CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

TP. HCM ngày 09 tháng 11 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỨC (PL.2559 - DL.2015)

(Áp dụng chung cho tất cả các Giới trường thuộc Đại Giới đàn TRÍ ĐỨC PL.2559-DL.2015 do Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 01 - 06 tháng 12 năm 2015 (nhằm 20 - 25/10/ Ất Mùi))

* Chủ Nhật – ngày 22 /11/2015 (nhằm 11/10 Ất Mùi):

-           06 giờ 00 : Giới tử Tỳ kheo Tăng - Ni vân tập Tuyển Phật trường

(Chùa Huê Nghiêm – Quận 2)

-           07 giờ 00 : Chư Tôn đức Ban Giám khảo, Ban Giám thị quang lâm

-           08 giờ 00 : Khảo thí Giới tử thọ giới Tỳ kheo – Tỳ kheo ni

-           13 giờ 00 : Giới tử Sa di, Sa di ni, Thức xoa vân tập Tuyển Phật trường

(Chùa Huê Nghiêm – Quận 2)

-           14 giờ 00 : Khảo thí Giới tử thọ giới Sa di, Sa di ni, Thức xoa.

* Thứ Bảy – ngày 28 /11/2015 (nhằm 17/10 Ất Mùi):

  • BUỔI SÁNG: (06 giờ 00 – 08 giờ 00)

Giới tử làm thủ tục nhập Giới trường như sau:

- Giới tử Tỳ kheo tập trung tại Giới trường Chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân)

- Giới tử Sa di tập trung tại Giới trường Chùa Huê Nghiêm (Quận 2)

- Giới tử Tỳ kheo ni tập trung tại Giới trường Chùa Từ Nghiêm (Quận 10)

- Giới tử Thức xoa tập trung tại Giới trường Chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận)

- Giới tử Sa di ni tập trung tại Giới trường Chùa Huê Lâm (Quận 11)

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Phật giáo Nam tông (Kinh) tập trung tại Giới trường biệt truyền Chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh)

- Giới tử Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di ni Hệ phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp)

Các Giới tử đến Giới trường đúng giờ quy định của Ban Tổ chức, tuyệt đối không giải quyết các trường hợp trễ giờ quy định.

  • BUỔI CHIỀU:

Các Giới trường sinh hoạt Giới tử về Thanh quy Giới đàn, những quy định trong thời gian ở tại Giới trường.

* Ngày 29/11 đến 01/12/2015 (nhằm 18 – 20/10/ Ất Mùi):

- Các Giới trường tập trung hướng dẫn Giới tử chuyên tâm Lễ Sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm tiếp thọ giới pháp; học tập Giới luật hành nghi của người xuất gia cùng thực hành các nghi thức Thiền gia hằng ngày: Quá đường, Công phu, Tọa thiền, Hô canh, Tuần chiếu …

- Buổi chiều ngày 20/10/Ất Mùi, tất cả các Giới trường hướng dẫn Giới tử diễn tập phương thức đăng Đàn, kiểm tra Y bát…..

- Buổi tối các Giới trường tổ chức cho các Giới tử thi khóa luật theo quy định của Đại giới đàn : Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na ni, 04 quyển Luật Trường hàng; Sa di, Sa di ni 02 quyển Luật Trường hàng. Căn cứ vào thi khóa Luật, các Giới trường chọn ra các Giới tử ưu tú khen thưởng.

 * Thứ Tư - ngày 02/12/2015 (nhằm 21/10/ Ất Mùi): 

CHÍNH THỨC KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỨC

TẠI ĐẠI GIỚI TRƯỜNG CHÙA HUÊ NGHIÊM – QUẬN 2

-           06 giờ 00 : Đại chúng vân tập

-           07 giờ 00 : Chư Tôn Giới sư niêm hương lễ Tổ

-           08 giờ 00 : Lễ Khai mạc Đại Giới đàn TRÍ ĐỨC (có chương trình riêng)

-           09 giờ 30 : Lễ khai Chung bảng Đại Giới trường

-           10 giờ 30 : Thọ trai – Kinh hành

-           13 giờ 30 : Khai đạo Giới tử

-           15 giờ 00 : Các giới tử Ni trở về các Giới trường

-           16 giờ 30 : Dược thạch

-           17 giờ 30 : Lễ Sám hối

-           19 giờ 00 : Tuần chiếu

-           20 giờ 00 : Các giới tử Tỳ kheo trở lại giới trường Chùa Huệ Nghiêm.

-           22 giờ 00 : Chỉ tịnh

* Thứ Năm - ngày 03/12/2015 (nhằm 22/10/ Ất Mùi):

-           06 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng

-           07 giờ 00 : Các Giới trường tấn đàn Truyền: Tỳ kheo giới, Tỳ kheo ni giới, Thức xoa ma xa ni giới, Sa di giới, Sa di ni giới.

-           11 giờ 30 : Thọ trai (Trong khi thọ trai, Giới tử của các Giới trường truyền Thức xoa ma xa ni giới, Sa di giới, Sa di ni giới đảnh lễ tri ân, cúng dường cảm tạ chư Tôn Giới sư, Ban Điều hành Giới trường và Hồi hướng – tán đàn (tùy tình hình thực tế của các Giới trường).)

-           14 giờ 00: Các Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết ma (Chùa Huệ Nghiêm - Q.Bình Tân; TX. Trung Tâm - Q.Bình Thạnh).

-           20 giờ 00 : Tuần chiếu….

-           22 giờ 00 : Chỉ tịnh

* Thứ Sáu - ngày 04/12/2015: (nhằm 23/10/ Ất Mùi)

-           06 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng

-           07 giờ 00 : Các Giới trường tiếp tục tấn đàn Truyền: Tỳ kheo giới, Tỳ kheo ni giới.

-           11 giờ 30 : Thọ trai

-           14 giờ 00 : Các Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết ma (Chùa Huệ Nghiêm- Q.Bình Tân; TX. Trung Tâm - Q. Bình Thạnh).

* Thứ Bảy - ngày 05/12/2015 (nhằm 24/10/ Ất Mùi):

Các Giới trường Tỳ kheo, Tỳ kheo ni (Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ) tổ chức nghi thức Cổ Phật Khất Thực trong Giới trường. Cung thỉnh chư Tôn đức Ban Tổ chức – Ban Điều hành của Giới trường đến tham dự. Nên tổ chức trang nghiêm, đúng truyền thống, giữ thanh tịnh của Giới trường.

- 17 giờ 00 : Tất cả các Giới trường Tỳ kheo đưa Giới tử về Đại Giới Trường Chùa Huê Nghiêm (Quận 2) tham dự Lễ Thuyết U Minh Giới – Phổ lợi hữu tình.

-           18 giờ 00 : Đăng đàn Thuyết U Minh giới. (Đại Giới trường Chùa Huê Nghiêm - Quận 2)

  •   Sau lễ Thuyết U Minh Giới, các Giới tử trở lại Giới trường trụ xứ Tuần chiếu – chỉ tịnh.

* Chủ Nhật - ngày 06/12/2015: (nhằm 25/10/ Ất Mùi)

-           06 giờ 00 : Đại chúng thọ Bồ Tát giới vân tập (Đại giới trường Chùa Huê Nghiêm - Quận 2)

-           06 giờ 30 : Chư Tôn đức Giới sư quang lâm

-           07 giờ 30 : Tấn đàn truyền Bồ tát giới

-           09 giờ 30 : Cúng dường tạ đàn

-           10 giờ 00 : Thọ trai

-           11 giờ 00 : Bế mạc Đại Giới đàn Trí Đức PL. 2559 – DL. 2015.

GIỚI ĐÀN HOÀN MÃN

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN TỔ CHỨC ĐGĐ TRÍ ĐỨC PL.2559-DL.2015

TRƯỞNG BAN

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

 

Nguồn: giaohoiphatgiaotphcm.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan