CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông bạch vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

----------------

Số : 385 /TB.HĐTS
                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 --------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2016

THÔNG BẠCH

V/v Vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh Bắc Trung bộ

Kính gửi: - Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN

- Ban Trị sự, Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN các tỉnh, thành

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, vào những ngày giữa tháng 10/2016, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, mưa to và lũ lớn xảy ra tại các tỉnh Bắc Trung bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu, làm cho cuộc sống của đồng bào tại các vùng thiên tai gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác v.v...

Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc "Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo các tỉnh, thành vận động Tăng Ni và Phật tử các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh Thất, Niệm Phật đường, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp tiền, hàng, vật phẩm để gửi đến giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt là các tỉnh bị thiệt hại nặng như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Đề nghị Quý Ban tổ chức Đoàn đến cứu trợ tận nơi thiên tai xảy ra, hoặc thông qua UBMTTQ các tỉnh để gửi hàng cứu trợ. Vì đường giao thông bị nước lũ làm hư hại nặng tại một số nơi, nên phương tiện di chuyển khó khăn, do vậy Quý Ban tổ chức việc cứu trợ một cách gọn nhẹ nhưng đạt kết quả cao.

Điểm kết hợp tiếp nhận tặng phẩm:

- Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN: Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương – Thiền viện Quảng Đức, 294 NamKỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Quận 3.

- Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp. HCM: Chùa Ấn Quang, 243 đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

- Tại mỗi tỉnh, thành lập một điểm tiếp nhận vật phẩm cứu trợ.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành./.

Nơi nhận :

- Như trên "để thực hiện”

- UBTƯMTTQVN

- UBMTTQ các tỉnh, thành

"để hỗ trợ”

- Lưu VP1 - VP2.
                                

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan