CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tạ Lễ phục dựng Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang

  • Kính bạch chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên;
  • Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, trụ xứ các miền tịnh xá; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn Phật giáo tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên;
  • Kính thưa quý vị Khách quý lãnh đạo Chính quyền tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên, phường Pháo Đài sở tại;
  • Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử;

- Kính bạch chư Tôn đức,

- Kính thưa toàn thể quý Liệt vị,

Trong thời gian qua được sự quan tâm của quý tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Lãnh đạo Chính quyền và các Sở/Ngành tỉnh Kiên Giang; Quý lãnh đạo Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lãnh đạo Chính quyền và các Ban/Ngành thành phố Hà Tiên, phường Pháo Đài sở tại đã thống nhất cho phép Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ được phục dựng “Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang”. Đồng thời, được sự thống nhất của lãnh đạo Chính quyền tỉnh Kiên Giang và Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2020 (tức ngày 26 tháng 9 năm Canh Tý), Lễ Đặt đá Phục dựng Di tích Đắc đạo của Tổ sư được diễn ra trang nghiêm, trọng thể.

Giờ đây, buổi lễ được thành tựu viên mãn, tất cả những thành tựu này là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của quý tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, sự hỗ trợ tận tình của lãnh đạo Chính quyền; các Sở/Ngành tỉnh, thành phố Hà Tiên, phường Pháo Đài sở tại; sự đồng tình ủng hộ của quý tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ trong nước và hải ngoại; sự đóng góp tâm lực, sức lực, vật lực và tài lực của các miền tịnh xá và quý Phật tử gần xa, trong nước cũng như ngoài nước.

Trong giây phút trang nghiêm trân trọng này, thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi:

- Xin thành kính tri ân quý tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Thành phố Hà Tiên đã không ngại đường sá xa xôi quang lâm chứng minh và ký sổ vàng ủng hộ tịnh tài cho công trình phục dựng Di tích Đắc đạo của Tổ sư sớm được thành tựu.

- Xin thành tâm cảm niệm công đức của chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng, Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô các miền tịnh xá đã dành nhiều thời gian quý báu đến tham dự, ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để công trình phục dựng Di tích Đắc đạo của Tổ sư sớm được hoàn thành.

- Đặc biệt, Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn Quý Quan khách lãnh đạo Chính quyền và các Sở/Ngành tỉnh Kiên Giang; Quý lãnh đạo Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo Chính quyền và các Ban/Ngành thành phố Hà Tiên, phường Pháo Đài sở tại đã quan tâm hỗ trợ mọi thủ tục hành chánh để giấy phép phục dựng di tích được ban hành và cho phép tổ chức Lễ đặt đá. Hôm nay, quý vị chẳng những dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ, mà còn có những phát biểu chúc mừng và cầu nguyện cho công trình được sớm thành tựu; đồng thời, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Lễ đặt đá được thành công tốt đẹp.

- Chúng tôi chân thành tán dương công đức của quý Phật tử gần xa đã nhiệt tình góp công, góp sức để buổi lễ được thành tựu viên mãn và phát tâm hỷ cúng tịnh tài để công trình phục dựng di tích Tổ sư đắc đạo được sớm hoàn thành.

- Xin chân thành tri ân kênh Phật sự Online và báo Giác Ngộ đã đến dự và đưa tin Lễ khởi công hôm nay.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa toàn thể quý Liệt vị,

Trong buổi lễ, mặc dù Ban Tổ chức đã cố gắng trang nghiêm lễ đài, và cung nghinh, đón tiếp quý tôn đức Giáo phẩm, quý Quan khách, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Ngưỡng mong, quý Tôn đức Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Liệt vị niệm tình hoan hỷ cho.

Sau cùng, thay mặt Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Ban Tổ chức buổi lễ thành tâm kính chúc chư tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, viên thành Phật sự. Xin chân thành kính chúc toàn thể quý vị lãnh đạo các cấp Chính quyền, các Sở/Ban/Ngành tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên và phường Pháo Đài sở tại cùng tất cả chư nam nữ Phật tử gần xa thân khoẻ tâm an, thành tựu mọi ý nguyện, vạn sự hanh thông, cát tường khang thái.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan