CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

"Phép mầu" của sự cho đi

Trì bình Khất thực, nét đẹp của những người xuất gia theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và Bắc tông hay Khất sĩ đang nỗ lực tiếp nối và hành trì, mang một ý nghĩa thiêng liêng của sự đón nhận và tiếp nối.

Đón nhận những vật phẩm tinh khiết từ tấm lòng cung kính chân thật của những người hộ trì Tăng bảo, để dâng lên những vật dụng đơn sơ trong sự nuôi dưỡng và bảo hộ đời sống của tập thể người xuất gia trên con đường tu học và chuyển hóa, lợi tha.

Tiếp nối những giá trị cao đẹp của đạo Phật xưa, từng những bước chân đầu tiên của Bậc Đại Giác trên những vùng đất khô cằn của xứ Ấn Độ xưa, được luân lưu và truyền thừa như sự nhắc nhở, ôn lại và trở về những giá trị cao đẹp thật sự của một người Khất sĩ du phương.

Thời và thế, đã chuyển đổi và bước tiến. Khi đó đời sống và nhu cầu đã bắt đầu thay đổi thể thích ứng và tồn tại. Thì dù ít hay nhiều những sự hộ trì Tam bảo đã chuyển sang một hình thức mới được cho là hiện đại hơn, thì sự xuất hiện của việc gieo duyên sớt bát cúng dường Tăng sĩ theo hình thức trực tiếp qua việc trì bình khất thực chỉ xuất hiện ở những lễ hội và nhu cầu cần thiết của từng hoàn cảnh.

Tuy vậy, giá trị và nét đẹp của hình thức trì bình Khất thực vẫn còn mãi trong tâm hồn của những người con Phật mà luôn hướng về những giá trị thật của đạo Phật xưa. Vì đó là con đường duy nhất của ba đời chư Phật đã thực hành trong sự dung hòa giữa hình bóng Tăng sĩ vào đời với vai trò thọ cúng và người cư sĩ là dâng cúng.

Nếu một lần trong đời, khi được đắp Y vàng, mang Bát trong từng bước chân chánh niệm để thọ nhận cúng dường của những người cư sĩ áo trắng, bạn và tôi sẽ cảm nhận được một "phép mầu" lạ kỳ của từng phút giây thực nghiệm trong chánh niệm và an lạc trú của tâm hồn. Nó thiêng liêng và vượt hẳn niềm hạnh phúc bình dị của đời thường từ những tấm lòng thơm thảo của từng cư sĩ áo trắng đang nở nụ cười, chắp đôi tay cung kính nhìn Tăng mà dâng lên vật phẩm của sự tương tác tuyệt vời của những người đang "Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự".

kthuc myamar

Sư Giác Minh Luật trì bình Khất thực tại cộng đồng Phật tử Myanmar ngày 26/11/2015.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan