CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

GĐ III: Cảm tạ kết thúc Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan PL.2563

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Ngưỡng bạch chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III, Hệ phái Khất sĩ,

Kính bạch chư Thượng tọa, Đại đức,

Kính bạch nhị vị Ni trưởng, quý Ni sư, Sư cô,

Thưa toàn thể quý Phật tử,

Bốn ngày Đại lễ Tự Tứ – Vu Lan Báo Hiếu, PL. 2563 – DL. 2019 của chư Tăng Ni Giáo đoàn III và Lễ Khánh thành Tịnh xá Ngọc Chơn trang nghiêm, ấm áp đến giờ này cũng sắp khép lại.

Trước lúc chư Tôn đức Tăng, chư Tôn đức Ni rời Tịnh xá Ngọc Chơn, trở về bổn xứ, tiếp tục phận sự của người con Khất sĩ, thay mặt cho Ni chúng và Phật tử Tịnh xá Ngọc Chơn, chúng con xin được đảnh lễ tri ân chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư, và Sư cô đã về chứng minh và hỗ trợ cho chúng con, làm nên một Đại lễ thành tựu viên mãn.

Ngoài sự bảo bọc của Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ, chúng con còn nhận được sự thương tưởng hỗ trợ của chư Tôn Thiền đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, chúng con xin đê đầu đảnh lễ tri ân quý Ngài.

Kính bạch chư Tôn đức,

Thật ra lúc ban đầu, chúng con chưa hề nghĩ đến Tịnh xá Ngọc Chơn, có một ngày sẽ là điểm đăng cai tổ chức Lễ Tự Tứ - Vu Lan Báo Hiếu mang tầm vóc Giáo đoàn. Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, chúng con chỉ biết nhủ thầm “đây là việc khó làm trong khả năng của chúng con.”

Nhưng rồi sau đó, chúng con nghĩ lại. Có rất nhiều nguyên nhân rất ứng hợp để chúng con xin chư Tôn đức trong Giáo đoàn được đăng cai, dầu chúng con còn rất nhiều khó khăn về mặt khách quan lẫn chủ quan, sau khi xây dựng.

Ở đây, chúng con xin mạn phép chư Tôn đức để trình bày năm nguyên nhân chính đưa đến việc chúng con xin đăng cai tổ chức Đại lễ Tự tứ Vu Lan của Giáo đoàn III, và tùng sự duyên sự làm Lễ Khánh thành Tịnh xá Ngọc Chơn.

Nguyên nhân thứ nhất đó là bày tỏ lòng tri ân đức Tổ sư đã khai lập ngôi nhà Khất sĩ, tri ân Đức Thầy Giác An, sáng lập Giáo đoàn III và chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo giáo đoàn, tiếp nối, duy trì và phát triển Giáo đoàn III.

Thứ hai, là bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đức Cố Hòa thượng Giác Dũng – Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III suốt nhiều năm bảo bọc, hướng dẫn chúng con tu học và hành đạo.

Thứ ba, để gọi là một chút tấm lòng hiếu đạo đáp đền ơn dìu dắt của Sư phụ Cảnh Liên – Người đã khai sơn Tịnh xá Ngọc Chơn, vất vả gầy dựng để ngày hôm nay chúng con, và Phật tử nơi đây được tu học trong ngôi đạo tràng trang nghiêm như thế này.

Thứ nữa, chúng con mong được cúng dường một chút công sức nhỏ bé của hàng Ni lưu chúng con đối với Giáo đoàn.

Và nguyên nhân sau cùng cũng rất quan trọng đó là việc tổ chức Đại lễ này để Phật tử, bà con thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk có cơ hội được chiêm ngưỡng hình ảnh Tăng đoàn, thấy được đời sống sinh hoạt của Đại Tăng trong truyền thống Khất sĩ, và phát khởi niềm tin đối với Ba ngôi báu. Chỉ mong mọi người có niềm tin với Tam Bảo thôi, từ đó sẽ có nhiều duyên lành khác đến với các Phật tử.

Chưa bao giờ Phật tử bà con ở địa phương này được thấy một Đại lễ long trọng trang nghiêm như vậy. Chưa bao giờ được thấy một Tăng đoàn uy nghiêm, huỳnh y vàng cả một góc núi Tây Nguyên. Chưa bao giờ Phật tử bà con được thấy biết một đời sống trang nghiêm thanh tịnh của chư Tăng Ni như vậy. Và, 4 ngày Đại lễ này đã đánh thức tánh Phật trong lòng mọi người rất mãnh liệt.

Thêm vào đó, không chỉ có bốn ngày Đại lễ mới khiến cho lòng bà con Phật tử chuyển hóa tích cực mà đã mấy tháng nay, Phật tử và bà con chung sức chung lòng, kẻ công người của, xây dựng sửa sang từ chánh điện thiền đường, nhà Tăng, nhà Ni, nhà khói, khu vệ sinh… để chuẩn bị cho một Đại lễ hoan hỷ nhất có thể.

Đại lễ nhẹ nhàng trôi qua để lại ấn tượng trong chúng con vô cùng sâu sắc và niềm hoan hỷ tột cùng. Đối với các Phật tử, mỗi một giờ, mỗi một chương trình trong Đại lễ đều rất ý nghĩa với các vị. Nhìn các Phật tử nét mặt tươi vui, nụ cười hoan hỷ, điều đó nói lên rằng các vị đã gặt hái nhiều lợi ích, an lạc, từ Đại lễ trọng thể này.

Trong quá trình tổ chức Đại lễ, chư Ni và Phật tử chúng con học thêm nhiều bài học tự trong tâm của mình, cách xử lý sắp xếp công việc, cách hướng dẫn mọi người cùng làm việc trong tinh thần hòa hợp, và biết rõ mình đang cần tu sửa điều gì nơi tự thân.

Thành lập Tịnh xá được 28 năm, trong đó 21 năm thành lập, kiến tạo cảnh thiền môn, 7 năm xây dựng đại công trình, hôm nay mọi phận sự về phương diện hạ tầng cơ sở Tịnh xá Ngọc Chơn tạm ổn, chúng con sẽ cố gắng tiếp tục xiển dương phương diện hoằng pháp và thực tập giáo pháp.

Một lần nữa, chúng con thành kính tri ân chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, chư Ni trưởng, Ni sư và quý Sư cô. Ngưỡng chúc quý Ngài luôn có nhiều sức khỏe, thuận duyên trong mọi Phật sự.

Chúng tôi vô cùng cảm ơn đối với quý vị chính quyền đã trợ duyên trong nhiều mặt, đặc biệt là Công an thị xã Buôn Hồ, Công an giao thông và các cơ quan Ban Ngành liên hệ đã tạo điều kiện tối đa cho sự thành công viên mãn này.

Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng chúng con vẫn không làm sao chu toàn được mọi khâu từ việc cung nghinh, đến phòng ốc, ăn uống, điều kiện sinh hoạt,… chúng con xin thành tâm sám hối, ngưỡng mong chư Tôn đức từ bi hoan hỷ cho chúng con, và mong quý vị quan khách, khách quý, đồng bào Phật tử, bà con cũng hoan hỷ, thông cảm.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh công đức của toàn thể quý Phật tử xa gần, kẻ công, người của, kẻ góp ý tưởng, người góp sức lực cho sự thành tựu ngôi Phật điện, cảnh thiền môn cũng như sự thành công của Đại lễ. Kính chúc quý Phật tử thân khỏe, tâm an, tinh tấn thực hành lời đức Phật dạy, để viên ngọc Phật tâm nơi mỗi người tỏa sáng.

Tri ân Tam Bảo mười phương,

Chở che, soi sáng, con đường chúng sinh.

Bao năm lạc lối vô minh,

Nay ngôi nhà tối hữu tình bước ra.

Giáo pháp nào có đâu xa,

Tâm con ứng hiệp, Phật-đà có duyên.

Tri ân Thầy, Tổ vô biên,

Nhắc con tu học, như nhiên đạo thành.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan