CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thư giãn giúp cuộc sống an lạc

Thời đại ngày nay con người dễ bị chi phối và tác động bởi môi trường xung quanh làm cho khó chịu và bất an. Cho nên thư giãn là một phương pháp hữu hiệu giúp con người được an vui, trở lại sự bình ổn thân tâm sau thời gian làm việc mệt nhọc. Thư giãn có nhiều cách, nhưng thư giãn thế nào để vừa được an vui, vừa phát triển tâm thiện lành và tăng trưởng trí tuệ? Chúng ta có thể vận dụng một trong những phương pháp sau:

1. Một số cách thư giãn thông thường như nghe nhạc, du lịch, ca hát, thể dục, hóng mát…

2. Xem, nghe hay luận bàn giáo pháp của chư Phật, Bồ-tát hay các bậc Thánh nhân.

3. Thường chánh niệm trong mọi oai nghi, tinh tấn tu tập (lễ Phật, tụng kinh, kinh hành…) để vừa được an lạc hiện tại, vừa chuyển đổi nghiệp chướng đã tạo ở quá khứ.

4. Thực hành quán niệm lời Phật dạy để đi đến vô chấp, lìa khổ được vui, không chấp tôi, của tôi hay vào cái có, không, cái ngã sở của ta.

5. Rải tâm từ, quán bất tịnh, giữ tâm luôn tỉnh thức để loại trừ sự chi phối từ ngoại cảnh.

Chúng ta khổ đau, không an vui là do chúng ta vô minh, không thấy rõ sự thật, không thấy rõ nghiệp báo nhân quả và bị nghiệp chi phối. Nếu có chánh kiến, ta sẽ biết các pháp là do nhân duyên và những gì đến với ta đều có nhân cả. Ta sẽ dễ chấp nhận và hoan hỷ. Nhờ đó, ta trả được nghiệp, tích lũy nhân thiện lành, tinh tấn tu tập để thoát khổ đau, đem đến an vui cho mình và cho người.

Tâm lý chúng sanh thường thích thọ hưởng vui thú của thế gian, gặp chướng duyên hay điều không vừa ý liền khó chịu. Nếu chúng ta biết ứng dụng Phật pháp, hiểu và vận dụng tốt lý duyên khởi và nhân quả trong tư duy hay hành động, chúng ta sẽ giữ được trạng thái điềm tĩnh, hoan hỷ trước những điều bất như ý, không chấp việc mình làm và không bị ngoại cảnh chi phối, thân tâm sẽ luôn an lạc, khổ đau sẽ không còn.

Biết thông cảm, sẻ chia với những bất hạnh của tha nhân thì nhất định ta được an vui, hạnh phúc và ít bị oán thù khổ não. Chúng ta còn có thể tạo nhân lành bằng nhiều cách khác: giữ giới, an trú tâm, quán sự vô thường của các pháp là huyễn hoá hay giả hợp…

Với những chia sẻ nêu trên, mong mọi người hiểu và thực hành được để giúp tự thân và tha nhân được an lạc, hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan