CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Giới thăm và chia sẻ giáo pháp tại Khoá Bồi dưỡng nhiệm vụ Trụ trì lần 10 do BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức

Ngày 06/06/Mậu Tuất (nhằm 18/07/2018), HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã thăm và chia sẻ giáo lý tại Khoá Bồi dưỡng nhiệm vụ Trụ trì lần 10 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức tại Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

“Yo sāro thassati. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài”, Hoà thượng mượn lời dạy của đức Thế Tôn để chia sẻ cùng với chư Tôn đức Trụ trì tại khoá học về bài kinh Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây, số 29 trong Trung Bộ kinh tập I. Nội dung bài kinh nói về 5 hạng người tu phạm hạnh: 1/ Phạm hạnh cành lá, 2/ Phạm hạnh vỏ ngoài, 3/ Phạm hạnh vỏ trong, 4/ Phạm hạnh giác cây, 5/ Phạm hạnh lõi cây. Đối với vị Trụ trì phải đạt tới mục tiêu cuối cùng là phạm hạnh lõi cây chứ không chỉ dừng lại ở cành lá, vỏ ngoài, vỏ trong, giác cây phạm hạnh, những điều này được ví như chùa chiền, tín đồ, bổn đạo hoặc vì lợi đắc danh xưng, danh quyền thế vị, hay chỉ đạt được trạng thái yên ổn đơn thuần do tâm định phát sinh, …. Vậy phạm hạnh của vị xuất gia phải đúng như đức Phật dạy:  “Này các Tỷ-kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này các Tỷ-kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh.”

Ngoài việc chuyên tâm tu niệm để bản thân được lợi ích, vị Trụ trì còn đóng vai trò rất lớn giáo hoá độ sanh thì mới trọn vẹn ý nghĩa: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh” hay “Cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng Thánh đạo, nguyện độ nhất thiết nhân”.

Bên cạnh đó, Hoà thượng còn dẫn dụ bài kinh “Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi”, “Kinh Thánh Cầu” để minh chứng cho các vị thấy được tầm quan trọng của người xuất gia, của vị Trụ trì nên hướng đến là việc tầm cầu cốt lõi của phạm hạnh, tầm cầu con đường Thánh hạnh mà đức Phật, chư Thánh hiền Tăng đã đi qua và giảng dạy.

Qua chia sẻ, Hoà thượng đã làm cho pháp hội Đạo tràng vô cùng hoan hỷ và tâm càng khắn chặt với hạnh nguyện lớn lao là việc trụ trì “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng”.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan