CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Danh sách chư Tôn đức Tăng HPKS tham gia Ban, Viện GHPGVN

 

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG KHẤT SĨ

THAM GIA CÁC BAN VIỆN TRUNG ƯƠNG VÀ BAN TRỊ SỰ CÁC TỈNH - THÀNH – HUYỆN GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

(Được sắp xếp theo danh sách Giáo đoàn I đến Giáo đoàn VI)

Kính bạch chư Tôn thiền đức,

Sau đây là danh sách chư Tôn đức trong 6 Giáo đoàn tham gia các Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, huyện. Danh sách này cũng chỉ thống kê mang tính tương đối, chưa đầy đủ và chính xác. Kính mong chư Tôn đức hoan hỷ bổ sung để hoàn thiện bản danh sách trên.

GIÁO ĐOÀN I

1. HT. GIÁC NHƯỜNG

- Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN

 

2. HT. GIÁC GIỚI

- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN

- Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

 

3. HT. GIÁC DŨNG

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Phú tỉnh An Giang

 

4. TT. GIÁC TÂY

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Công Tây

 

5. TT. GIÁC NGUYÊN

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An

 

6. TT. GIÁC ĐĂNG

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

 

7. TT. GIÁC MINH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Ủy viên Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh An Giang

- Ủy viên Pháp chế Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Phú tỉnh An Giang

 

8. TT. MINH PHÚC

- Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

 

9. ĐĐ. GIÁC TÍN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Chánh Thư ký GHPGVN  TP. Long Xuyên tỉnh An Giang

- Phó Thư ký Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang

 

10. ĐĐ. MINH KIẾN

- Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

- Chánh Văn phòng trường TCPH tỉnh Sóc Trăng

 

GIÁO ĐOÀN II

1. HT. GIÁC THANH

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

 

2. HT. GIÁC DŨNG

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

 

3. TT. GIÁC SƠN

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Trưởng BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

 

4. TT. GIÁC MẠNH

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

 

5. TT. GIÁC HẠNH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

 

6. ĐĐ. GIÁC THẠNH

- Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

 

7. ĐĐ. GIÁC TRỰC

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. Quy Nhơn tỉnh Bình Định

 

8. ĐĐ. GIÁC CHÂU

- Phó ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

- Trưởng Phân ban cư sĩ GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

 

9. ĐĐ. GIÁC NGẠN

- Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Đà Nẵng

- Ủy viên Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

 

10. ĐĐ. GIÁC ĐẠO

- Ủy viên Kiểm soát GHPGVN TP. Đà Nẵng

- Phó Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

 

11. ĐẠI ĐỨC GIÁC THỦ

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị

 

12. ĐĐ. MINH TRÍ

- Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Đăk Nông

 

GIÁO ĐOÀN III

1. HT. GIÁC HÙNG

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

 

2. HT. GIÁC TẦN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 

3. HT. GIÁC THUẬN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Phó Ban Trị sự GHPGVN TP. Tuy Hòa

 

4. HT. GIÁC THÀNH

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

 

5. TT. GIÁC PHÙNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

 

6. TT. GIÁC TRONG

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên (dự khuyết) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

 

7. TT. GIÁC TRÍ

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Phó Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

 

8. TT. GIÁC TIẾN

- Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

 

9. TT. GIÁC DUYÊN

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục tỉnh Gia Lai

- Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

 

10. ĐĐ. GIÁC HIỀN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Gia Lai

 

11. ĐĐ. GIÁC PHỔ

- Phó Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

 

12. ĐĐ. GIÁC VIỄN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận

 

13. ĐĐ. GIÁC HOÀNG

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng Học viện PGVN tại TP. HCM

- Phó Văn phòng Viện Nghiên cứu Phật học VN kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam

- Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo quốc tế Trung ương

- Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

- Thư ký tập san Đuốc Sen

 

14. ĐĐ. GIÁC HIẾU

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Tân

 

15. ĐĐ. GIÁC NGHIÊM

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

 

16. ĐĐ. GIÁC TÀI

- Ủy viên (dự khuyết) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

 

17. ĐĐ. GIÁC BỬU

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum

- Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Kon Tum

 

18. ĐĐ. GIÁC KHÁNH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

 

19. ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Trưởng ban Văn hóa kiêm Truyền thông GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Chánh Thư ký Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Chủ biên tập san Tuổi trẻ Phật Việt

 

20. ĐĐ. GIÁC TRI

- Ủy viên Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bình Định

- Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định

 

21. ĐĐ. GIÁC KIẾN

- Thành viên Ban dịch thuật Phật học Anh – Việt (Viện Nghiên cứu Phật học VN)

- Đại diện Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Đăk Lăk

- Chủ biên tập san Vô Ưu

 

22. ĐĐ. GIÁC LIÊM

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện IA Grai tỉnh Gia Lai

 

23. ĐĐ. GIÁC TẤN

- Phó ban Thường trực Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Phó ban Tài chánh Kinh tế BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Trưởng ban Từ thiện  GHPGVN huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông

 

24. TK. GIÁC MINH TƯỜNG

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

 

GIÁO ĐOÀN IV

1. HT. GIÁC TƯỜNG

- Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN

 

2. HT. GIÁC PHÚC

- Thành viên HĐCM GHPGVN

 

3. HT. GIÁC NGỘ

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

 

4. HT. GIÁC LAI

- Thành viên HĐCM GHPGVN

 

5. HT. GIÁC TOÀN

- Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

- Phó Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam

- Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

- Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP. HCM

- Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

 

6. HT. GIÁC TRUYỀN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

 

7. HT. MINH NHUẦN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Kiên Giang

 

8. HT. GIÁC GIÀU

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang

 

9. HT. GIÁC THÔNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

 

10. HT. MINH HỒNG

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

 

11. HT. HUỆ TÂM

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Mỹ Tho

 

12. TT. MINH THÀNH

- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN

- Phó ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương kiêm Trưởng phân ban sau Đại học

- Phó ban Hoằng pháp Trung ương

- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế

- Thành viên Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

 

13. TT. MINH BỬU

- Ủy viên HĐTS GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tây Ninh

 

14. TT. MINH HÓA

- Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

- Phó Thường trực Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Phó Ban Trị sự GHPGVN Q. 2 TP. HCM

 

15. TT. MINH THUẤN

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương

 

16. TT. MINH NGẠN

- Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Đồng Nai

 

17. TT. MINH TÔNG

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Kiên Giang

 

18. TT. MINH LỘC

- Ủy viên Ban Từ thiện Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM

- Phó ban Từ thiện GHPGVN TP. HCM

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Q. Bình Thạnh TP.HCM

- Phó Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Q. Bình Thạnh TP.HCM

 

19. TT. MINH THẠNH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

- Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

 

20. ĐĐ. MINH LỰC

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

- Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

 

21. ĐĐ. MINH KHẢI

- Ủy viên Ban Từ thiện Trung ương GHPGVN

- Trưởng ban Từ thiện tỉnh Kiên Giang

- Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang

- Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang

 

22. ĐĐ. MINH NGHI

- Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. Thủ Đức TP. HCM

- Ủy viên Thường trực Ban Truyền thông TP. HCM

 

23. ĐĐ. MINH ĐẠT

- Thành viên Ban Dịch thuật Phật học Anh – Việt (Viện Nghiên cứu Phật học VN)

 

GIÁO ĐOÀN V

1. HT. GIÁC CẦU

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

2. HT. GIÁC HÀ

- Phó ban Từ thiện Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN TP. HCM

 

3. HT. GIÁC TÙNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Trưởng ban Trị Sự GHPGVN TP. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

4. HT. GIÁC MINH

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre

 

5. TT. GIÁC PHÁP

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

- Phó Thư ký Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương

 

6. TT. GIÁC NHÂN

- Ủy viên HĐTS GHPGVN

- Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

- Trưởng Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Tiền Giang

 

7. TT. GIÁC ÁNH

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

- Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

- Phó ban Hoằng pháp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

 

8. TT. GIÁC CẢNH

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

- Phó Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

 

9. TT. GIÁC TRÍ

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre

 

 

GIÁO ĐOÀN VI

1. HT. GIÁC TUẤN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q. 6 TP. HCM

 

2. TT. GIÁC NHUẬN

- Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. 6 TP. HCM

- Phó Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

 

3. ĐĐ. GIÁC ĐĂNG

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

 

4. ĐĐ. MINH SĨ 

- Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. 6 TP. HCM

 

5. ĐĐ. MINH ĐIỆP

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

 

 

 

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG KHẤT SĨ

THAM GIA CÁC BAN NGÀNH VIỆN ƯƠNG VÀ BAN TRỊ SỰ CÁC TỈNH - THÀNH – HUYỆN GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

(Được sắp xếp theo danh sách Giáo đoàn I đến Giáo đoàn VI)

Kính bạch chư Tôn thiền đức,

Sau đây là danh sách chư Tôn đức trong 6 Giáo đoàn tham gia các Ban ngành viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, huyện. Danh sách này cũng chỉ thống kê mang tính tương đối, chưa đầy đủ và chính xác. Kính mong chư Tôn đức hoan hỷ bổ sung để hoàn thiện bản danh sách trên.

GIÁO ĐOÀN I

1. HT. GIÁC NHƯỜNG

- Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN

 

2. HT. GIÁC GIỚI

- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN

- Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

 

3. HT. GIÁC DŨNG

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Phú tỉnh An Giang

 

4. TT. GIÁC TÂY

  - Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Công Tây

 

5. TT. GIÁC NGUYÊN

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An

 

6. TT. GIÁC ĐĂNG

  - Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

 

7. TT. GIÁC MINH

  - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Ủy viên Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh An Giang

- Ủy viên Pháp chế Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

  - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Phú tỉnh An Giang

 

8. TT. MINH PHÚC

- Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

 

9. ĐĐ. GIÁC TÍN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Chánh Thư ký GHPGVN  TP. Long Xuyên tỉnh An Giang

- Phó Thư ký Trường Trung cấp Phật học tỉnh An Giang

 

10. ĐĐ. MINH KIẾN

- Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

- Chánh Văn phòng trường TCPH tỉnh Sóc Trăng

 

GIÁO ĐOÀN II

1. HT. GIÁC THANH

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

 

2. HT. GIÁC DŨNG

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

 

3. TT. GIÁC SƠN

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Trưởng BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

 

4. TT. GIÁC MẠNH

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

 

5. TT. GIÁC HẠNH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

 

6. ĐĐ.  GIÁC THẠNH

- Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

 

7. ĐĐ. GIÁC TRỰC

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. Quy Nhơn tỉnh Bình Định

 

8. ĐĐ. GIÁC CHÂU

- Phó ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

- Trưởng Phân ban cư sĩ GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

 

9. ĐĐ. GIÁC NGẠN

- Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Đà Nẵng

- Ủy viên Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

 

10. ĐĐ. GIÁC ĐẠO

- Ủy viên Kiểm soát GHPGVN TP. Đà Nẵng

- Phó Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

 

11.  ĐẠI ĐỨC GIÁC THỦ

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị

 

12. ĐĐ. MINH TRÍ

- Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Đăk Nông

 

GIÁO ĐOÀN III

1. HT. GIÁC HÙNG

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

 

2. HT. GIÁC TẦN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 

3. HT. GIÁC THUẬN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Phó Ban Trị sự GHPGVN TP. Tuy Hòa

 

4. HT. GIÁC THÀNH

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

 

5. TT. GIÁC PHÙNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

 

6. TT. GIÁC TRONG

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên (dự khuyết) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

 

7. TT. GIÁC TRÍ

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Phó Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

 

8. TT. GIÁC TIẾN

- Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

 

9. TT. GIÁC DUYÊN

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục tỉnh Gia Lai

- Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

 

10. ĐĐ. GIÁC HIỀN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Gia Lai

 

11. ĐĐ. GIÁC PHỔ

- Phó Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

 

12. ĐĐ. GIÁC VIỄN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận

 

13. ĐĐ. GIÁC HOÀNG

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng Học viện PGVN tại TP. HCM

- Phó Văn phòng Viện Nghiên cứu Phật học VN kiêm Phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam

- Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo quốc tế Trung ương

- Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

- Thư ký tập san Đuốc Sen

 

14. ĐĐ. GIÁC HIẾU

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Tân

 

15. ĐĐ. GIÁC NGHIÊM

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

 

16. ĐĐ. GIÁC TÀI

- Ủy viên (dự khuyết) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

 

17. ĐĐ. GIÁC BỬU

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum

- Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Kon Tum

 

18. ĐĐ. GIÁC KHÁNH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

 

19.  ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Trưởng ban Văn hóa kiêm Truyền thông GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Chánh Thư ký Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Chủ biên tập san Tuổi trẻ Phật Việt

 

20. ĐĐ. GIÁC TRI

- Ủy viên Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bình Định

- Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định

 

21. ĐĐ. GIÁC KIẾN

- Thành viên Ban dịch thuật Phật học Anh – Việt (Viện Nghiên cứu Phật học VN)

- Đại diện Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Đăk Lăk

- Chủ biên tập san Vô Ưu

 

22. ĐĐ. GIÁC LIÊM

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện IA Grai tỉnh Gia Lai

 

23. ĐĐ. GIÁC TẤN

- Phó ban Thường trực Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Phó ban Tài chánh Kinh tế BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Trưởng ban Từ thiện  GHPGVN huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông

 

24. TK. GIÁC MINH TƯỜNG

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

 

GIÁO ĐOÀN IV

1. HT. GIÁC TƯỜNG

- Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN

 

2. HT. GIÁC PHÚC

- Thành viên HĐCM GHPGVN

 

3. HT. GIÁC NGỘ

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

 

4. HT. GIÁC LAI

- Thành viên HĐCM GHPGVN

 

5. HT. GIÁC TOÀN

- Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

- Phó Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam

- Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

- Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP. HCM

- Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

 

6. HT. GIÁC TRUYỀN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

 

7. HT. MINH NHUẦN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Kiên Giang

 

8. HT. GIÁC GIÀU

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang

 

9. HT. GIÁC THÔNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

 

10. HT. MINH HỒNG

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

 

11. HT. HUỆ TÂM

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Mỹ Tho

 

12. TT. MINH THÀNH

- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN

- Phó ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương kiêm Trưởng phân ban sau Đại học

- Phó ban Hoằng pháp Trung ương

- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế

- Thành viên Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

 

13. TT. MINH BỬU

- Ủy viên HĐTS GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tây Ninh

 

14. TT. MINH HÓA

- Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

- Phó Thường trực Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Phó Ban Trị sự GHPGVN Q. 2 TP. HCM

 

15. TT. MINH THUẤN

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương

 

16. TT. MINH NGẠN

- Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Đồng Nai

 

17. TT. MINH TÔNG

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Kiên Giang

 

18. TT. MINH LỘC

- Ủy viên Ban Từ thiện Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM

- Phó ban Từ thiện GHPGVN TP. HCM

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Q. Bình Thạnh TP.HCM

- Phó Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Q. Bình Thạnh TP.HCM

 

19. TT. MINH THẠNH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

- Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

 

20. ĐĐ. MINH LỰC

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

- Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

 

21. ĐĐ. MINH KHẢI

- Ủy viên Ban Từ thiện Trung ương GHPGVN

- Trưởng ban Từ thiện tỉnh Kiên Giang

- Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang

- Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang

 

22. ĐĐ. MINH NGHI

- Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. Thủ Đức TP. HCM

- Ủy viên Thường trực Ban Truyền thông TP. HCM

 

23. ĐĐ. MINH ĐẠT

- Thành viên Ban Dịch thuật Phật học Anh – Việt (Viện Nghiên cứu Phật học VN)

 

GIÁO ĐOÀN V

1. HT. GIÁC CẦU

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

2. HT. GIÁC HÀ

- Phó ban Từ thiện Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN TP. HCM

 

3. HT. GIÁC TÙNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Trưởng ban Trị Sự GHPGVN TP. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

4. HT. GIÁC MINH

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre

 

5. TT. GIÁC PHÁP

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

- Phó Thư ký Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương

 

6. TT. GIÁC NHÂN

- Ủy viên HĐTS GHPGVN

- Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

- Trưởng Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Tiền Giang

 

7. TT. GIÁC ÁNH

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

- Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

- Phó ban Hoằng pháp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

 

8. TT. GIÁC CẢNH

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

- Phó Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

 

9. TT. GIÁC TRÍ

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre

 

 

GIÁO ĐOÀN VI

1. HT. GIÁC TUẤN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q. 6 TP. HCM

 

2. TT. GIÁC NHUẬN

- Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. 6 TP. HCM

- Phó Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

 

3. ĐĐ. GIÁC ĐĂNG

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

 

4. ĐĐ. MINH SĨ 

- Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. 6 TP. HCM

 

5. ĐĐ. MINH ĐIỆP

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan