CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình hoạt động Phật sự 2016 GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2016
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), Nghị quyết Hội nghị kỳ 3 Khóa VII của Giáo hội, báo cáo tổng kết Phật sự năm 2015 của các Ban – Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạch định chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 trên cơ sở phát huy những công tác Phật sự đã thành tựu và khắc phục một số công tác còn tồn đọng.

I. TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH:

1. Ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.

2. Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cung thỉnh Thánh tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông về tôn thờ tại Chùa (trụ sở Phật giáo tỉnh, thành phố) theo từng địa phương trong cả nước.

3. Lập kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN (07.11.1981 – 07.11.2016).

4. Lập kế hoạch tổ chức Diễn đàn Phật giáo Quốc tế chào mừng một năm cộng đồng Asean.

5. Hỗ trợ Ban Tăng sự Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2015.

6. Thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các tổ chức Phật giáo quốc tế.

7. Hỗ trợ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội xây dựng đề án mở lớp đào tạo cho Tăng Ni sinh nước ngoài.

8. Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ VII.

9. Giao Ban Thư ký tiếp tục tìm giải pháp và nguồn tài chánh hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tiến hành khởi công xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

10. Giao ban Thư ký Hội đồng Trị sự nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề được đặt ra tại các Hội nghị giao ban, trình Ban Thường trực HĐTS chỉ đạo thực hiện.

11. Thường xuyên tổ chức phái đoàn đến thăm, làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành để chia sẻ thông tin Phật sự, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của địa phương, phổ biến các chủ trương của Trung ương Giáo hội. Trong đó tiếp tục duy trì công tác tổ chức Hội nghị giao ban.

12. Cùng nhân dân hưởng ứng ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG:

1. Ban Tăng sự:

1. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp điều hành giữa Ban Tăng sự Trung ương với Ban Tăng sự các địa phương, với Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Ban Văn hóa Trung ương, các Ban chuyên môn của HĐTS và Sơn môn, Hệ phái trong lĩnh vực Tăng sự.

2. Thành lập Hội đồng biên soạn xây dựng một mẫu tiêu chuẩn thống nhất về tổ chức Giới đàn dựa trên cơ sở giới luật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và phù hợp với truyền thống hệ phái, văn hóa Phật giáo của khu vực để làm tiêu chuẩn bắt buộc y cứ thực hiện.

3. Ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện Nội quy Ban Tăng sự Trung ương để thể chế hóa việc quản lý Tự viện, an cư, xuất gia, thọ giới, nghiệp sư, y chỉ sư.

4. Tổng thống kê Tăng Ni, Tự viện GHPGVN trong toàn quốc.

5. Chỉ đạo Ban Tăng sự các địa phương tiến hành thủ tục tấn phong Giáo phẩm năm 2016 theo đúng quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

6. Xây dựng bộ tiêu chuẩn xét đặc cách tấn phong Giáo phẩm.

7. Tiếp tục duyệt xét cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thụ giới cho Tăng Ni, Chứng nhận Tu sĩ chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer, chứng nhận Tu nữ Phật giáo Nam tông Kinh.

8. Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong việc thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự.

9. Hỗ trợ Phân ban Ni giới Trung ương trong các hoạt động Phật sự.

10. Tổ chức Hội thảo khoa học: Quản lý Tăng sự trong nhiệm kỳ mới và định hướng tới năm 2030 - Vấn đề thống kê số lượng Phật tử và những người có niềm tin Phật giáo trong xã hội ngày nay (do Trung ương GHPGVN – Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức).

2. Ban Giáo dục Tăng Ni:

1. Thúc đẩy và triển khai chương trình biên soạn sách Giáo khoa Trung cấp Phật học; tiến hành in ấn các đầu sách giáo khoa đã nghiệm thu bản thảo.

2. Từng bước áp dụng sách giáo khoa Trung cấp Phật học được Ban Giáo dục Tăng Ni biên soạn mới vào chương trình giảng dạy cho toàn bộ hệ thống Trung cấp Phật học.

3. Lập kế hoạch xin phép mở trường Cao đẳng Phật học (dự kiến cơ sở, nhân sự, chương trình giảng dạy).

4. Quan tâm, tạo mối quan hệ gắn bó giúp đỡ các lớp Sơ cấp, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

5. Củng cố việc thực hiện hành chánh trong ngành Giáo dục Phật giáo.

6. Theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Phật học thí điểm tại Học viện Phật giáo Việt NamTp. Hồ Chí Minh.

7. Tổ chức Hội thảo chuyên đề về Hệ Trung cấp Phật học thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo – phương thức quản lý Tăng Ni sinh.

3. Ban Hoằng pháp:

1. Tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017); Triển khai Nội quy của Ban Hoằng pháp Trung ương.

2. Tiếp tục có kế hoạch cụ thể cho việc cơ cấu nhân sự và chương trình hoạt động Phật sự của các Phân ban thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương.

3. Thành lập Giảng sư đoàn trực thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương.

4. Phối hợp với Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội hoằng pháp chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN vào trung tuần tháng 9 năm 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh.

5. Phối hợp với Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành tổ chức các đạo tràng tập trung thường xuyên mang tính quy mô để Ban Hoằng pháp Trung ương về thuyết giảng.

6. Duy trì và phát triển những buổi thuyết giảng tại các Giảng đường lớn, Đạo tràng Tu Bát quan trai, khóa tu Phật thất, Kết duyên phước lạc, Một ngày an lạc, Tìm lại chính mình và các lớp Giáo lý tại các Tự viện trong cả nước.

7. Tiếp tục tiến hành các thủ tục xây dựng Trung tâm Hoằng pháp các tỉnh miền Trung, văn hóa tâm linh tại đèo Phú Củ, tỉnh Bình Định.

8. Tìm mặt bằng cho việc xây dựng Trung tâm Hoằng pháp phía Nam để làm cơ sở đào tạo Tăng Ni giảng sư và tập huấn hoằng pháp viên, tổ chức các khóa tu học, bồi dưỡng cho Tăng Ni và Phật tử trong công tác truyền bá Chính pháp.

9. Phối hợp với Ban Phật giáo Quốc tế phát triển chương trình Hoằng pháp ở nước ngoài.

10. Kết hợp với Ban Viện Trung ương trong việc truyền bá Chánh pháp, lợi lạc chúng hữu tình.

4. Ban hướng dẫn Phật tử:

1. Thăm viếng và làm việc tại các tỉnh, thành.

2. Thống kê các đạo Tràng, số lượng đạo hữu Phật tử quy y Tam bảo trên cả nước, thống kê Phật tử dân tộc ít người.

3. Tiếp tục, hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử tích cực hưởng ứng việc tổ chức Lễ Hằng thuận tại các Tự viện.

4. Tổ chức các chương trình hội thảo chuyên ngành, diễn đàn Phật pháp nhằm hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của Phật tử về việc tham gia tu tập tại các Tự viện.

5. Tổ chức Hội thảo ngành Cư sĩ Phật tử.

6. Xem xét và đề ra giải pháp thực hiện các kiến nghị của BHDPT 19 tỉnh, thành Tây Nguyên và miền Trung trong các chuyến công tác năm 2015.

7. Kiểm tra chất lượng hoạt động một số BHDPT, để kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nhân sự.

8. Củng cố tổ chức các Phân ban mới thành lập, tạo điều kiện giúp đỡ để các Phân Ban, Tiểu ban Phật tử hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

9. Tiếp tục hướng dẫn Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành thành lập Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử và Phân ban Phật tử Dân tộc.

10. Tăng cường sinh hoạt của Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp trong xu thế hội nhập và phúc lợi xã hội.

5. Ban Nghi lễ:

1. Tiếp tục triển khai chương trình hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương nhiệm kỳ VII và hoạt động Phật sự năm 2016.

2. Phối hợp với Ban Tăng sự thực hiện nghi lễ tại các Đại Giới đàn.

3. Tham gia công tác giảng dạy về nghi lễ tại các Trường hạ, các trường Phật học, các đạo tràng, các khóa Bồi dưỡng Trụ trì.

4. Tiếp tục tiến hành công tác biên soạn Giáo án Nghi lễ.

5. Tiếp tục thực hiện dự án biên soạn quyển kinh tụng hằng ngày.

6. Hỗ trợ các hoạt động về Nghi lễ cho Ban Nghi lễ các tỉnh, thành.

7. Thăm viếng Ban Trị sự và Ban Nghi lễ các tỉnh, thành.

6. Ban Văn hóa:

1. Phối hợp với các đối tác đã ký kết, khảo sát, nghiên cứu và tìm ra nét đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam qua 4 đề án: Kiến trúc, ngôn ngữ, sắc phục và di sản; Xây dựng kế hoạch triển lãm lần thứ hai với chủ đề: "Định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam” qua 4 đề án nói trên.

2. Phối hợp tổ chức thiết kế, lựa chọn chất liệu và mẫu mã để chuẩn bị cho đợt triển lãm mở rộng lần thứ ba vào cuối năm 2016, mục đích trưng cầu ý kiến của đông đảo quần chúng Tăng Ni và Phật tử. Trên cơ sở đó xây dựng mẫu chuẩn về 4 đề án đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam, trình Ban Thường trực HĐTS thông qua và tổ chức thực hiện.

3. Kiện toàn bộ máy tổ chức và xây dựng kế hoạch để triển khai website: vanhoaphatgiaovietnam.vn và tiếp tục triển khai đề án: "Số hóa các ngôi chùa Việt”.

4. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các Ban, Viện tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật Phật giáo vào từng thời điểm thích hợp.

5. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ công tác văn hóa Phật giáo tới các tỉnh, thành trong toàn quốc và xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhân sự chuyên môn nhằm đáp ứng cho công tác văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng trong các dịp lễ quan trọng của Phật giáo; mở rộng phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Phật giáo đến các tỉnh, thành và thăm viếng Phật giáo các tỉnh thành nếu có điều kiện.

7. Thảo luận với các nhà nghiên cứu trong nước và hải ngoại xây dựng, tổ chức nội dung các chuyên đề và thực hiện các ấn phẩm Văn hóa Phật giáo Việt Nam; Khuyến khích các Ban biên tập, Ban biên soạn Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Nghiên cứu Phật học … cùng các website Phật giáo phát huy nâng cao chất lượng nội dung và hình thức.

8. Tiếp tục vận động tài chính cho các hoạt động Phật sự của Ban.

9. Cử nhân sự tham gia thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trong việc phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động Phật sự của Giáo hội.

10. Tiếp tục thúc đẩy Ban Trị sự, Ban Văn hóa các tỉnh, thành hoàn thành cuốn lịch sử Phật giáo địa phương.

7. Ban Kinh tế Tài chính:

1. Triển khai các hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương.

2. Tham gia các hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội.

3. Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử các Tự viện cúng dường Công đức phí cho các hoạt động của GHPGVN.

4. Tùy theo điều kiện tài chính hỗ trợ và cúng dường cho các hoạt động của Trung ương Giáo hội, các Ban Trung ương.

8. Ban Từ thiện Xã hội:

1. Triển khai chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội và của Ban.

2. Củng cố và nhân rộng hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông, Tây y tại các địa phương trong cả nước.

3. Tiếp tục vận động Tăng Ni và Phật tử thành lập Bệnh viện Tư nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

4. Vận động Tăng Ni, Phật Tử trong và ngoài nước xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho những đối tượng chính sách; ủng hộ chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể và các công tác từ thiện xã hội khác.

5. Hỗ trợ cho Tăng Ni, Phật Tử thành lập trường dân lập Mẫu giáo mần non, lớp học tình thương, trung tâm dạy nghề, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, nhân rộng mô hình bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương tại các Tự viện và các bệnh viện.

6. Phối hợp với Cơ quan liên hệ, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu và phát triển thêm các Trung tâm tư vấn và chương trình phòng chống HIV/AIDS.

7. Phối hợp với các Ban viện Trung ương Giáo hội trong công tác từ thiện xã hội liên ngành.

8. Lập đề án thành lập Trung tâm Từ thiện xã hội.

9. Ban Phật giáo Quốc tế:

1.Tiếp tục động viên và hỗ trợ cho Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành có điều kiện thành lập Ban Phật giáo Quốc tế tại các tỉnh, thành.

2.Hỗ trợ và tham mưu cho GHPGVN trong các công tác đối ngoại; tham gia công tác Phật sự đối nội do Trung ương Giáo hội chỉ đạo.

3.Tiếp tục phát huy vai trò, khả năng đoàn kết của GHPGVN với các tổ chức, hội đoàn của các nước Phật giáo thân hữu trên thế giới.

4.Dự kiến thăm viếng, thuyết pháp và khảo sát tình hình Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm động viên thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc.

5.Tiếp tục nỗ lực hỗ trợ và liên hệ thân hữu với các Tăng Ni, đồng bào Phật tử Việt kiều ở nước ngoài để có thêm những cơ sở Phật giáo tại Âu Mỹ, Úc châu và các nước trong khu vực; đặc biệt, quan tâm giúp đỡ Thiền viện Trúc Lâm Paris, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, Đức, Bỉ, Pháp, Cộng hòa Séc, Nga, Lào, Ucraina, Hungary, Ba Lan và Tiệp Khắc. Tăng cường mối liên hệ với Tăng Ni và Phật tử người Việt Nam tại nước ngoài nhằm thể hiện chính sách đoàn kết, tình đạo, tình quê hương và tình dân tộc của Giáo hội đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

6.Tổ chức đón tiếp các phái đoàn Phật giáo nước bạn, các tổ chức Phật giáo Quốc tế và các đoàn khách nước ngoài đến thăm hữu nghị Việt Nam và GHPGVN; tiếp tục tham mưu cho Trung ương Giáo hội công cử phái đoàn đại diện GHPGVN tham dự các hội thảo, hội nghị và các lễ hội Phật giáo quốc tế và khu vực.

7.Tiếp tục tạo mối quan hệ hữu nghị chặt chẽ và giao lưu trao đổi văn hóa giữa Phật giáo Nam tông Khmer trong khu vực.

8.Quan tâm và hỗ trợ và hướng dẫn Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Quảng Nam mở khóa tu gieo duyên ngắn hạn cho Phật tử Việt kiều và du khách Quốc tế.

10. Ban Pháp chế:

1. Triển khai các hoạt động chuyên môn của Ban Pháp chế Trung ương.

2. Hỗ trợ Ban Pháp chế các tỉnh, thành trong công tác chuyên ngành.

3. Tham mưu cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội trong công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến Tăng Ni, Tự viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  

4. Thăm viếng Ban Trị sự và làm việc với Ban Pháp chế các tỉnh, thành.

5. Lập kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Pháp chế GHPGVN.

11. Ban Kiểm soát:

1. Tiếp tục triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát Trung ương nhiệm kỳ VII và năm 2016.

2. Phối kết hợp với Ban Tăng sự, Ban Pháp chế Trung ương để nghiên cứu, đề xuất giải pháp với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong giải quyết một số vụ việc liên quan đến Tự viện, Tăng Ni và Phật tử.

3. Phối kết hợp với hai Văn phòng TWGH, Ban Pháp chế Trung ương tổ chức học tập Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, Quy chế hoạt động của GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện tại các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.

4. Đối với những vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành của Trung ương Giáo hội, Ban Kiểm soát Trung ương phối kết hợp với Ban Thư ký Giáo hội để nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết theo quy định của Hiến chương GHPGVN và Pháp luật Nhà nước.

5. Hỗ trợ Ban Kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Giáo hội cùng cấp.

6. Đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ban Kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện.    

12. Ban Thông tin Truyền thông:

1. Tiếp tục sản xuất tin, bài về công tác Phật sự trong nước và quốc tế, bám sát các hoạt động Phật sự năm 2016.

2. Tăng cường phối hợp cùng các website, Tạp chí Phật giáo để trao đổi chương trình, mở rộng phạm vi truyền thông Phật giáo và phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông.

3. Kết nối trực tiếp với các Ban TTTT GHPGVN các tỉnh, thành để thu thập thông tin, tư liệu, ứng xử và xử lý nhanh các vụ khủng hoảng truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của GHPGVN để định hướng dư luận.

4. Phối hợp và đề nghị các tỉnh thành chưa thành lập Ban TTTT cấp trực thuộc quan tâm và kiện toàn về tổ chức; các tỉnh đã có Ban TTTT, đề nghị Ban Trị sự các tỉnh, thành quan tâm tạo điều kiện để truyền thông các cấp Giáo hội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn cho truyền thông Phật giáo.

5. Tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ TTTT Phật giáo toàn quốc tại Thiền viện Quảng Đức, Tp. Hồ Chí Minh vào tháng 4/2016.

6. Tổ chức chương trình Đạo hiếu và Dân tộc gồm các hoạt động chính như: Mở cuộc thi viết về Đạo hiếu, xuất bản tập sách về Đạo hiếu, tổ chức Hội thảo về Vu lan, tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp về Vu lan tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội, dự kiến ngày 12/8/2016.

13. Viện – Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:

1. Biên dịch, biên soạn, in ấn và phát hành kinh sách của Viện và Phân viện.

2. Kết hợp với Khoa Ngữ văn thuộc Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh mở khóa 2 Lớp Ngữ văn Viện Phật học (2015 - 2019).

3. Tổ chức Hội thảo khoa học về Tổ Khánh Hòa – Người khởi xướng phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam; Hội thảo về Đạo hiếu và truyền thống dân tộc.

4. Công bố các công trình Văn học Phật giáo Lý – Trần.

5. Tổ chức và giảng dạy các khóa thiền; các lớp tu học chuyên sâu về Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông.

6. Tiếp tục Số hóa sách điện tử của thư viện Viện Nghiên cứu.

7. Xuất bản ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Phật học trên mạng Internet.

8. Thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Phật tử.

9. Tăng cường việc in ấn và phổ biến kinh sách trong cộng đồng Phật tử, các đạo tràng.

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

- Tăng cường hiệu năng làm việc và liên hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp.

- Theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Phật sự ở các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đối chiếu kế hoạch 5 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đảm bảo và từng bước hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) mà Đại hội Phật giáo toàn quốc đã đề ra.

- Hỗ trợ, góp ý các Ban, Viện Trung ương Giáo hội triển khai, thực hiện các công tác Phật sự có liên quan phù hợp với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban, Viện Trung ương và Pháp luật Nhà nước.

- Phối hợp chặt chẽ công tác giữa Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và hai Văn phòng Trung ương Giáo hội để nhanh chóng thực hiện các thông tin liên lạc giữa Trung ương Giáo hội và địa phương; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đối với tình hình hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp; đề xuất phương thức giải quyết trong trường hợp cần thiết, chú trọng đến các khó khăn, vướng mắc phát sinh có thể làm ảnh hưởng đến kỷ cương, ổn định, phát triển bền vững của GHPGVN.

- Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần " Kính Phật - Phụng đạo - Yêu nước”; truyền thống đoàn kết hòa hợp, thực hiện các công tác Phật sự theo hướng "Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương”; tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; văn hóa giao thông; xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; tham gia chương trình quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, góp phần xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam theo mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan