CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Sẽ tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký Thông báo số 113, ngày 3-4, về kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015 của GHPGVN TP.Hồ Chí Minh.

Thông báo gởi đến chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN, ban/ngành trực thuộc GHPGVN, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Điều hành Lớp cao - Trung cấp Giảng sư, các trường/lớp Cao - Trung - Sơ cấp Phật học, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện TP.HCM

Theo đó, Thông báo nêu rõ: Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012- 2017) của Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; Căn cứ điều 31-36 chương VII nội quy Ban Tăng sự Trung ương quy định về việc tổ chức Đại Giới Đàn.

Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 02/4/2015, của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Phật giáo 24 Quận/Huyện về việc triển khai công tác tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559 – DL.2015 của GHPGVN TP.HCM.

Nhằm tạo điều kiện cho Tăng - Ni thành phố có đầy đủ Giới phẩm trong việc tu học theo Luật Phật chế định và để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức từ ngày 01 đến 06 tháng 12 năm 2015 (nhằm ngày 20 đến 26-11-Ất Mùi).

Nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến chư tôn đức giáo phẩm, quý ban, ngành, viện… được tri tường để phổ biến cho các Tăng - Ni, tự viện, hướng dẫn Giới tử ôn tập Kinh - Luật - Luận và lập hồ sơ xin thọ giới.

gioi dan 11
Đại Giới đàn Quảng Đức do BTS PG TP.HCM tổ chức năm 2013

A. Điều kiện thọ giới:

 1. Giới tử phải có hộ khẩu thường trú hoặc KT.3 tại TP.Hồ Chí Minh.

2. Giới tử không có hộ khẩu tại Thành phố, nhưng là Tăng-Ni sinh tại các viện/trường/lớp Phật học tại TP.HCM; hồ sơ thọ giới do viện/trường tiếp nhận (phải có ý kiến của Bổn sư, nếu Bổn sư viên tịch thì phải có ý kiến của Y chỉ sư) và chuyển về Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM (thời gian sẽ thông báo sau).

3. Giới tử không có hộ khẩu, không là Tăng - Ni sinh tại TP.HCM; nếu có nhu cầu thọ giới phải được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nơi có hộ khẩu thường trú) giới thiệu và ý kiến của Bổn sư, nếu Bổn sư viên tịch thì phải có ý kiến của Y chỉ sư .

4. Giới tử xin thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni phải hội đủ các quy định theo Điều 31, Chương VII - Nội quy Ban Tăng sự Trung ương: Tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi (tính theo Chứng minh nhân dân); Không vi phạm Pháp luật Nhà nước; Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần; Đã thọ giới Sa-di (Tăng), Thức-xoa-ma-na (Ni) ít nhất là 02 năm và đã được Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp thọ giới; Đã tốt nghiệp Tú tài, Trung cấp Phật học hoặc tương đương;Phải thuộc 4 quyển Luật Trường Hàng và nắm vững kiến thức của 04 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông; Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

5. Giới tử xin thọ giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, phải hội đủ các quy định theo Điều 32, Chương VII - Nội quy Ban Tăng sự Trung ương: Tuổi đời từ 15 đến 60 tuổi (tính theo khai sinh); Không vi phạm Pháp luật Nhà nước; Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần; Đã tu học ít nhất là 03 năm, tính từ ngày thế phát ở chùa và được sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN Q/H cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, Sơ cấp Phật học hoặc tương đương; Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức của 2 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của Hệ phái); Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

gioi dan 16
Giới tử Đại giới đàn Quảng Đức PL.2557 tại Giới trường Huê Nghiêm, quận 2

B/ Hồ sơ thọ giới: Đơn xin Thọ giới theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM; Sơ yếu lý lịch có xác nhận mới nhất của Chính quyền địa phương; Bản copy (có thị thực) giấy Chứng nhận Xuất gia (nếu thọ Sa di, Sa di Ni); Bản copy (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa di, Thức xoa do Trung ương Giáo hội cấp (nếu thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni); Bản copy (có thị thực) Chứng chỉ hoặc Văn bằng cao nhất; Giấy khám sức khỏe; 3 ảnh 2x3 (ảnh chụp không quá 6 tháng, chụp chính diện, nền trắng).

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận/Huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN tại TP.HCM, Ban Giám hiệu Trường Cao/Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học, chư tôn đức Tăng - Ni trụ trì các cơ sở tự viện phổ biến, triển khai, và hướng dẫn rõ cho Giới tử được biết về thủ tục đăng ký thọ giới.

Hồ sơ xin thọ giới hoàn toàn được miễn phí, Giới tử có thể in hồ sơ thọ giới từ trang web của GHPGVN TP.HCM (www.giaohoiphatgiaotphcm.vn) hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP. HCM (VIỆT NAM QUỐC TỰ-244 đường 3/2, P. 12-Q.10, TP. HCM) vào giờ làm việc từ ngày 18-5-2015 (nhằm ngày 1-4-Ất Mùi) đến hết ngày 11-9-2015 (29-7-Ất Mùi).

Sau khi hoàn tất, hồ sơ nộp tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện (Ủy viên Tăng sự PG Quận/Huyện nhận). Quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện chịu trách nhiệm xem xét và hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của thông báo này (mỗi hồ sơ được để trong túi hồ sơ do Ban Tổ chức quy định; quý Ban Trị sự Phật giáo Quận/Huyện, Lãnh đạo các Viện/Trường/Lớp Phật học có trách nhiệm liên hệ VP.Ban Tăng sự PG Thành phố để nhận túi hồ sơ)

Sau khi tổng hợp hồ sơ xong, đề nghị quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện lập danh sách (theo mẫu) và trực tiếp đem hồ sơ đến nộp tại Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM.

gioi dan 10
Giới tử Ni tại Giới trường Huê Nghiêm

Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM chỉ nhận hồ sơ xin thọ giới trực tiếp từ quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Giám hiệu Trường Cao-Trung cấp Phật học TP.Hồ Chí Minh chuyển đến; không nhận hồ sơ cá nhân tự nộp (trừ những trường hợp ngoài Thành phố) và hồ sơ trễ thời hạn quy định (lịch nhận hồ sơ sẽ được thông báo cụ thể sau).

Vì tương lai Đạo pháp, mạng mạch của Tăng già, lợi lạc quần sanh, ích lợi xã hội, kính đề nghị quý Ban quan tâm thực hiện có kết quả nội dung thông báo này.

Nguồn: giacngo

 

* Thông báo về việc tổ chức Đại Giới Đàn Trí Đức của PG TP.HCM

 

HT. Thích Minh Thông-Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa ký thông báo số 113/TB/BTS PGTP ngày 3 tháng 4 năm 2015 về việc tổ chức Đại Giới Đàn Trí Đức PL.2559-DL.2015 của PG TP.HCM.

 

scan0005
scan0006
scan0007

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan