CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lời vàng 6

Những ai hành trì pháp,
 Theo chánh pháp khéo dạy,
 Sẽ đến bờ bên kia,
 Vượt ma lực khó thoát.

(Kinh Pháp Cú, 86)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan