CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018

Theo thông tin mới nhất từ Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018 sẽ diễn ra từ ngày 07 - 12 tháng 5 năm 2018 (nhằm 22 - 27/3/ Mậu Tuất), và chính thức khai mạc vào ngày 08/5/2018 (nhằm 23/3/ Mậu Tuất).

Thứ Tư – ngày 02/05/2018: (nhằm 17/3/ Mậu Tuất):

- 06 giờ 00 : Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa vân tập Tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự).

- 06 giờ 30 : Chư Tôn đức Ban Giám khảo, Ban Giám thị quang lâm

- 07 giờ 30 - 09 giờ 00: Khảo thí Giới tử thọ giới Tỳ kheo,Tỳ kheo ni, Thức xoa

- 08 giờ 30 : Giới tử Sa di và Sa di ni vân tập Tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự).

- 09 giờ 30 - 11 giờ 00: Khảo thí Giới tử thọ giới Sa di, Sa di ni.

Thứ Hai – ngày 07/5/2018: (nhằm 22/3/ Mậu Tuất):

BUỔI SÁNG: (06 giờ 00 - 08 giờ 00)

Giới tử làm thủ tục nhập Giới trường như sau:

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di tập trung tại Giới trường Việt Nam Quốc Tự

- Giới tử Tỳ kheo ni tập trung tại Giới trường chùa Từ Nghiêm (Quận 10)

- Giới tử Thức xoa tập trung tại Giới trường chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh)

- Giới tử Sa di ni tập trung tại Giới trường chùa Huê Lâm (Quận 11)

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tập trung tại Giới trường biệt truyền chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh)

- Giới tử Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di ni Hệ phái Khất tập trung tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp)

Các Giới tử đến Giới trường đúng giờ quy định của Ban Tổ chức, tuyệt đối không giải quyết các trường hợp trễ giờ quy định.

Các Giới trường sinh hoạt Giới tử về Thanh quy Giới đàn, những quy định trong thời gian ở tại Giới trường. Kiểm tra Y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước, v.v…

BUỔI CHIỀU:

Các Giới trường tập trung hướng dẫn Giới tử chuyên tâm Lễ Sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm tiếp thọ giới pháp; học tập Giới luật hành nghi của người xuất gia cùng thực hành các nghi thức Thiền gia hằng ngày: Quá đường, Công phu, Tọa thiền, Hô canh, Tuần chiếu, diễn tập phương thức đăng Đàn…

BUỔI TỐI:

Các Giới trường tổ chức cho các Giới tử thi tụng Luật theo quy định của Đại Giới đàn: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, 04 quyển Luật Trường hàng; Sa di, Sa di Ni 02 quyển Luật Trường hàng. Căn cứ vào kết quả thi tụng Luật của các Giới trường, chọn ra các Giới tử ưu tú để khen thưởng.

Thứ Ba - ngày 08/5/2018: (nhằm 23/3/ Mậu Tuất):

KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ TỊNH TẠI ĐẠI GIỚI TRƯỜNG VIỆT NAM QUỐC TỰ

- 06 giờ 00 : Đại chúng vân tập

- 08 giờ 00 : Lễ Khai mạc Đại Giới đàn TRÍ TỊNH

Niệm Phật cầu gia bị

Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

Lời khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban tổ chức

Cung tuyên tiểu sử Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn

+ Số lượng Giới tử

+ Tuyên đọc danh sách Ban Tổ chức, Ban Hộ đàn, Ban Quản Giới tử

Tuyên bảng Thập sư phương trượng Đại Giới đàn

Phát nguyện của giới tử

Đạo từ Hòa thượng Chứng minh

Hồi hướng

- 09 giờ 30: Khai đạo Giới tử

- 10 giờ 30 : Các giới tử Tỳ kheo, Sa di (Bắc tông) ở lại Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự thực hiện nghi thức Quá đường - Kinh hành, các giới tử khác trở về các Giới trường của mình.

- 13 giờ 30 : Lễ khai Chung - Bảng Đại Giới trường

- 14 giờ 30: - Tại Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự: Đăng đàn truyền Sa di giới

- Các Giới trường khác: Tiếp tục sinh hoạt các nghi thức tại Giới trường.

- 16 giờ 30 : Dược thạch

- 17 giờ 30 : Lễ Sám hối

- 19 giờ 00 : Tuần chiếu

- 22 giờ 00 : Chỉ tịnh

Thứ Tư - ngày 09/5/2018 (nhằm 24/3/ Mậu Tuất):

- 06 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng

- 07 giờ 00 : Các Giới trường khác tấn đàn truyền: Tỳ kheo giới, Tỳ kheo ni giới, Thức xoa ma xa ni giới, Sa di giới, Sa di ni giới.

- 11 giờ 30 : Thọ trai

Sau khi thọ trai, Giới tử của các Giới trường truyền Thức xoa ma xa ni giới, Sa di giới, Sa di ni giới đảnh lễ tri ân, cúng dường cảm tạ chư Tôn Giới sư, Ban Điều hành Giới trường và Hồi hướng – tán đàn (tùy tình hình thực tế của các Giới trường).

- 14 giờ 00  : Các Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết ma (Việt Nam Quốc Tự; TX.Trung Tâm - Q.Bình Thạnh).

- 20 giờ 00 : Tuần chiếu….

- 22 giờ 00 : Chỉ tịnh

Thứ Năm - ngày 10/5/2018 (nhằm 25/3/ Mậu Tuất):

Các Giới trường Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni (Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ) tổ chức nghi thức Cổ Phật Khất Thực trong Giới trường. Cung thỉnh chư Tôn đức Ban Tổ chức – Ban Điều hành của Giới trường đến tham dự. Nên tổ chức trang nghiêm, đúng truyền thống, giữ thanh tịnh của Giới trường.

- 17 giờ 00 : Các Giới trường Tỳ kheo (TX. Trung Tâm, chùa Bửu Quang) đưa Giới tử về Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự tham dự Lễ thuyết U Minh Giới – Phổ lợi hữu tình.

- 18 giờ 00 : Đăng đàn thuyết U Minh giới. (Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự)

Sau Lễ thuyết U Minh Giới, các Giới tử trở lại Giới trường trụ xứ Tuần chiếu-chỉ tịnh

Thứ Bảy - ngày 11/5/2018: (nhằm 26/3/ Mậu Tuất)

- 06 giờ 00 : Đại chúng thọ Bồ Tát giới vân tập (Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự)

- 06 giờ 30 : Chư Tôn đức Giới sư quang lâm

- 07 giờ 30 : Tấn đàn truyền Bồ tát giới

- 09 giờ 30 : Cúng dường tạ đàn

- 10 giờ 00 : Thọ trai

- 11 giờ 00 : Bế mạc Đại Giới đàn Trí Tịnh PL. 2561 - DL. 2018

Chương trình này áp dụng chung cho tất cả các Giới trường thuộc Đại Giới đàn TRÍ TỊNH  PL.2561 - DL.2018 do Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh tổ chúc.

VP.BTS GHPGVN TP.HCM

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan