CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền Thánh tướng

QUÁN TƯỞNG XEM NHƯ ĐÓ LÀ THẬT: THIỀN THÁNH TƯỚNG

Đây là một cảnh giới của nội tâm, chớ không phải chỉ là một thế giới vật chất. Không có một ý niệm thực tại và khách quan nào mà không bị một ý niệm hư ảo và chủ quan thỉnh thoảng đẩy ra khỏi tâm thức. Tâm thức là một thế giới chủ quan gồm có các ý niệm và những kinh nghiệm; nó không phải chỉ là cái mang chức năng vận hành những tư liệu thâu thập được theo hướng nhân quả của não bộ. Tâm thức có nền tảng tâm linh và có thể thăng hoa bằng các phương pháp quán tưởng.

Tâm thức có thể đạt đến tầng cao hơn khi bạn có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của cái nhìn hướng ngoại. Pháp quán tưởng gồm có (1) đem bản thân và ý niệm đồng hóa thành Một; (2) thể nghiệm trạng thái đó; (3) buông xả bản thân vào trong tiến trình hòa nhập trọn vẹn. Pháp quán tưởng thực hiện trong thế giới nội tâm sẽ dẫn đến những thể nghiệm và những diễn biến trong thế giới vật chất hiện hành. Hai thế giới này không hề cách biệt nhau. Một tiến trình liên kết được thực hiện tốt có công năng nối liền những bức họa và những biểu tướng với nhau vĩnh viễn suốt không gian và thời gian. Nhà tâm lý học Jung (1973) đã định nghĩa những mối liên kết này là ‘liên kết đồng thời phi nhân quả’. Đôi khi một số chuyện cùng xảy ra với nhau mặc dầu chuyện này không phải là nguyên nhân làm phát sinh ra chuyện kia. Những mối liên kết không có tính chất nhân quả này đã xây dựng nên kết cấu của linh đồ mạn đà la. Khi bạn tiếp xúc với những mối liên thông chằng chịt này và không để ngăn ngại thì bạn sẽ thấy bản thân của mình hài hòa với những biểu tướng của sự chuyển hoá sâu kín hơn trong tâm hồn.

Trong thiền Thánh tướng thì một vị thánh hay đức Phật là đối tượng mà bạn tu tập; đó là biểu tướng của sự chuyển hóa tối hậu. Hãy quán chiếu miên mật cho đến khi bạn có thể thể nghiệm rằng bạn là vị thánh đó hay là đức Phật. Công phu như vậy tức là bạn đã thiết lập nên một mối liên kết phi nhân quả. Bạn sẽ nhận ra rằng cái ngã là một ảo tướng, vị thánh mà bạn quán tưởng cũng là một ảo tướng. Điều kỳ lạ nhưng có thật là những phẩm chất mà chư vị thánh giả đó có thì giờ đây bạn cũng có.

Chúng ta đã đóng nhiều vai trò trong cuộc sống, phần nào cũng giống như cách diễn đạt tự nhiên của nhà văn cổ điển Shakespear trong câu nói ‘Tổng thể trần gian này là một sân khấu và tất cả mọi người chỉ là những vai diễn.’ Tất cả chúng ta đều có lối để nhập thân vào và có lối để thoát thân ra. Thiền Thánh tướng đã truyền dạy chân lý vĩ đại này trong nhiều ngàn năm nay.

Nhập vào một vai diễn là một pháp môn có truyền thống vinh quang lâu đời là một phương pháp dùng để nhận thức và để tạo nên những chứng đắc nội tâm song song với những thể hiện bên ngoài. Bạn có thể nhập vào bất cứ vai diễn nào và có thể thiết lập nên bất cứ một cảnh trạng nào để thấy được rằng những vai diễn khác nhau thì có những tác động liên thông ra sao. Hãy hình thành nên những mối liên thông để có thể tạo nên những chuyển biến.

Một số những phương pháp quán tưởng và phương pháp thay đổi vai diễn truyền thống đều có công năng chuyển hóa. Quyển ‘Tử thư’ của Tây Tạng đã nói rõ ra rằng bạn chính là vị thánh đó. Khi nhận ra như vậy thì bức họa đó tan mất và còn lại một mình bạn, một sinh linh thanh khiết, giác ngộ, mục đích của công phu tu tập. Trong phương diện tâm lý trị liệu, thiền Thánh tướng được khai thác để khám phá sinh mệnh của bạn và những khả năng trong sinh mệnh đó. Thực tế có thể có giới hạn nhưng sức quán tưởng thì không cần phải bị giới hạn như vậy.

Thiền có Đối tượng là vị Đạo sư tâm linh

Đây là cách thiền quán truyền thống có gốc gác từ thiền Thánh tướng. Hãy ngồi tĩnh lặng và khép mắt lại, quán tưởng vị đạo sư đang ngồi đối diện trước mặt bạn. Nếu xem Phật là vị đạo sư thì hãy quán tưởng đức Phật đang ngồi trước mặt đầy đủ trí tuệ và lòng từ ái. Ra sức hình dung một cách rõ ràng vị đạo sư đang ngồi trước mặt bạn với sắc diện hiền hòa, đôn hậu, dùng lời lẽ ôn tồn khuyên bảo bạn. Hình dung vị đạo sư này đang khích lệ bạn bằng một giọng nói trầm tĩnh, hàm chứa dũng lực và có sức thấm vào lòng người, ‘Hãy tinh tấn! Hãy tiếp tục thiền định! Hãy giữ vững đường Đạo!’ Hãy thiền định về những lợi lạc mà vị đạo sư mang đến cho đời sống tâm linh của bạn.

Bạn Là Bậc Giác ngộ

Trên con đường tu tập, qua công phu thiền định bạn nhận ra rằng trí tuệ và lòng từ của bậc giác ngộ có thể phát khởi trong lòng mình. Bạn có những năng lực như chư Phật, chư đại Bồ-tát của mọi thời gian. Thiền tăng Phật giáo đã nói điều này qua câu: Tất cả chúng ta đều có tâm Phật.

Hãy nghĩ về tất cả sự kỳ diệu của đức Phật: trí tuệ rộng lớn và lòng từ sâu thẩm của Ngài. Quán tưởng rằng bạn cũng đang có những kỳ diệu đó và sống với những kỳ diệu đó mỗi ngày. Bạn sẽ như thế nào? Hãy hình dung sống động: bạn đang sống sáng suốt, có tình thương yêu và mối quan tâm dành cho tha nhân. Tập trung cảm xúc của bạn vào điểm này. Khai phóng tất cả những tiềm năng lớn nhất của bạn, những tiềm năng đó đã nằm sẳn, đang chờ bạn đánh thức và sử dụng mà thôi. Hãy để bản thân bạn chuyển hóa, chuyển hóa đến mức độ cao nhất mà bạn có thể chuyển hóa, sống hòa nhập trọn vẹn với Biểu tướng Vĩ đại!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan