CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức Giáo đoàn III tưởng niệm Đức Thầy Giác An lần thứ 48

Sáng ngày 16/7 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 16/8/2019), chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III, Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 48, ngày Đức Thầy Giác An – Nguyên trưởng Giáo đoàn III viên tịch.

Hòa thượng Giác Hùng ban đạo từ chứng minh

Chứng minh và tham dự lễ có: HT. Giác Hùng – Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Phùng, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn III, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; HT. Giác Trong, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Giáo đoàn III; HT. Giác Minh, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Giáo đoàn III; HT. Giác Thành, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó Tri sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo đoàn III;  cùng chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III.

Về phía Ni giới có: NT. Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên, Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Chứng minh Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Gia Lai; cùng chư Tôn đức giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn III: Ni sư Dung Liên, Tỉnh Liên, Cảnh Liên, Kim Liên, Mẫn Liên… và hàng ngàn Phật tử thuộc các Tịnh xá trong Giáo đoàn III đồng về tham dự tưởng niệm.

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Trở thành người tiếp nối đạo truyền

Ơn đức ấy sánh bằng non thái

Mãi nghìn sau muôn kiếp khó đáp đền.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng minh của HT. Giác Hùng, Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn, chư Tôn đức giáo phẩm trong Giáo đoàn, chư Tôn đức Tăng Ni đã tưởng niệm tri ân Đức Thầy Giác An qua các nghi thức: Cung tuyên lại tiểu sử, cùng dâng lên Đức Thầy những thành quả mà Tăng đoàn đã đạt được trong năm qua.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Giác Minh, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ đã hướng dẫn đại chúng đảnh lễ và cử hành nghi thức tưởng niệm.

Đã đành thường trụ Như Lai

Đã đành pháp tánh ra ngoài sắc không

Đã đành hoa chiếu nơi lòng

Đã đành đành vậy mà lòng vẫn đau.

Tiếp đến, HT. Giác Phùng, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn III, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ đã thay lời hàng lãnh đạo cung tuyên lại tiểu sử của Đức Thầy để hàng đệ tử hậu học cùng nam nữ Phật tử nương theo mà tu học.

Kế đến, ĐĐ. Giác Nhường, Phó Thư ký Giáo đoàn III đã thay lời Tăng đoàn dâng lên cúng dường Đức Thầy những thành quả mà Tăng đoàn đã làm được cho sự phát triển Tăng đoàn như kiện toàn nhân sự Giáo đoàn, giáo dục đào tạo Tăng Ni trẻ nhận thức rõ tôn chỉ con đường Khất sĩ của Tổ Thầy, và đặc biệt là hướng dẫn phương pháp Tổ Thầy đã truyền trao để giúp Tăng Ni trẻ biết cách hoàn thiện đời sống Phạm hạnh của mình.

Theo đó, cho đến nay Giáo đoàn III đang có tổng số Tịnh xá, tự viện, tịnh thất là 142 ngôi. Trong đó tăng có 89 ngôi (58 ngôi chính thức, 31 ngôi đang làm thủ tục), Ni có 53 ngôi (34 ngôi chính thức, 19 ngôi đang xin phép). Số lượng Tăng Ni hiện nay của Giáo đoàn có 650 vị (không tính tập sự). Trong đó tổng số Tăng chúng 320 vị (219 vị Tỳ-kheo, 83 vị Sa-di). Ngoài ra còn có 66 vị tập sự nam học xuất gia. Riêng về Ni chúng có 326 vị (trong đó 180 vị Tỳ-kheo-ni, 35 vị Thức-xoa, 43 vị Sa-di-ni, 9 vị Nhập chúng). Ngoài ra còn có 53 vị tập sự học xuất gia.

Về đào tạo, chư Tôn đức tốt nghiệp Tiến sĩ 10 vị, đang học Tiến sĩ 13 vị, đã tốt nghiệp Thạc sĩ 5 vị, đang học Thạc sĩ 18 vị, tốt nghiệp Cử nhân Phật học 63 vị.

Tấn phong giáo phẩm năm 2019, chư Tôn đức giáo phẩm đã tấn phong và đại chúng đã yết-ma lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa gồm: ĐĐ. Giác Viễn, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng. Giáo phẩm Ni sư được tấn phong gồm 11 vị: Sư cô Thanh Liên, Sư cô Chơn Liên, Sư cô Ân Liên, Sư cô Duyên Liên, Sư cô Phát Liên, Sư cô Hiếu Liên, Sư cô Lành Liên, Sư cô Hậu Liên, Sư cô Chí Liên, Sư cô Bửu Liên, Sư cô Nghĩa Liên.

Tăng Ni được thọ giới năm 2019 của Giáo đoàn có 8 vị tân Tỳ-kheo, thọ giới ở Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long); 13 vị tân Sa-di (thọ ở Tịnh xá Ngọc Lý); về phía Ni có 15 tân Tỳ-kheo-ni, 13 tân Thức-xoa, 6 vị tân Sa-di-ni.

Ngay sau khi ĐĐ. Giác Nhường đọc bản báo cáo xong, Ni sư Lãnh Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn đã tác bạch cảm tạ công đức đối với chư Tôn đức về tham dự Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan Báo Hiếu năm 2019. Đặc biệt là cảm kích chư Tôn đức đã về dự Lễ Khánh thành ngôi già-lam Tịnh xá Ngọc Chơn.

Cuối cùng, Hòa thượng Giác Hùng, Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn đã có lời tưởng niệm, và sau đó tán thán, giáo huấn hàng hậu học hãy tiếp nối tôn chỉ Tổ Thầy, hãy nhìn vào cuộc tu tập phụng sự của Đức Thầy mà soi chiếu để xứng đáng là học trò của Thầy.

Kết thúc chương trình tưởng niệm, Phật tử đã cùng nhau dâng cúng phẩm vật lên chư Tôn đức Tăng Ni trong buổi thọ trai vào buổi trưa. Sau lễ thọ trai, các vị mới thọ giới Tăng Ni đã đê đầu đảnh lễ chư Tôn đức giáo phẩm để tri ân ơn đức của Đức Thầy và chư Tôn đức lãnh đạo của Giáo đoàn.

Dâng hương tưởng niệm Đức Thầy Giác An

Ni sư Trụ trì Lãnh Liên tác bạch cúng dường tri ân chư Tôn đức Giáo đoàn

Đại đức Giác Nhường, Phó Thư ký báo cáo hoạt động của Giáo đoàn

Chư Tăng Ni vừa lên lớp đảnh lễ chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan