CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559

Sáng nay, 2-12 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi), tại Đại giới trường chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) đã chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL. 2015 do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày mùng 1 đến 6-12 (nhằm ngày 20 đến 25-10-Ất Mùi).

ANH BT 2

TT.Thích Quảng Chơn thay mặt Ban Nghi lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm

ANH BT 11

Chư tôn giáo phẩm tham lễ chư Tổ tại tại Tổ đường chùa Huê Nghiêm

Hơn 6 giờ sáng, giới tử từ các giới trường đã vân tập về Đại giới trường chùa Huê Nghiêm hòa vào không gian thiêng liêng của Tuyển Phật đường. Ban Tổ chức, Ban Trật tự và Ban Quản giới tử bắt đầu hướng dẫn giới tử về các khu vực quy định.

Đúng 6g 30, 1.009 giới tử trang nghiêm cung nghinh chư tôn giáo phẩm từ phương trượng  quang lâm Đại giới trường. 7g30, Ban Nghi lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn đức tham lễ chư Tổ tại tổ đường Huê Nghiêm và sau đó quang lâm Đại hội trường chứng minh, 8g lễ khai mạc chính thức bắt đầu theo chương trình đã định.

ANH BT 5

Ban Nghi lễ cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm quang lâm

ANH BT 3

... với khói trầm hương

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Hiển Pháp, HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Giác Nhường, đồng Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, đồng UVTT HĐCM; HT.Thích Viên Minh, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và chư vị trong trong HĐCM, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

HT.Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP.HCM, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Đại giới đàn; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS PG TP; HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Tịnh Hạnh; HT.Thích Giác Hà, HT.Thích Như Tín, đồng Phó BTS PG TP cùng chư tôn đức các ban, viện T.Ư, Ban Kiến đàn, BTS GHPGVN TP.HCM; BTS GHPGVN 24 quận, huyện…

Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT.Thích Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng ban Điều hành giới trường Ni; cùng chư tôn đức Ni trong Ban Điều hành giới trường Ni và chư Tăng Ni, Phật tử ngoại hộ Đại giới đàn.

ANH BT 10

Giới tử trang nghiêm năm vóc sát đất tỏ lòng cung kính trước Đại Tăng

ANH BT 12

Chư tôn giáo phẩm chứng lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Đức

AA

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu khai mạc

Thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc, HT.Thích Thiện Tánh nhấn mạnh, hoằng dương Chánh pháp, đào tạo Tăng tài, khai giới đàn để trao truyền giới pháp cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới hầu kế thừa mạng mạch Phật pháp là những Phật sự hàng đầu của Giáo hội, là yếu tố làm cho Phật pháp mãi hưng thịnh trên thế gian này.

Thực hiện chương trình Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017) của Phật giáo TP, được sự cho phép của Trung ương Giáo hội và chính quyền TP.HCM,  Ban Trị sự GHPGVN TP đã tổ chức khai Đại giới đàn Trí Đức, truyền trao giới pháp cho hơn 1.000 Giới tử cầu thọ giới.

Từ giờ phút này, quý vị phải đem hết thân tâm thanh tịnh, một lòng hướng về cầu lãnh thọ giới pháp mà Hội đồng Thập sư sẽ trao truyền cho quý vị tại Giới đàn này, quý vị sẽ trở thành một Tỳ Kheo, Tỳ kheo ni, một thành viên của Giáo hội, một vị Đạo sư cho đàn hậu học trong tương lai.

Sau khi đắc giới rồi, quý vị phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật như giữ gìn mạng sống của mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được như vậy mới xứng danh là những Trưởng tử của Đức Như Lai. Tôi có lời cầu nguyện và chúc quý vị thành tựu giới thân huệ mạng ở hiện tại và tương lai giác ngộ thành Phật. Từ những ý nghĩa cao siêu của Đại giới đàn mà chư Tổ trao truyền cho hàng đệ tử xuất gia, tiếp nối giáo pháp của Đức Như Lai, thực hiện chí nguyện độ sanh làm cho Phật pháp luôn hưng thịnh, góp phần xây dựng xã hội làm cho tốt đạo đẹp đời”- Hòa thượng nhắn nhủ đến tất cả giới tử.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Phó Trưởng ban Thường trực BTC, HT.Thích Như Niệm, Phó ban Trị sự kiêm Phó ban Tổ chức đã cung tuyên tiểu sử của Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Đức – tôn hiệu của Đại giới đàn. Theo đó, Hòa thượng nêu bật hành trạng, công hạnh tu tập của cố Trưởng lão Hòa thượng, bậc xuất trần thượng sĩ, xứng đáng là tấm gương sáng cho Tăng, Ni, giới tử nương theo tu tập.

ANH BT 13

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

ANH BT 17

HT.Thích Như Niệm cung tuyên tiểu sử Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Đức

ĐĐ.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS PG TP, thay mặt Ban Thư ký Ban Kiến đàn báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn. Theo đó, Đại giới đàn Trí Đức do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức trong 10 ngày (tính cả thời gian khảo hạch).

BTS PG TP thành lập Ban Kiến đàn gồm 38 thành viên do HT.Thích Trí Quảng làm Trưởng ban; đã cung thỉnh Ban Chứng minh, Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Thập sư Tăng; Hội đồng Thập sư Ni, Ban Điều hành giới đàn, Ban Hộ đàn và thành lập 11 tiểu ban. Thay mặt Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Đức, TT.Thích Đồng Văn đã báo cáo tiến trình của Đại giới đàn Trí Đức.

H 1

ĐĐ.Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thư ký báo cáo công tác tổ chức

ANH BT 20

TT.Thích Đồng Văn báo cáo tiến trình Đại giới đàn

Cụ thể, Đại giới trường Huê Nghiêm (Q.2) - nơi diễn ra khảo hạch giới tử, lễ khai mạc, khai đạo giới tử, truyền giới Sa-di; truyền Bồ-tát giới và lễ bế mạc. 7 giới trường khác gồm: truyền giới Tỳ-kheo tại giới trường Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân); Tỳ-kheo-ni tại giới trường Từ Nghiêm (Q.10); Thức-xoa-ma-na tại giới trường Kim Sơn (Q.Phú Nhuận); Sa-di-ni tại giới trường Huê Lâm (Q.11); giới tử Hệ phái Nam tông biệt truyền tại giới trường tổ đình Bửu Quang (Q.Thủ Đức); giới tử Tăng Hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); giới tử Ni tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp). 

Đại giới đàn có 1.100 giới tử thọ giới và 500 Phật tử đăng ký thọ Bồ-tát giới. Qua khảo hạch có 1.009 giới tử trúng tuyển đủ điều kiện tấn đàn thọ giới (giới tử không đạt điểm khảo hạch và vắng là 91 giới tử). Trong đó, Tỳ-kheo: 213 giới tử, Tỳ-kheo-ni: 234 giới tử; Thức-xoa-ma-na: 211 giới tử, Sa-di: 185 giới tử, Sa-di-ni: 158  giới tử, Tu nữ: 8 giới tử.

ANH BT 18

1009 giới tử trang nghiêm tại Đại giới trường Huê Nghiêm

ANH BT 21

TT.Thích Quảng Chơn cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng, Ni đã trang nghiêm tuyên bảng thập sư phương trượng Đại giới đàn Trí Đức PL.2559. TT.Thích Quảng Chơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng. 

Theo đó, Đại lão HT.Thích Tắc An được cung thỉnh đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Trí Quảng đương vi Tuyên Luật sư; HT.Thích Thích Minh Thông, Yết-ma-a-xà-lê; TT.Thích Lệ Trang, Giáo thọ A-xà-lê. HT.Thích Như Niệm được cung thỉnh đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di.

Hội đồng giới sư truyền giới Bồ-tát gồm 22 vị giáo phẩm do HT.Thích Trí Quảng đứng đầu.

Đàn giới Tăng Phật giáo Nam tông cung thỉnh HT.Thích Thiện Tâm đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Viên Minh đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di và Tu nữ.

Đàn giới Tăng Hệ phái Phật giáo Khất sĩ cung thỉnh HT.Thích Giác Nhường đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Giác Tường đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di.

ANH BT 22

Giới tử tri ân chư tôn giáo phẩm Hội đồng thập sư

ANH BT 23

NS.Thích Nhật Khương tuyên đọc chúc bản cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni

NS.Thích Nhật Khương, Phó Phân ban Ni giới T.Ư đối trước Đại Tăng cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni. Theo đó, đàn Tỳ-kheo Ni cung thỉnh NT.Thích Tịnh Danh đương vi Đường đầu Hòa thượng; đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh NT.Thích Tịnh Nguyện đương vi Đường đầu Hòa thượng; đàn Sa-di-ni cung thỉnh NT.Thích Như Đức đương vi Đường đầu Hòa thượng.

Đàn giới Ni biệt truyền Hệ phái Phật giáo Khất sĩ cung thỉnh NT.Thích Tràng Liên đương vi Hòa thượng đàn đầu đàn Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.

Thay mặt 1.009 giới tử, giới tử Định Thanh đối trước chư tôn đức đầu thành đảnh lễ thỉnh an và bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến với chư tôn thiền đức nhị bộ đại Tăng và phát nguyện “Sau khi thọ lãnh giới pháp, chúng con sẽ luôn tôn kính giới luật như mạng sống của mình, nghiêm trì các giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ các ác pháp, để mau thành tựu các thiện pháp, trở thành vị Tăng sĩ gương mẫu, công dân hữu ích cho xã hội”.

ANH BT 25

Giới tử dâng lời phát nguyện

ANH BT 1

HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đức Nghiệp đã nêu ý nghĩa của giới luật trong đời sống Tăng già. Đồng thời ghi nhận công đức của BTS GHPGVN TP.HCM đã nhiều lần tổ chức Đại giới đàn cho Tăng Ni TP và các tỉnh, thành thọ giới tu học.

Thay mặt TƯGH, Hòa thượng tán thán Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức đã mở đàn truyền giới cho đàn hậu tấn, tiếp nối truyền thừa đạo Phật. Hòa thượng cầu chúc cho giới tử tấn đàn thọ giới, đắc giới và cần phải gìn giữ giới luật trong đời sống tu tập.

H 2

TT.Thích Trí Chơn dẫn chương trình lễ khai mạc

ANH BT 19

Toàn cảnh Đại giới đàn Trí Đức

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan