CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tam giáo

TAM GIÁO 

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ 

---o0o---

    THÍCH - ĐẠO - NHO

1.       Khổng Tử là một triết gia,

Sinh trong thời loạn can qua xứ Tàu.

Ngài nâng lễ giáo lên cao,

Lúc nhỏ tập lễ bái chào khòm lưng.

Với ai Ngài cũng kỉnh cung,

Ngài bảo lễ giáo là lòng thương yêu.

Có trên dưới, có trước sau,

Người có lễ giáo đẹp sao tình người.

Nho nhã, khiêm nhượng, vui tươi,

Lịch sự, thân thiện với người chung quanh.

Có lễ giáo, có lòng nhân,

Con đường sống, của số đông nhiều người.

Nhu đạo chiến thắng khắp nơi

Chiến tranh mạnh cứng, cõi đời bình yên,

Nhu đạo như dây kết liền,

Những cây to lớn tránh miền bão giông.

Nho đạo giáo lý bình dân,

Để trừ giặc loạn trong cơn bão bùng.

Là giáo lý  lập gia đình,

Cốt yếu để dạy chữ nhân cho người.

Tôn trọng sinh mạng con người,

Đừng hại ai chết khi người còn đang

Vẫn muốn sống, dù khổ nàn,

Nếu chết uất ức khổ càng gấp trăm.

Sống không thù oán mới yên,

Mình muốn sống, thì đừng nên giết người,

Đừng để gương ác cho đời,

Theo nhân đạo, không sát sanh làm đầu,

Có lòng nhân ái tương giao,

Là đã tiến hóa lên cao hơn người.

Khổng Tử dạy khuyên người đời,

Lập ra xã hội gia đình thuần lương

Đạo tang cang, phép ngũ thường

Quan hôn tang tế tình thương kết hòa.

Con thú trở nên người ta

Dạy kẻ ác biết hiền hòa, thuần lương

Mọi người biết sống, biết thương

Mục đích liên kết mở đường sống vui.

Thế giới, xã hội con người

Làm cho tâm được tốt tươi vững bền.

Vạn vật ta làm tốt hơn

Tâm người tốt, vạn vật bền với ta.

Giáo lý của đạo nho gia

Bảo thủ cái có, có ta, có người

Cái có mãi mãi sống đời

Vật hư làm lại, chết rồi lại sanh

Luân hồi nhân quả xoay quanh

Ngày nay phải có, mai thành công hơn.

Có công bồi đắp là nhân

Quả sẽ tương đối với nhân tương đồng

Ấy là giáo lý trung dung

Nho đạo Khổng Tử sống trong cuộc đời

Trẻ thơ phải học kịp thời

Người lớn biết sống thức thời đạo nho

Ông già đem đạo dạy cho

Trẻ nhỏ biết được để lo học hành.

Phải đem nho đạo lập thành

Cõi đời có đạo vâng hành kỷ cương

Nho đạo phải là con đường

Giữ được phong hóa tình thương lớp người.

Theo nho đạo thì con người

Đứng vững lớp đó, đừng lui quày đầu.

Nhưng cũng chưa biết đi đâu

Sống hiện tại, mọi việc đều cho xong

Phải khiêm nhượng, đừng ngó trông

Tới lớp tiên Phật, cũng không trở lùi

Hoàn thành phận sự là vui

Vị lai, quá khứ xa vời nghĩ chi

Học trò cứ học tới đi

Thì được lên lớp luận chi rộn tàng

Nghĩa là nho giáo vẫn đang

Tiến không phải thủ, nhưng làm chậm thôi.

Trường có ba lớp rõ rồi

Nho gia nền tảng để người bước lên

Lão giáo lớp nhì cao hơn

Thích giáo lớp nhứt, một trường có ba

Mục đích đến, chỉ một là

Giúp người thoát khổ chan hòa niềm vui

Các lớp có ra do nơi

Căn cơ trình độ con người chưa thông

Lớp dưới phải mở đưa lần

Đưa lên đến chỗ thong dong khỏe nhàn.

Trình độ mỗi lớp vẫn đang

Theo hướng tiến đến cuối đàng thảnh thơi.

Nho giáo dạy sống tạm thời

Dùng tạm cho lúc cõi đời đấu tranh

Không dùng cho lúc yên bình

Nếu sống không học chống kình lẫn nhau

Thì  sẽ nguy hại biết bao

Nho giáo dạy học đề cao năm thường

Cho người biết hiền, biết thương

Biết chia sẻ, biết nhịn nhường dưới trên

Khổng Tử dạy người đừng tham

Giữ cái có, tức gốc nguồn đua tranh

Bảo người cần sống mạnh lành

Hể tham sống, ắt cạnh tranh sống còn.

Dạy người phải có danh quyền

Gia đình, xã hội, bà con của mình

Tức là nguồn gốc đấu tranh

Làm sao có được yên bình dài lâu

Có ai sống mãi được đâu

Có ai giữ mãi được câu thường bền

Nho đạo Khổng Tử chủ trương

Giáo lý trị thế hiển dương quân thần.

Đời sau có kẻ trách lầm

Sợ làm giặc nhỏ, nên cần binh đông

Làm giặc lớn giết một lần

Kẻ trách quá đáng, hiểu lầm nói ngang.

Tại người hư, làm quấy càng

Đâu phải đạo tệ mà toan nhiều lời.

Học phải tiến, người đến trời

Không lên lớp, sẽ chiêu thời nạn tai.

2.       Lão Tử lớp trên chỉ bày

Người phải tiến, bước lên ngay lớp trời.

Đức Lão Tử là một người

Tánh tình cang trực trọn đời lưng ngay.

Một đời chẳng biết sợ ai

Dầu bị đánh đập không hay cúi đầu

Ngài tin công lý nhiệm mầu

Ngài hiểu chơn lý trong bầu tam thiên.

Ngài biết vạn vật vô quyền

Chúng sanh vô trị không thiên phía nào.

Vạn vật không có khác nhau

Khác nơi tướng tạm, khác nhau danh từ

Tất cả đều là huyển hư

Rốt về tứ đại, người như thú cầm.

Lão Tử ngài sống bằng tâm

Ba phần linh, giác và thần siêu linh

Tách mình ra khỏi thế tình

Non núi thanh vắng tự mình luyện tâm

Ngài cho cái có lạc lầm

Ngài ở trong cái không không bao trùm

Cái không, vui sướng thật tình,

Không xã hội, không gia đình bà con.

Danh lợi, của cải, miếng ngon

Thà rằng vui chết, còn hơn khổ đời.

Không ai giết được tâm người

Mọi người lo liệu, khổ vui tự mình

Giáo lý Ngài dạy chúng sanh

Đường cứu vớt, kẻ trầm luân khổ sầu

Kẻ bị danh lợi chôn sâu

Cái tham, cái ác lún sâu mịt mờ

Biển đời danh lợi nhiễm ô

Không mục đích, không bến bờ bình an

Lão Tử Ngài chỉ con đàng

Bỏ hết sở chấp, đa mang làm gì.

Mà chỉ còn dùng trí tri

Lên lớp, bài củ bỏ đi không dùng

Giáo lý Khổng Tử tuy còn

Lớp tạm không thật vẫn hơn sự đời

Giáo lý Phật như mặt trời

Giáo lý Lão Tử sáng ngời như trăng

Giáo lý Khổng Tử ví bằng

Như sao đêm tối lung linh xa vời.

Lão Tử hướng dẫn người đời

Lo trau tâm trí bỏ đời phù du

Như kép đội mão mang râu

Màn nhung khép lại đối đầu cái không.

Mãi lo những việc bao đồng

Càng lo, lo mãi cái không chắn đường

Biết cái không, sống thanh nhàn

Thong thả khỏe khoắn, lại càng định yên.

Vậy nên Lão Tử giáo truyền

Người đã đi đến mức hiền phải tu.

Ông già cũng phải đi tu

Thái bình thịnh trị, đi tu mới bền.

Hiền không tu, mọi ác duyên

Sẽ khởi trở lại khổ liền theo sau.

Già không chịu tu khổ sao

Bình không tu, sẽ khơi mào chiến tranh.

Nho giáo là gom chúng sanh

Kết tình thân ái, không sanh giặc loàn

Lão Tử chia rẽ để toan

Ngăn ngừa đại loạn cho an địa cầu

Chia rẽ mà loạn phải âu

Dùng pháp gom hiệp, vui câu thái hòa.

Hết loạn số đông người ta

Ở lâu sanh loạn thì là phải ly.

Vậy nên dù hiệp hay ly

Là phương pháp tạm cho khi thái bình.

Cái hiệp Khổng Tử xương minh

Để cho thân sống vì tình nghĩa sau.

Cái ly, Lão Tử pháp mầu

Để cho tâm sống, không cầu cạnh ai.

Gồm hai pháp thì rất hay

Ly hay hiệp, tùy cảnh ngoài liệu toan.

Muốn thiện hiệp mới chu toàn

Ly do duyên cảnh, bảo toàn lẫn nhau.

Khổng dạy hòa, để cùng nhau

Xây dựng đời sống nâng cao thiện lành.

Lão dạy ly, ngăn chiến tranh

Tức là hai pháp song hành trước sau

Thiếu một không kết quả cao

Thiếu Nho thế giới không sao thái bình

Thiếu Lão sẽ sanh chiến tranh

Như cầm binh khí để canh giặc loàn

Hết giặc binh khí không buông

Chính người đó sẽ gây tuồng loạn ly.

Vậy sự bỏ binh khí đi

Khi đời hết loạn đúng y pháp hành

Lão Tử dạy tu khi bình

Thật là đúng lý, nên mình phải tu.

Như Trương Lương xưa chối từ

Phẩm cao bổng lộc, quy tư an nhàn.

Khổng Tử sanh thời giặc loàn

Trước phải diệt giặc, sau toan tu hành.

Lão Tử sanh trong thời bình

Ngài đi tu để đem mình làm gương

Xả bỏ vật chất bạc tiền

Không không thì sẽ bình yên lâu dài.

Giáo lý thay đổi rất hay

Tùy duyên ứng dụng các Ngài dạy dân.

Nho Lão là đạo thân tâm

Đạo của tất cả chúng sanh nương nhờ.

Nhờ đạo ấy đến bây giờ

Tạo nên lẽ sống nên thơ hữu tình.

Đức Phật cũng dạy chúng sanh

Thân thì chung hợp, tâm mình tự lo

Cũng như cỏ nhỏ, cây to

Thân kề cận, sự sống do mỗi loài.

Người muốn chết mà nhớ Ngài

Khổng Tử thì sẽ hết ngay chán đời.

Ai mà quá khổ chơi vơi

Nhớ đức Lão Tử sẽ vui lại liền.

Hai Ngài là xác, là hồn

Không thể thiếu được, khi còn tồn sanh.

Về thuyết có, Khổng thuyết minh

Có người, có của, gia đình, người thân

Làm việc cực nhọc mưu sinh

Đạo nghĩa gom hiệp trong tình tam cang.

Thân tuy hợp, tâm khó an

Làm sao thế giới chịu an một bề

Nên cái có rất nhiêu khê

Khó thể bền vững một bề người đông.

Dùng lập gia đình cỏn con

Thì hay đúng lắm kỷ cương cuộc đời.

Bài học cho trẻ nhỏ thôi

Dùng luật để trị, dạy rồi mới nên.

Chớ đối với các lớp trên,

Lấy lễ mà đãi mới bền nhân tâm.

Ở lớp dưới học trò đông

Đứa nên rất ít bởi không hiểu bài.

Học trò lớp trên ít người

Không trị phạt, chỉ dạy mà nên công.

Bởi nhờ rèn luyện dầy công

Để đưa tới cái hòa đồng trang nghiêm.

Giáo lý Lão Tử lớp trên

Ngài dạy pháp tánh giữ bền chữ không.

Giáo lý Ngài dạy số đông

Người ta bỏ thế lợi danh chẳng cần.

Mỗi ai nấy tự trau tâm

Không danh, không lợi, nên không muộn phiền.

Mà lại khỏe khoắn như Tiên

Không điều lo lắng ưu phiền cũng không.

Khổng Tử dạy giới bình dân

Dùng pháp nội trị dân tình mới an.

Lão Tử chuyên dạy vua quan

Người lảnh đạo tốt  thì dân yên bình.

Vua quan mà biết hy sinh

Chẳng kể thân mạng của mình lo dân.

Kẻ lảnh trách nhiệm cha anh

Thiệt thòi đủ thứ còn sanh oán hờn.

Lao tâm khổ trí ngày đêm

Lo ăn ở cho đàn em không rồi.

Đúng cũng khổ, sai khó coi.

Nên quan là phải thiệt thòi hy sinh.

Nên Lão Tử dạy trau tâm

Là lời dạy khéo, để mình không quên.

Thế gian hư ảo vô thường

Quên khổ hiện tại tìm đường tu tâm.

Không chán nãn, biết sống lành

Từ bi hỷ xả thực hành thấy vui.

Thân sống xem như chết rồi

Không bị ràng buộc việc đời thế gian.

Không không, khỏe nhẹ, thanh nhàn,

Thông minh, sáng suốt, không ràng buộc chi.

Tuyệt đối sống với trí bi

Ngoài ra không biết việc chi trong đời.

Khổng, Lão có ra do người

Không theo được Phật, đạo Trời có ra,

Và cũng vì bởi người ta

Không theo trời được, mở ra đạo người.

Đạo người là để đến trời,

Đạo trời dẫn dắt người người tiến lên,

Lên đến đạo Phật cao trên

Tức ba lớp học dẫn đường chúng sanh.

3.       Phật Thích Ca sau khi thành

Quả vị vô thượng Ngài hành pháp trung,

Nghĩa là Ngài dạy pháp chung,

Có không cũng được, pháp tùng duyên sanh.

Đứng ngoài có không cạnh tranh,

Không còn lầm lạc, tùy hành lợi tha.

Giác ngộ biết sáng thấy ra

Khổ vui, sống chết cũng là huyển hư.

Giác ngộ đi đến chơn như,

Không còn sở chấp, nên hư không màng,

Khổ vui, chết sống không can,

Có không, vinh nhục mơ màng chiêm bao.

Công lý có tự thuở nào

Nhơn thì có quả, thấp cao tự mình.

Miễn đừng mê muội chấp tình,

Buồn vui, được mất tự thanh tịnh lòng,

Con đường giác ngộ thong dong,

Không bị ràng buộc có không mặc tình.

Phật, Lão, Khổng chung tiến trình,

Cư gia thì cấm sát sanh làm đầu.

Xuất gia dâm giới là đầu,

Phật Lão đều dạy họa sâu khôn lường.

Không luyến ái, chẳng ghét thương

Không sanh, không diệt con đường chơn không,

Trung đạo mực giữa thanh cao

Chớ không phải thấp hay cao, xa gần.

Niết bàn, trí huệ, chánh chơn,

Tâm chơn yên lặng, không gần, không xa.

Chơn như, trơ lặng mới là

Giải thoát tất cả, sống là tự nhiên.

Từ tứ đại tiến dần lên

Về sau càng tiến theo duyên lạc lầm.

Rốt ráo giác ngộ chơn tâm,

Không ác khỏi thiện, không tham nhẹ nhàn

Không giết thì khỏi cứu nhau

Không mê khỏi tỉnh, không sân khỏi sầu

Không lười thì khỏi siêng đâu

Làm bao nhiêu việc dãi dầu khổ công,

Rốt lại có ích chi chăng,

Không dư, không thiếu thường hằng khỏe hơn.

Không ghét thì đâu có thương

Vậy nên giác ngộ là tâm yên bình.

Khi tâm chưa được quân bình,

Còn dư thiếu, là bởi mình chưa yên.

Bớt ra, thêm vô liền liền,

Chớ chi hãy để tự nhiên phẳng bằng.

Tâm mới yên ổn vĩnh hằng,

Sao ta chẳng nghĩ cái chung lẽ thường.

Phải học để biết cách thương,

Phải sống san sẻ cùng nương ta người.

Cái linh mầu nhiệm tuyệt vời,

Tự nhiên kín đáo, sống đời mực trung,

Giáo lý Phật dạy tu chung

Chung sống, chung học, chung cùng lẫn nhau.

Giáo lý bình đẳng đổi trao

Cho không cầu báo, rèn trau ý lành,

Giữ cho tam độc không sanh

Tâm chơn không vọng là thành công ngay

Thế giới chúng sanh hòa hài

Xã hội yên ấm tạo ngay tảng nền

Cho gia đình được vui yên

Có được như vậy mình yên vui bền

Ta và tất cả bình yên

Ta người tất cả sống hiền cùng nhau.

Dứt tham ái, không khổ đau

Sống với tất cả nâng cao cái nhìn.

Từ bỏ xã hội gia đình

Giải thoát rốt ráo cho mình, chúng sanh.

Cũng như xưa có thợ săn

Bắt le le đem nhốt chung một chuồng.

Bắt nhốt là bởi vì thương

Sợ nó đói khát lạc đường bơ vơ

Mỗi ngày cho ăn uống no

Đổi lại để có thịt cho mình dùng,

Xúi nó sanh sản cho đông

Bồ lúa trước mặt, sau lưng chảo dầu.

Một hôm người thấy trên đầu

Đại bàng bay liệng trên bầu trời xanh,

Con chim ấy lại nói rằng

Mình là con vịt ốm nhom thuở nào,

Bệnh hoạn nên bị vất vào

Rừng rậm, bụi kín tiêu dao hưởng nhàn.

Nhờ ăn ít nên nhẹ nhàng

Lông dài bay được bình an tu hành.

Nghe điều ấy người thợ săn

Thấy mình thua kém nhọc nhằn xấu xa,

Phá chuồng thả bầy vịt ra

Bảo chúng tu, người cũng xuất gia tu hành.

Tha chúng không phải làm ơn

Mà người không muốn gây thêm tội tình.

Chẳng lâu sau có người nhìn

Thấy trên không có bầy chim đại bàng

Do một đoàn chủ dẫn đàng

Bay cùng khắp xứ vầy đàn rất đông.

Người là Đức Phật Thích tông

Bầy chim ấy, đệ tử đông của Ngài

Đại bàng trước là Như Lai

Hồng danh Ca Diếp đạo Ngài lưu thông.

Nho giáo ví như chuồng lồng,

Kết thành xã hội sống chung bao người.

Phật xưa cũng đã nhiều đời

Ở trong xã hội là người cư gia.

Như Khổng Tử từng lập ra

Luật pháp xã hội cùng là vua quan

Nuôi dân bằng lợi, bằng danh

Để mà thủ lợi lâu thành thói quen.

Lâu ngày khiến người ta quên

Nguồn gốc lịch sử tự thân buổi đầu.

Nhận lầm quyến thuộc gia đình

Lập nên sự nghiệp lợi danh buộc ràng.

Mảng ham ngon tốt, giàu sang

Để cho thân mạng phải cam đọa đày.

Ngài xem gương giải thoát hay

Của Phật Ca Diếp nên Ngài xuất gia,

Dạy giáo lý, chỉ đường ra

Phá tù khám, giải thoát người đang mê.

Xả bỏ sở chấp nghiệp nghề

Gia đình, tiền của, ta người lợi danh.

Đi xin ăn nhẹ nhàng thân

Bay khắp đây đó dạy chung muôn loài.

Ngài làm được việc đúng hay

Người người quy hướng tôn Ngài tối cao.

Ngài đã giải thoát trần lao

Giữ tâm trơ lặng ra vào tự do.

Đạo là con đường hay ho

Từ đầu đến cuối để cho nhân hoàn.

Phật Thích Ca đến cuối đường

Lão đến chặng giữa, Khổng đương khoảng đầu.

Tuy ba cảnh ngộ khác nhau

Ba giáo lý của trước sau con đường.

Đường ấy là Khất sĩ môn

Đức Phật y bát chuyên môn hàng đầu.

Lão Tử mang áo, ôm bầu,

Khổng Tử  là bậc khó bần nho gia.

Thầy giáo là Phật Thích Ca

Lão đang tu tập xuất gia ly đời.

Khổng đang tập hạnh bước đầu

Khất sĩ hạnh, mới khởi hành sơ cơ.

Khất sĩ là đạo ba nhà

Chơn lý võ trụ, tâm là đạo sư.

Ai cũng phải học, phải tu

Có xin học mới sống vui, sống nhàn.

Không tội lỗi, sống bình an,

Khất sĩ là đạo, cư gia là đời.

Đời rồi sẽ cũng đến nơi

Về theo đạo hết, thì đời an vui./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: