CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Tổ chức lễ Khánh thành HVPGVN tạo TP.HCM (giai đoạn 1)

BAN TỔ CHỨC

LỄ KHÁNH THÀNH HVPGVN TẠI TP.HCM (GIAI ĐOẠN 1)

Trưởng ban: HT. Thích Trí Quảng

Phó Trưởng ban Thường trực: HT. Thích Giác Toàn

Phó Trưởng ban: GS. Lê Mạnh Thát

TT. Thích Tâm Đức

TT. Thích Bửu Chánh

TT. Thích Viên Trí

TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Phước Đạt

TT. Thích Thanh Phong

Ban Thư ký: ĐĐ. Thích Quang Thạnh

ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Các Ủy viên: HT. Thích Nguyên Giác

TT. Thích Đồng Văn

TT. Thích Chơn Minh

TT. Thích Quảng Thiện

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

ĐĐ. Thích Trung San

ĐĐ. Thích Nguyên Pháp

ĐĐ. Thích Giác Thọ

NS. TN. Như Nguyệt

NS. TN. Huệ Liên

NS. TN. Tịnh Vân

NS. TN. Tuệ Liên

SC. TN. Tuệ Châu  

SC. TN. Hương Nhũ

SC. TN. Liễu Pháp

SC. TN. Chánh Tuệ

CÁC TIỂU BAN

1. TIỂU BAN NỘI DUNG

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Phó Trưởng ban: TT. Thích Viên Trí

Ủy viên: ĐĐ. Thích Quang Thạnh, ĐĐ. Thích Giác Hoàng

2. TIỂU BAN TIẾP TÂN

Trưởng ban: HT. Thích Giác Toàn

Phó Trưởng ban: HT. Thích Nguyên Giác

TT. Thích Tâm Đức

TT. Thích Bửu Chánh

TT. Thích Phước Đạt

TT. Thích Thanh Phong

Ủy viên: TT. Thích Giác Dũng

TT. Thích Minh Thanh

TT. Thích Quảng Thiện

TT. Thích Thiện Minh

TT. Thích Giác Hiệp

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh

ĐĐ. Thích Chúc Tín

ĐĐ. Thích Giác Nhường

NS. TN. Tín Liên

NS. TN. Phụng Liên

NS. TN. Tuệ Liên

NS. TN. Nguyện Liên

NS. TN. Tịnh Vân

SC. TN. Hằng Liên

SC. TN. Liễu Pháp

SC. TN. Hương Nhũ

SC. TN. Tâm Thảo

Các giảng viên các khoa

Tăng Ni sinh khoa Triết (gắn phù hiệu các đoàn)

   

3. TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN

Trưởng ban: TT. Thích Viên Trí

Phó ban:ĐĐ. Thích Quang Thạnh, ĐĐ. Thích Giác Hoàng

4. TIỂU BAN NGHI LỄ

Trưởng ban: TT. Thích Thanh Phong

Ủy viên: Ban Kinh sư chùa Vĩnh Nghiêm

5. TIỂU BAN TRẦN THIẾT

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Phó Trưởng ban:TT. Thích Thanh Phong

Ủy viên: PT. Giác Minh Trí, Phật tử chùa Giác Ngộ, Chị Hồng (Cty Tổ chức sự kiện Hiển), CS. Quảng Trí (Bá Định)

6. TIỂU BAN QUÀ TẶNG

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Ủy viên: ĐĐ. Thích Giác Thọ, SC. TN. Tuệ Châu, PT. Giác Thanh Nhã, Phật tử chùa Giác Ngộ

7. TIỂU BAN THÔNG SỰ, CUNG NGHINH & DẪN THỈNH

Trưởng ban: ĐĐ. Thích Nguyên Pháp

Ủy viên: Tăng sinh Đại cương khóa X

8. TIỂU BAN ĐƯA ĐÓN

Trưởng ban: ĐĐ. Thích Giác Thọ

Phó Trưởng ban: SC.TN. Tuệ Châu

Ủy viên: Tăng sinh Thích Như Tùng, Tăng Ni sinh khoa Trung văn, Tăng Ni sinh khoa PGVN

9. TIỂU BAN TIẾP LỄ

Trưởng ban: NS. TN. Như Nguyệt

Phó Trưởng ban:NS. TN. Viên Nhã, SC.TN. Chơn Huệ

Ủy viên: SC. TN. Tịnh An

SC. TN. Huệ Trí

SC. TN. Chánh Tuệ

SC. TN. Diệu Nhàn

SC. TN. Thanh Hội

SC. TN. Diệu Phước

SC. TN. Như Diệu

SC. TN. Nghĩa Huyền

SC. TN. Huệ Tịnh

SC. TN. Niệm Huệ

SC. TN. Liên Thảo

SC. TN. Lệ Thành

SC. TN. Diệu Tâm

NC. TN. Diệu Ngọc

Khoa Sư phạm Mầm non

10. TIỂU BAN ẨM THỰC

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Phó ban: ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Ủy viên (phụ trách 500 suất VIP): PT. Diệu Huê, PT. Lệ Trầm, Anh Lợi (đệ tử của TT. Thanh Phong)

Ủy viên (phụ trách Tăng Ni và Phật tử): 4500 suất ăn trưa, Phật tử Chùa Giác Ngộ

Ăn sáng: Đạo tràng Pháp Hoa + Tu viện Tường Vân

11. TIỂU BAN TRÀ NƯỚC

Trưởng ban: PT. Hoa Huệ

Ủy viên: Chúng Quan Âm - Đạo tràng Pháp Hoa, Phật tử Tu viện Tường Vân

12. TIỂU BAN THỊ GIẢ

Trưởng ban: NS. TN. Lệ Thuận

Phó ban: SC. TN. Như Nguyệt (Huê Lâm), SC. TN. Như Ngọc

Ủy viên: Chư Ni Đại cương K. XI & XI B, Đạo tràng Pháp Hoa

13. TIỂU BAN CẮM HOA

Trưởng ban: ĐĐ. Thích Nguyên Từ

Phó ban: CS. Mỹ Ngọc

Ủy viên: Nhóm cắm hoa Thành phố Đà Lạt, K. Anh ngữ Phật pháp &K. Pali

14. TIỂU BANTRUYỀN THÔNG

Trưởng ban: ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Phó ban: ĐĐ. ThíchTâm Hải

Ủy viên: Giác Tâm Hạnh, ĐĐ. Thích Quảng Hậu, Bảo Toàn (chụp hình)

15. TIỂU BAN QUAY PHIM, NHIẾP ẢNH

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Phó ban: PT. Tâm Tuấn (Cty Truyền thông Pháp Ấn)

Ủy viên: ĐĐ. Thích Ngộ Dũng, PT. Luận (Quay phim). Tăng chúng Chùa Giác Ngộ

16. TIỂU BAN Y TẾ

Trưởng ban: PT. Giác Như Ngọc

Phó Trưởng ban: ĐĐ. BS. Thích Trí Minh

Ủy viên: SC. BS. TN. Huệ Thiện, SC. TN. Như Từ, BS. Võ Khai Nghiệp, CS. Trần Kim Lệ

17. TIỂU BAN CƯ TRÚ

Trưởng ban: TT. Thích Thanh Phong

Phó Trưởng ban:ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Ủy viên: ĐĐ. Thích Giác Thọ, SC. TN. Tuệ Châu, 25 Tăng Ni và cư sĩ khoa Đào tạo từ xa III, 25 Tăng Ni và cư sĩ khoa Đào tạo từ xa IV

18. TIỂU BAN ÂM THANH

Ủy viên: Anh Khương

Doanh nghiệp Nguyễn Bính Hoàng

Cô Hồng (Cty Tổ chức sự kiện Hiển)

19. TIỂU BAN AN NINH, BẢO VỆ, GIỮ XE

Trưởng ban: Lương Công Thiện

Ủy viên: Cty Vệ sĩ An Phú, Ban Bảo vệ của Học viện mới

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

BAN TỔ CHỨC

LỄ KHÁNH THÀNH HVPGVN TẠI TP.HCM (GIAI ĐOẠN 1)

Trưởng ban: HT. Thích Trí Quảng

Phó Trưởng ban Thường trực: HT. Thích Giác Toàn

Phó Trưởng ban: GS. Lê Mạnh Thát

TT. Thích Tâm Đức

TT. Thích Bửu Chánh

TT. Thích Viên Trí

TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Phước Đạt

TT. Thích Thanh Phong

Ban Thư ký: ĐĐ. Thích Quang Thạnh

ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Các Ủy viên: HT. Thích Nguyên Giác

TT. Thích Đồng Văn

TT. Thích Chơn Minh

TT. Thích Quảng Thiện

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

ĐĐ. Thích Trung San

ĐĐ. Thích Nguyên Pháp

ĐĐ. Thích Giác Thọ

NS. TN. Như Nguyệt

NS. TN. Huệ Liên

NS. TN. Tịnh Vân

NS. TN. Tuệ Liên

SC. TN. Tuệ Châu  

SC. TN. Hương Nhũ

SC. TN. Liễu Pháp

SC. TN. Chánh Tuệ

CÁC TIỂU BAN

1. TIỂU BAN NỘI DUNG

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Phó Trưởng ban: TT. Thích Viên Trí

Ủy viên: ĐĐ. Thích Quang Thạnh, ĐĐ. Thích Giác Hoàng

2. TIỂU BAN TIẾP TÂN

Trưởng ban: HT. Thích Giác Toàn

Phó Trưởng ban: HT. Thích Nguyên Giác

TT. Thích Tâm Đức

TT. Thích Bửu Chánh

TT. Thích Phước Đạt

TT. Thích Thanh Phong

Ủy viên: TT. Thích Giác Dũng

TT. Thích Minh Thanh

TT. Thích Quảng Thiện

TT. Thích Thiện Minh

TT. Thích Giác Hiệp

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh

ĐĐ. Thích Chúc Tín

ĐĐ. Thích Giác Nhường

NS. TN. Tín Liên

NS. TN. Phụng Liên

NS. TN. Tuệ Liên

NS. TN. Nguyện Liên

NS. TN. Tịnh Vân

SC. TN. Hằng Liên

SC. TN. Liễu Pháp

SC. TN. Hương Nhũ

SC. TN. Tâm Thảo

Các giảng viên các khoa

Tăng Ni sinh khoa Triết (gắn phù hiệu các đoàn)

    

3. TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN

Trưởng ban: TT. Thích Viên Trí

Phó ban:ĐĐ. Thích Quang Thạnh, ĐĐ. Thích Giác Hoàng

4. TIỂU BAN NGHI LỄ

Trưởng ban: TT. Thích Thanh Phong

Ủy viên: Ban Kinh sư chùa Vĩnh Nghiêm

5. TIỂU BAN TRẦN THIẾT

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Phó Trưởng ban:TT. Thích Thanh Phong

Ủy viên: PT. Giác Minh Trí, Phật tử chùa Giác Ngộ, Chị Hồng (Cty Tổ chức sự kiện Hiển), CS. Quảng Trí (Bá Định)

6. TIỂU BAN QUÀ TẶNG

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Ủy viên: ĐĐ. Thích Giác Thọ, SC. TN. Tuệ Châu, PT. Giác Thanh Nhã, Phật tử chùa Giác Ngộ

7. TIỂU BAN THÔNG SỰ, CUNG NGHINH & DẪN THỈNH

Trưởng ban: ĐĐ. Thích Nguyên Pháp

Ủy viên: Tăng sinh Đại cương khóa X

8. TIỂU BAN ĐƯA ĐÓN

Trưởng ban: ĐĐ. Thích Giác Thọ

Phó Trưởng ban: SC.TN. Tuệ Châu

Ủy viên: Tăng sinh Thích Như Tùng, Tăng Ni sinh khoa Trung văn, Tăng Ni sinh khoa PGVN

9. TIỂU BAN TIẾP LỄ

Trưởng ban: NS. TN. Như Nguyệt

Phó Trưởng ban:NS. TN. Viên Nhã, SC.TN. Chơn Huệ

Ủy viên: SC. TN. Tịnh An

SC. TN. Huệ Trí

SC. TN. Chánh Tuệ

SC. TN. Diệu Nhàn

SC. TN. Thanh Hội

SC. TN. Diệu Phước

SC. TN. Như Diệu

SC. TN. Nghĩa Huyền

SC. TN. Huệ Tịnh

SC. TN. Niệm Huệ

SC. TN. Liên Thảo

SC. TN. Lệ Thành

SC. TN. Diệu Tâm

NC. TN. Diệu Ngọc

Khoa Sư phạm Mầm non

10. TIỂU BAN ẨM THỰC

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Phó ban: ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Ủy viên (phụ trách 500 suất VIP): PT. Diệu Huê, PT. Lệ Trầm, Anh Lợi (đệ tử của TT. Thanh Phong)

Ủy viên (phụ trách Tăng Ni và Phật tử): 4500 suất ăn trưa, Phật tử Chùa Giác Ngộ

Ăn sáng: Đạo tràng Pháp Hoa + Tu viện Tường Vân

11. TIỂU BAN TRÀ NƯỚC

Trưởng ban: PT. Hoa Huệ

Ủy viên: Chúng Quan Âm - Đạo tràng Pháp Hoa, Phật tử Tu viện Tường Vân

12. TIỂU BAN THỊ GIẢ

Trưởng ban: NS. TN. Lệ Thuận

Phó ban: SC. TN. Như Nguyệt (Huê Lâm), SC. TN. Như Ngọc

Ủy viên: Chư Ni Đại cương K. XI & XI B, Đạo tràng Pháp Hoa

13. TIỂU BAN CẮM HOA

Trưởng ban: ĐĐ. Thích Nguyên Từ

Phó ban: CS. Mỹ Ngọc

Ủy viên: Nhóm cắm hoa Thành phố Đà Lạt, K. Anh ngữ Phật pháp &K. Pali

14. TIỂU BANTRUYỀN THÔNG

Trưởng ban: ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Phó ban: ĐĐ. ThíchTâm Hải

Ủy viên: Giác Tâm Hạnh, ĐĐ. Thích Quảng Hậu, Bảo Toàn (chụp hình)

15. TIỂU BAN QUAY PHIM, NHIẾP ẢNH

Trưởng ban: TT. Thích Nhật Từ

Phó ban: PT. Tâm Tuấn (Cty Truyền thông Pháp Ấn)

Ủy viên: ĐĐ. Thích Ngộ Dũng, PT. Luận (Quay phim). Tăng chúng Chùa Giác Ngộ

16. TIỂU BAN Y TẾ

Trưởng ban: PT. Giác Như Ngọc

Phó Trưởng ban: ĐĐ. BS. Thích Trí Minh

Ủy viên: SC. BS. TN. Huệ Thiện, SC. TN. Như Từ, BS. Võ Khai Nghiệp, CS. Trần Kim Lệ

17. TIỂU BAN CƯ TRÚ

Trưởng ban: TT. Thích Thanh Phong

Phó Trưởng ban:ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Ủy viên: ĐĐ. Thích Giác Thọ, SC. TN. Tuệ Châu, 25 Tăng Ni và cư sĩ khoa Đào tạo từ xa III, 25 Tăng Ni và cư sĩ khoa Đào tạo từ xa IV

18. TIỂU BAN ÂM THANH

Ủy viên: Anh Khương

Doanh nghiệp Nguyễn Bính Hoàng

Cô Hồng (Cty Tổ chức sự kiện Hiển)

19. TIỂU BAN AN NINH, BẢO VỆ, GIỮ XE

Trưởng ban: Lương Công Thiện

Ủy viên: Cty Vệ sĩ An Phú, Ban Bảo vệ của Học viện mới

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan