CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Con đường học Phật

hocphap2Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị cha lành của muôn loại. Ngài thấy chúng sanh đắm chìm trong luân hồi sanh tử, nhưng mỗi người đều có thể học Phật và làm Phật. Còn hạnh phúc nào hơn khi được mang thân làm người chọn cho mình một con đường học Phật, đó chính là ước mơ hoài niệm của biết bao người. Riêng con cũng vậy, giờ đây con đã và đang sống trong ngôi nhà Phật pháp, sống cuộc đời của người xuất gia học Phật, đầu tròn áo vuông gìn giữ giới pháp đang thọ lãnh, và đủ duyên được cùng đại chúng học và hành trong mùa An cư.

Năm nay tại Tổ đình Ngọc Phương thuộc Ni giới Hệ phái Khất Sĩ, con được tắm mình trong biển pháp, được quý Ni trưởng, quý Ni sư và quý Sư cô tận tâm tận lực dìu dắt chỉ dẫn đường hướng tu tập cho đúng Chánh pháp, làm tròn bổn phận của một hành giả xuất gia học Phật.Con như con chim bé nhỏ được quý Ni trưởng, quý Ni sư và quý Sư cô dành thời gian công sức chỉ dạy, dìu dắt từng cử chỉ oai nghi, cách ăn, mặc, nói, ngồi, nằm, nhất cử nhất động cần luôn chánh niệm tỉnh thức.

Ba tháng An cư rồi sẽ qua, mọi hành giả chúng con phải rời xa Tổ đình Ngọc Phương về lại trú xứ của mình, con nguyện quý trọng những phút giây trong ba tháng Hạ, để thu thúc lục căn, tiếp thu những lời vàng ngọc cao cả của quý Ngài đã tận tâm chỉ dạy trên lộ trình học Phật mà quý Ngài đã vững vàng đi cho đến ngày nay.

Chúng con nguyện hứa sẽ luôn mang theo những lời dạy, những lời sách tấn ấy, dù đến phương nào cũng nguyện gìn giữ giới pháp mà Đức Tổ Thầy đã vạch sẵn cho chúng con làm hành trang trên con đường học Phật.

Chúng con ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Ngài, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi là đại thọ che mát chúng con và chúng sanh trên con đường tu tập hướng về giác ngộ giải thoát.

“Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương”.

(Đệ nhất Cố Ni trưởng Huỳnh Liên)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan