CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghị quyết Hội nghị kỳ 5 khóa VII

AAHInh 7

Nghị quyết Hội nghị kỳ 5 khóa VII do HT. Thích Thiện Nhơn ấn ký.

 1. Thông qua bản báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2016 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của GHPGVN. 

2. Hội nghị nhất trí suy cử Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban GDTN Trung ương, đảm nhận chức vụ Quyền Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012-2017).

3. Hội nghị nhất trí suy cử Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, đảm nhận chức vụ Quyền Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

4. Hội nghị nhất trí suy cử Hòa thượng Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN,đảm nhận chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo.

5. Thông qua đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. 

6. Giao Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V; Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư 015/TT.HĐTS, ngày 11-2-2016; Chỉ thị 486/CT. HĐTS, ngày 24-12-2016 của Hội đồng Trị sự.

7. Thông qua danh sách Tấn phong giáo phẩm 27 Hòa thượng, 79 Thượng tọa, 38 Ni trưởng, 165 Ni sư do Ban Tăng sự Trung ương đệ trình. 

8. Giao Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội tiến hành các thủ tục xin phép Chính phủ tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc vào tháng 11-2017 tại Thủ đô Hà Nội.

9. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội thực hiện các nội dung, văn kiện và các công tác có liên quan trong việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; dự kiến hình thành bộ máy nhân sự, chương trình, kế hoạch làm việc, của các Ban Chuyên môn của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.

10. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội nghiên cứu Đề án của Ban Văn hóa Trung ương việc làm phim tài liệu về chư Tôn đức giáo phẩm tiêu biểu GHPGVN hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

11. Ghi nhận ý kiến phát biểu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ.

12. Ghi nhận ý kiến và hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer đề xuất, Ban Thường trực HĐTS có kế hoạch cụ thể giúp đỡ công tác hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông khmer tại TP.Cần Thơ.

13. Ghi nhận ý kiến phát biểu của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giao Ban Thư ký HĐTS nghiên cứu tính khả thi để hoàn thiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của Giáo hội.

14. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh; văn hóa giao thông; tham gia các chương trình từ thiện xã hội và an sinh xã hội.

15. Thông qua báo cáo tài chính thu chi của Giáo hội do Ban Kinh tế Tài chánh trình bày và phát biểu nhận xét của Ban Kiểm soát Trung ương.

16. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Giáo hội Trung ương hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến Hội nghị kỳ 5 khóa VII để phổ biến và thi hành.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 3-1-2017 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan