CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa học bồi dưỡng Trụ trì của PG TP.HCM

HT. Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM vừa ấn ký thông báo số 117/TB/BTS-PGTP ngày 3 tháng 4 năm 2015 gởi đến chư Tôn đức BTS GHPGVN 24 Quận Huyện, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện cơ sở của Giáo hội trên địa bàn TP.HCM về việc tổ chức Khóa bồi dưỡng Trụ trì PL.2559-DL.2015 của GHPGVN TP.HCM.

tb boi duong tt0001
tb boi duong tt0002

Download mẫu đơn đăng ký

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan