CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: 5 diễn đàn tại Hội thảo Khoa học “Ni trưởng Huỳnh Liên: Những đóng góp cho Đạo pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Sau Lễ Khai mạc Hội thảo Khoa học “Ni trưởng Huỳnh Liên: Những đóng góp cho Đạo pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa” đã diễn ra vào lúc 08g sáng ngày 17/4/2022 (nhằm ngày 17/3/Nhâm Dần) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, chương trình Hội thảo tiếp tục với 05 diễn đàn chính, thảo luận chuyên sâu theo từng chủ đề khác nhau. Mỗi diễn đàn được chia làm 02 phiên làm việc, phiên thứ 01 bắt đầu vào lúc 10h15 buổi sáng và phiên thứ 02 vào lúc 1h30 buổi chiều, có tất cả 10 phiên và 75 bài tham luận được chọn báo cáo trong 5 diễn đàn này.

Tại Hội trường chính - Giảng đường là diễn đàn 1 với chủ đề  “Hành trạng Ni trưởng Huỳnh Liên và sự nghiệp sáng tác thi kệ” với 2 phiên làm việc:

Phiên 1: Ni Trưởng Huỳnh Liên Với Sự Nghiệp Sáng Tác Thi Kệ. Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Công Lý - GVCC Khoa Văn học Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo Trường Đại học KHXH&NV; và NS.TS. Hằng Liên - Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM. Thư ký: SC. Liên Ngọc. Bao gồm 5 bài tham luận của các diễn giả:

1. Cuộc đời và thi ca của Ni trưởng Huỳnh Liên - Diễn giả: TT.TS. Thích Phước Đạt;

2. Ni trưởng Huỳnh Liên với truyền thống quốc ngữ kinh điển Phật giáo ở Nam Bộ - Diễn giả: NNC. Nguyễn Văn Quý;

3. Đọc lại những bài thi điếu của Ni trưởng Huỳnh Liên - Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Công Lý;

4. Hồn Việt - Diễn giả: NS.TS. Hằng Liên;

5. Con người và thiên nhiên tương thông trong thơ Ni trưởng Huỳnh Liên - Diễn giả: PGS.TS. Trần Lê Hoa Tranh.

Phiên 2: Ni trưởng Huỳnh Liên: Hiện thân của Bi - Trí - Dũng. Chủ tọa: TT.TS. Thích Phước Đạt - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Viện trưởng VNCPHVN, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. Hồ Chí Minh; và TS. Dương Hoàng Lộc - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo - Đạo đức, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG-HCM). Thư ký: SC.TS. Nhật Liên. Với 07 bài tham luận:

1. Ni trưởng Huỳnh Liên: Một nhân cách, một cuộc đời và hai cuộc cách mạng - Diễn giả: NS.TS. Như Nguyệt (HL)

2. Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên - Hiện thân của từ bi - trí tuệ và dũng mãnh - Diễn giả: Bùi Hữu Thành

3. Ni trưởng Huỳnh Liên - Đóa sen vàng tỏa hương thấm tình Dân tộc - Diễn giả: NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (Viên Minh)

4. Công hạnh và Đạo nghiệp của Ni trưởng Huỳnh Liên - Diễn giả: NT. Tố Liên

5. Đóa sen thiêng tỏa hương đạo hạnh thơm đời - Diễn giả: Võ Quê

6. Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên - Vị nữ tu sĩ giàu lòng từ bi - Diễn giả: TS. Dương Hoàng Lộc & ĐĐ. ThS. Danh Hữu Lợi;

7. Cuộc đời và hành trạng Ni trưởng Huỳnh Liên: Một trang vàng tỏa sáng - Diễn giả: Võ Thị Dung.

Tại tầng 2, phòng họp là diễn đàn 2 với chủ đề “Đóng góp của Ni trưởng trong việc xây dựng và Phát triển Ni giới Hệ phái”, được chia làm 2 phiên:

- Phiên 1: Đóng góp của Ni trưởng Huỳnh Liên trong việc xây dựng và phát triển Ni giới Hệ phái, do TT.TS. Thích Tâm Đức - Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VNPhó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM; và NS.TS. Tuệ Liên - Phó Khoa Trung văn, Giảng viên - Học viện PGVN tại TP.HCM  làm chủ tọa; ĐĐ. Thích Chúc Tấn làm thư ký. Cùng với 05 bài tham luận: 

1. Ni trưởng Huỳnh Liên - Công hạnh và đạo nghiệp với sự hình thành và phát triển Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam - Diễn giả: NS.TS. Tuệ Liên;

2. Ni trưởng Huỳnh Liên trong dòng chảy Ni đoàn Phật giáo thế giới và hệ phái Khất sĩ Việt Nam - Diễn giả: SC.TS.TN. Viên Giác;

3. Ni trưởng Huỳnh Liên đối với sự hình thành, phát triển hệ phái Khất sĩ nói chung và Ni giới Hệ phái Khất sĩ nói riêng - Diễn giả: ThS. Lý Siều Hải;

4. Phật giáo Khất sĩ dưới sự hoằng pháp của Ni trưởng Huỳnh Liên từ những góc nhìn của lịch sử và đôi điều đọng lại - Diễn giả: ThS. Nguyễn Ngọc Hùng và TS. Nguyễn Thị Thanh Mai;

5. Vai trò Ni trưởng Huỳnh Liên với công cuộc truyền bá giáo pháp Khất sĩ ra miền Trung - Diễn giả: Võ Quang Vinh.

Phiên 2: Ảnh hưởng của Ni trưởng Huỳnh Liên đối với Phật giáo Khất sĩ các tỉnh, thành, do PGS.TS Trần Lê Hoa Tranh -Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM và ĐĐ.TS. Giác Nhường làm chủ tọa; NS.TS. Triệu Liên làm thư ký. Bao gồm 07 bài diễn thuyết:

1. Từ gương hạnh hoằng pháp của Ni trưởng Huỳnh Liên đến ngôi đạo tràng Ni giới Khất sĩ đầu tiên tại miền Bắc - Diễn giả: ThS. Giác Minh Tường & NS. Vi Liên;

2. Ni trưởng Huỳnh Liên với Tổ đình Ngọc Phương và giá trị, vai trò của tổ đình đối với đời sống xã hội hiện nay - Diễn giả: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên;

3. Tịnh xá Ngọc Phương: Dấu ấn hoạt động cách mạng của Ni trưởng Huỳnh Liên và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản hiện nay - Diễn giả: TS. Đào Vĩnh Hợp;

4. Ni trưởng Huỳnh Liên – Người đặt nền móng cho Ni giới Phật giáo Khất sĩ tỉnh Kiên Giang - Diễn giả: TS. Nguyễn Xuân Hậu;

5. Ảnh hưởng của Ni trưởng Huỳnh Liên đối với sự phát triển Phật giáo Khất sĩ thành phố Cần Thơ - TS. Trần Hữu Hợp;

6. Ni giới Hệ phái Khất sĩ hướng theo công hạnh của Ni trưởng Huỳnh Liên  -Diễn giả: NT. Viên Liên;

7. Nối tiếp bước chân Ni trưởng Huỳnh Liên phát triển Ni giới Khất sĩ tỉnh Bình Phước - Diễn giả: NT. Hoa Liên.

Diễn đàn 3 diễn ra tại tầng 2, tòa nhà Tây phương Cực Lạc với chủ đề “Tư tưởng Phật học trong thi kệ của Ni trưởng Huỳnh Liên” do TT.TS. Thích Nhật từ - Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP.HCM, Phó Viện trưởng VNCPHVN và NS.TS. Tín Liên - Giảng viên Học viện PGVN tại TP.HCM làm chủ tọa, ĐĐ.NCS. Giác Minh Tường làm thư ký. Diễn đàn làm việc 01 phiên và gồm có 05 bài tham luận:

1. Tư tưởng Phật học của Ni trưởng Huỳnh Liên qua các tác phẩm thi kệ - Diễn giả: SC.TS. Hiếu Liên;

2. Tìm hiểu tư tưởng Phật học trong tác phẩm Đóa sen thiêng - Diễn giả: TT.TS. Thích Giác Duyên;

3. Góp thêm vài nguồn gốc tư liệu về bản diễn kệ Kinh Vô ngã tướng của Ni trưởng Huỳnh Liên - Diễn giả: TT.ThS. Thích Chúc Phú;

4. NT. Huỳnh Liên: Hạnh nguyện Bồ-tát qua thơ văn - Diễn giả: NS.TS. Nguyện Liên;

5. Đạo đức Phật giáo trong thi kệ của Ni trưởng Huỳnh Liên - Diễn giả: SC.TS. Thuận Liên.

“Những đóng góp của Ni trưởng Huỳnh Liên đối với Đạo pháp và Dân tộc” là chủ đề của diễn đàn 4 tại tầng 3 tòa nhà Tây Phương Cực Lạc. Diễn đàn chia làm 03 phiên:

- Phiên 1: Chủ tọa: TT.TS. Thích Quang Thạnh - Phó VP2 Trung ương GHPGVN, Phó Viện trưởng - Tổng Thư ký HVPGVN tại TP.HCM; và NS.TS. Thích Như Nguyệt - Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM. Thư ký: ĐĐ.NCS. Thích Tuệ Nhật.

1. Ni trưởng Huỳnh Liên: Cống hiến cho đất nước và dân tộc - Diễn giả: HT. Thích Minh Thiện;

2. Đóng góp của Ni trưởng Huỳnh Liên đối với phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam - Diễn giả: SC.ThS. Niệm Huệ;

3. Ni sư Huỳnh Liên: Tấm gương Đạo - Đời hòa hợp - Diễn giả: TS. Bùi Hữu Dược;

4. Những đóng góp của Ni trưởng Huỳnh Liên đối với sự phát triển Đạo pháp và Dân tộc - Diễn giả: ThS. Nguyễn Hữu Phúc;

5. Ni trưởng Huỳnh Liên với những đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc - Diễn giả: Th.S. Phạm Thanh Tuyền.

Diễn giả HT. Thích Minh Thiện

Diễn giả TS. Bùi Hữu Dược

Diễn giả: ThS. Nguyễn Hữu Phúc

 Diễn giả: Th.S. Phạm Thanh Tuyền

- Phiên 2: Chủ tọa: PGS.TS. Trương Văn Chung và TS. Phan Anh Tú. Thư ký: SC. Tuệ Liên (Trà Vinh). Với 07 bài tham luận:

 1. Ni trưởng Huỳnh Liên - Nhà lãnh đạo, thi sỹ, chiến sỹ đấu tranh, nhà hoạt động xã hội và một đời vì đạo pháp, dân tộc, cho hòa bình và bình đẳng giới - Diễn giả: PGS.TS. Trương Văn Chung;
 2. Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên: Cả cuộc đời cống hiến cho đất nước và dân tộc - Diễn giả: Tô Thị Bích Châu;
 3. Đạo hạnh của Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên mãi tỏa sáng, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Diễn giả: ThS. Vũ Đình Trung;
 4. Đóng góp của Ni trưởng Huỳnh Liên trong tiến trình thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Diễn giả: ThS. Nguyễn Thanh Hải;
 5. Mái ấm yêu thương - Diễn giả: SC.NCS. Liên Truyền;
 6. Ni trưởng Huỳnh Liên: Ngọn đuốc sáng của Đạo pháp và Dân tộc - Diễn giả: ThS. Nguyễn Thị Hoa Nâu (Nguyễn Hoa), TS. Nguyễn Thị Quế Hương;
 7. Đạo pháp và Dân tộc qua hình ảnh của bậc chân tu Ni trưởng Huỳnh Liên - Diễn giả: SC. Nguyên Liên.

- Phiên 3: Chủ tọa: TT.TS. Thích Minh Thành và NT. Xuân Liên. Thư ký: ĐĐ.TS. Giác Tuyên.

Trong đó nổi bật và ấn tượng nhất là phiên 3 với chủ đề "Những đóng góp của Ni trưởng Huỳnh Liên đối với sự nghiệp Cách mạng trước 1975". Lời kể của những nhân chứng lịch sử hoạt động cùng thời với Ni trưởng Huỳnh Liên đã để lại trong lòng các học giả, thỉnh giả đại biểu nhiều xúc cảm khôn nguôi qua 07 bài diễn thuyết:

1. Ni trưởng Huỳnh Liên: Hùng lực trong phản kháng cứu nước (1970-1975) - TS. Hoàng Văn Lễ;

2. Ni sư Huỳnh Liên và phong trào Phật giáo ở đô thị Sài Gòn - Gia Định trước năm 1975 - Diễn giả: PGS.TS. Dương Kiều Linh;

3. Ni trưởng Huỳnh Liên và phong trào yêu nước của sinh viên, học sinh trước 1975 - Diễn giả: Huỳnh Tấn Mẫm;

4. Nữ tu yêu nước - Diễn giả: Nguyễn Trần Phượng Trân;

5. Nhớ về Ni sư - Nguyễn Thị Yến;

6. Cuộc nhập thế vĩ đại của đóa sen thiêng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Diễn giả: TS. Bùi Thị Ánh Vân;

7. Ni sư trưởng Huỳnh Liên và Uỷ ban vận động cải thiện chế độ lao tù Miền Nam Việt Nam - Diễn giả : Trần Văn Long.

Và  cuối cùng, tại tầng trệt, Bảo tháp Hồng Ân là diễn đàn 5 với chủ đề "Ni trưởng Huỳnh Liên trong trái tim của Tăng Ni và Phật tử." Đây là diễn đàn đặc sắc và ý nghĩa vì là cơ hội cho quý Ni trưởng, Ni sư, Phật tử cùng nhau ôn lại những ký ức, kỷ niệm cũng như bộc bạch tình cảm của mình đối với bậc Ấn sư khả kính qua những áng văn thơ tưởng niệm. Diễn đàn được chia làm 2 phiên.

Phiên 1: Chủ tọa: NT. Viên Liên - Phó Ban thường trực Giáo phẩm NGHPKS, trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương và NT. Hiếu Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Long (Đồng Nai). Thư ký: SC. Nghiêm Liên (BMT). Với 06 bài thuyết trình:

1. Tưởng niệm 35 năm ngày Ni trưởng viên tịch - Diễn giả: Ni trưởng Thẩm Liên;

2. Học hỏi phong cách sống qua thơ văn Ni trưởng Huỳnh Liên - Diễn giả: Ni trưởng Hiếu Liên;

3. Thương cô nhi thời loạn - Diễn giả: Ni trưởng Tuấn Liên;

4. Nửa đời tang thương - Diễn giả: Ni sư Huệ Tâm;

5. Sen vàng mãi ngát hương - Diễn giả: Ni sư Tiến sĩ bác sĩ Thanh Liên;

6. Hạnh nguyện Bồ-đề - Diễn giả: NS.TS. Tiến Liên (USA).

Phiên 2: Chủ tọa: Quý Ni trưởng Giáo phẩm NGHPKS: NT. Ánh Liên, NT. Ngôn Liên. NS.TS. Hằng Liên. Thư ký: SC. Nghiêm Liên (ĐQ). Gồm 07 bài thuyết trình:

1. Ni trưởng Huỳnh Liên: Thời kỳ hành đạo miền Trung - Diễn giả: NT. Ánh Liên;

2. Ni trưởng Huỳnh Liên – cội tùng Ni giới Việt Nam - Diễn giả: NS. Kim Sơn;

3. Ni trưởng Huỳnh Liên: Những đóng góp cho Đạo pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa - Diễn giả: NT. Ngôn Liên;

4. Đạo tình con nhớ mãi - Diễn giả: NT. Tuyết Liên;

5. Hội ngộ cõi chơn như (Thơ) -Diễn giả: Ni trưởng Minh Liên (TXNP);

6.  Ân đức Sư bà Bổn sư - Đệ nhất trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam - Diễn giả: Ni sư Hiếu Liên (USA);

7. Yếu chỉ tu tập qua Lời di huấn của Ni trưởng Huỳnh Liên trong thời hiện đại - Diễn giả: Ni sư Nga Liên.

 

Hình ảnh được ghi nhận trong ngày hội thảo:

Nguồn: nigioikhatsi.net

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan