CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà viên tịch

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan