu Tăng-Ni địa phương đến An cư tại các Quận - Huyện có trường hạ tập trung.

Chương trình giảng dạy và sinh hoạt các Trường hạ: BTC các Trường hạ tập trung hoặc tại chỗ đều phải liên hệ Ban Giảng huấn của BCĐ ACKH Phật giáo Thành phố để sắp xếp, cung thỉnh Giảng sư cùng thống nhất chương trình giảng dạy đã được đề ra. Sau khi được sự xác nhận của Ban Giảng huấn, BCĐ-ACKH-GHPGVN thành phố sẽ duyệt đơn xin phép tổ chức An cư.

BCĐ-ACKH-GHPGVN thành phố đề nghị các đơn vị Phật giáo địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho những trú xứ đã từng tổ chức thành công các trường Hạ truyền thống rạng danh xưa nay, khôi phục tổ chức Hạ trường tập trung cho đại chúng tu học. Tùy vào tình hình và khả năng thực tế, khuyến khích các Tự viện có đủ điều kiện tổ chức Kiết Hạ tập trung, không hạn chế số lượng Hạ trường tại mỗi địa phương. BCĐ ACKH Phật giáo Thành phố chỉ xác nhận An cư tập trung cho chúng nội thiền, chúng ngoại giới chỉ được xác nhận An cư tại chổ.

BTN 0033
Hành giả trường hạ Phước Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chỉ đạo ACKH PL.2557

b. An cư tại chỗ:

Những tự viện có Tăng (Ni) thường trú, tạm trú dài hạn hợp pháp (từ 04 vị Tỳ-kheo, Tỳ- kheo-ni trở lên), không đủ điều kiện mở hạ tập trung thì có thể tổ chức An cư tại chỗ, nhưng phải xin phép Ban Trị sự GHPGVN Q/H và BTS GHPGVN Thành phố. Khi được các cấp Giáo hội chấp thuận mới được tổ chức An cư tại chỗ và được xem là hợp lệ. Các điểm An cư tại chỗ phải sinh hoạt theo chương trình của các Trường hạ tập trung tại địa phương.

Mỗi nửa tháng, tất cả Hành giả An cư tại chỗ phải tập trung Bố tát tại một trú xứ do Ban Trị sự GHPGVN địa phương quy định. BCĐ ACKH Phật giáo Thành phố sẽ căn cứ vào sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN địa phương để cấp giấy Chứng nhận An cư tại chỗ.

2. Điều kiện cần và đủ để an cư tại TP.HCM: Tăng - Ni thường trú, tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương trong TP; Tăng - Ni ngoài Thành phố có nguyện vọng An cư tập trung tại thành phố, phải có giấy giới thiệu của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh - Thành và hợp pháp về mặt tạm vắng, tạm trú.

VI. Nội dung sinh hoạt và giảng dạy tại các trường hạ: Nội dung học tập, giảng dạy trong ba tháng Hạ phải giữ theo truyền thống của các Tòng lâm Hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của Thiền gia, Kinh bộ, Luật bộ, Luận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và Bố tát mỗi tháng hai lần.

Phần Kinh bộ, trích dạy một số bộ kinh từ căn bản đến nâng cao, thuần túy chuyên về kinh văn nhằm đáp ứng cho việc nghiên cứu tu tập, tránh hình thức giảng giải không có căn bản cụ thể.

Phần Luật bộ, Luật Thiền môn là căn bản, nhưng có thể dành vài tiết để triển khai Hiến chương (được tu chỉnh lần V), Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN cùng một số Nghị định, Pháp luật của Nhà nước đối với Tôn giáo.

Phần Luận bộ, cần triển khai thêm hình thức thực tập thuyết giảng, báo tường, thảo luận… để từ đó tìm ra những nhân tố mới trong thế hệ Tăng Ni trẻ.

Trong mùa An cư, việc chuyên tu là phần cốt yếu, kế đến là trao dồi giáo lý truyền thống. Tất cả các chương trình tu học đều phải được sự hòa hợp và đồng thuận cao trong hệ thống tổ chức.

BTN 0053
Hành giả an cư đảnh lễ chư Tôn giáo phẩm

VII. Thủ tục hành chính:  Địa phương nào có tổ chức An cư, quý BTS GHPGVN Q/H nên tiến hành các thủ tục xin phép Chính quyền địa phương và Ban Trị sự GHPGVN Thành phố trước ngày 15-3ÂL. Sau khi công tác tổ chức An cư đã ổn định, quý BTS-GHPGVN Q/H tiến hành lập danh sách Hành giả ACKH tập trung/tại chỗ gởi về Ban Tăng sự GHPGVN TP (Việt Nam Quốc tự, 244 đường 3/2, P.12, Q.10) để tổng hợp, kính trình Ban Chỉ đạo ACKH Phật giáo Thành phố xét duyệt, báo cáo kết quả ACKH lên Ban Tăng sự Trung ương (VP.2 TƯGH) và báo trình các cơ quan chức năng liên hệ.

Thời gian chậm nhất là ngày 01-5 ÂL (Ban Tăng sự Phật giáo thành phố không giải quyết mọi trường hợp quá thời hạn quy định).

VIII. Lễ tác pháp an cư của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: BCĐ/ ACKH - GHPGVN TP. HCM tổ chức lễ Tác pháp An cư chung cho tất cả thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban/ ngành trực thuộc và BTS GHPGVN 24 Q/H (Trưởng, Phó, Thư ký) vào lúc 06 giờ, ngày 16-4-Ất Mùi (thứ Ba, ngày 2-6-2015) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (Chùa Ấn Quang – Quận 10).

Lễ Tác pháp Tự tứ vào 14-7-Ất Mùi (thứ Năm, ngày 27-8-2015). Trong mùa An cư, mỗi nửa tháng, vào lúc 06 giờ, ngày 14 ÂL và 29 ÂL (hoặc 28 ÂL nếu tháng thiếu), tất cả Thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban/Ngành trực thuộc và Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận - Huyện (Trưởng, Phó TT, Phó, Thư ký) đều phải tập trung về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (tổ đình Ấn Quang) để cùng chung Bố tát, sinh hoạt Phật sự.

Ban Tăng sự, Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố chịu trách nhiệm kiết giới, tác pháp An cư - Tự tứ và Bố tát. Ban Thư ký BCĐ ACKH Thành phố có trách nhiệm kiểm danh trong lễ tác pháp An cư, Tự tứ và các kỳ Bố tát để báo cáo lên BCĐ ACKH. Chính những hoạt động này tạo nên sức mạnh đạo lực của đoàn thể Tăng già hòa hợp, nhằm giới thiệu sinh hoạt của Phật giáo Thành phố đến Tăng-Ni tứ chúng, Phật tử Tín đồ và lưu truyền hậu thế.

Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng phải thực hiện việc Tác pháp An cư, Tự tứ, Bố-tát, sinh hoạt, Quá đường cho các thành viên tại trụ sở Phân ban theo phương thức và thời gian của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố nêu trên, để làm nơi y cứ tinh thần tu học cho Ni giới Thành phố.

Phật giáo Nam tông và Phật giáo Khất sĩ được tổ chức sinh hoạt ACKH theo truyền thống và thống nhất dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.Hồ Chí Minh.

BTN 0299
Hóa chủ Trường hạ Kim Sơn tác bạch

IX. Công tác kiểm Tăng và thăm các hạ trường: Trong mùa An cư, việc quản lý, thăm và sách tấn hành giả tại các Hạ trường tuân thủ quy củ thiền gia sẽ do chư Tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã được phân công phụ trách Phật sự tại các Quận/Huyện, Ban Trị sự GHPGVN Quận - Huyện chịu trách nhiệm và báo cáo cho BCĐ ACKH GHPGVN Thành phố vào những ngày Bố tát tập trung của Phật giáo Thành phố.

Trong mùa An cư, Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP. HCM phân công Ban Kiểm soát Phật giáo thành phố kết hợp các ban/ngành, hệ phái...và các cơ quan chức năng thành lập Ban Kiểm Tăng (Tăng - Ni) để thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại các Hạ trường, kiểm tra những Tăng Ni, Hạ trường, trú xứ ... cố tình không tuân thủ tinh thần Kiết hạ An cư. Những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo Luật Phật và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

X. Cấp chứng điệp/ xác nhận ACKH: Để khích lệ tinh thần tu học của Tăng-Ni, thực hiện đúng những quy định của Ban Tăng sự Trung ương và BCĐ/ACKH GHPGVN TP.HCM về An cư Kiết hạ, BCĐ/ACKH GHPGVN TP.HCM sẽ đề nghị TƯGH cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ cho những Hành giả An cư lần đầu, nhưng phải an cư tập trung; Xác nhận những Hành giả An cư đã có Chứng điệp ACKH do TW.GH và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cấp; Cấp sổ Chứng nhận An cư Kiết hạ cho những hành giả an cư hợp pháp; Không xác nhận/chứng nhận cho những Tăng Ni không tuân thủ những quy định trong Kế hoạch này.

Vì tinh thần tu học của Tăng-Ni, duy trì thiền môn quy củ, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, BCĐ ACKH GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh kính đề nghị chư Tôn đức Giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni, Hội đồng Điều hành Học viện, quý Ban Điều hành/Ban Giám hiệu các Trường/ Lớp Phật học, Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận/Huyện thực hiện có kết quả nội dung kế hoạch này.

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan