CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phiên Trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Theo chương trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, chiều ngày 27/11, phiên trù bị Đại hội đã chính thức diễn tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô để thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng ngày mai.

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ và đạo kỳ, dành một phút mật niệm nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tưởng niệm chư Tôn đức tiền bối hữu công đã viên tịch

Ban Chứng minh và Chủ tọa đoàn

Tham gia Ban Chứng minh phiên trù bị có Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký HĐCM; chư Tôn đức Ủy viên Thường trực HĐCM: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Thích Như Niệm.

Đoàn Chủ tọa

1091 Đại biểu chính thức dự phiên trù bị

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị có: Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS); nhị vị Hoà thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Tăng sự Trung ương (T.Ư); Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: Hoà thượng Thích Giác Toàn, Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Đào Như, Hoà thượng Thạch Sok Xane, Hoà thượng Thích Gia Quang, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Hoà thượng Thích Thiện Tánh, Hoà thượng Thích Quảng Hà, Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Hoà thượng Thích Khế Chơn, Hoà thượng Thích Quảng Xã, Hoà thượng Thích Thiện Thống, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS; nhị vị Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1, Văn phòng 2: Hòa thượng Thích Thanh Điện, Hòa thượng Thích Huệ Thông.

Ban Thư ký Đại hội

Đoàn Thư ký Đại hội có: chư vị Ủy viên Thư ký HĐTS: Hòa thượng Danh Lung, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Thượng tọa Thích Thanh Huân; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực HĐTS.

Ban Kiểm soát Đại hội

Ban Kiểm soát Đại hội có: Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Thượng tọa Thích Phước Nguyên.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh dẫn chương trình phiên trù bị

Hòa thượng Thích Quảng Hà

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội.

Hòa thượng Thích Thanh Điện

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội trình bày dự Nội quy Đại hội.

Hòa thượng Thích Huệ Thông

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội thông qua thời gian và chương trình làm việc của Đại hội và trình danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Đoàn Kiểm soát Đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc

Sau khi Thượng tọa Thích Quang Thạnh, dẫn chương trình phiên trù bị, tuyên bố lý do. Chủ tọa đoàn cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc phiên trù Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS trình bày Báo cáo tóm tắt Phật sự khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) và Phương hướng hoạt động Phật sự khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027). Tiếp đó, thay mặt Ban Nội dung Đại hội, Thượng tọa TPhó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Nội dung trình dự thảo Hiến chương sửa đổi.

Hòa thượng Chủ tịch điều hành Đại hội

Thay mặt Ban Nhân sự Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Nhân sự Đại hội trình tờ trình suy tôn HĐCM, suy cử HĐTS khóa IX, nhiệm kỳ 2022  – 2027.

Hòa  thượng Thích Thiện Thống

Hòa  thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương, thông qua danh sách dự kiến tham gia HĐCM, với số lượng là 110 vị.

Hòa thượng Thích Huệ Thông

Hòa thượng Thích Huệ Thông thông qua danh sách dự kiến tham gia HĐTS, với lượng số lượng là  235 vị chính thức và 40 vị dự khuyến.

Hòa thượng Thích Gia Quang

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Báo chí Đại hội báo cáo về kế hoạch thông tin báo chí, trung tâm báo chí đại hội.

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn

Thay mặt Ban Kiểm soát Đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực HĐTS thông báo lịch làm việc của 3 phiên chính thức của Đại hội.

Đại đức Thích Nguyên Chính

Thay mặt Ban Hậu cần phục vụ Đại hội, Đại đức Thích Nguyên Chính thông tin về công tác Hậu cầu Đại hội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc phiên trù.

Đại biểu nhất trí thông qua các nội dung được dự trình tại phiên trù bị

Phiên trù bị kết thúc vào lúc 16h30. Sáng mai,ngày 28/11, Phiên khai mạc Đại hội sẽ chính thức diễn ra vào lúc 8h00.

Nguồn: phatsuonline.com

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan