CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhân sự Ban Văn hóa - Truyền thông Phật giáo Khất sĩ

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Đáp ứng nhu cầu hoằng pháp lợi sanh của thời đại, chư Tôn đức Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ đã thống nhất thông qua Ban Văn hóa – Truyền thông của Hệ phái, một trong 8 Ban dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Sau đây là danh sách nhân sự:

Trưởng ban: ĐĐ. Giác Hoàng 

Phó Trưởng ban đặc trách Văn hóa: ĐĐ. Giác Phổ 

Phó Trưởng ban đặc trách Truyền thông:  ĐĐ. Giác Nhường

Phó Trưởng ban đặc trách Quay & Dựng phim: ĐĐ. Minh Thái

Thư ký đặc trách Văn hóa: TK. Giác Minh Tôn

Thư ký đặc trách tin online: TK. Giác Minh Nguyên

Thư ký đặc trách Quay và dựng phim:  TK. Minh Anh

Nhóm làm công tác liên hệ Văn hóa: GĐ I: ĐĐ. Minh Viên, GĐ II: ĐĐ. Giác Phước. GĐ III: ĐĐ. Giác Khoan, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Chỉ, TK. Giác Minh Đức, TK. Giác Minh Mãn. GĐ V: ĐĐ. Minh Điền, ĐĐ. Minh Khiết. GĐ VI: ĐĐ. Minh Sĩ, ĐĐ. Minh Điệp.  NGKS: SC. Liên Nghiêm (BMT). NGGĐ III: SC. Liên Hoa, SC. Liên Hỷ. NGGĐ IV: SC. Tâm Tuyền.

Nhóm viết tin online: GĐ I: ĐĐ. Minh Khải. GĐ II: ĐĐ. Minh Tuế. GĐ III: ĐĐ. Giác Sanh, ĐĐ. Giác Tự, TK. Giác Minh Chương. GĐ IV: TK. Minh Anh. NGGĐ III: SC. Liên Hòa, NGGĐ I: SC. Liên Như. Các Phật tử: Diệu Anh (TP. HCM), Ngọc Chơn (Gia Lai), Đông Triều (Đăk Lăk).

Nhóm Quay, dựng phim: ĐĐ. Giác Vượng, TK. Minh Kính, TK. Minh Ân, TK. Minh Năng, Thiện Ngộ - Ngọc Chơn.

Nhóm nghe bài và viết tóm tắt nội dung: Như Liên, Liên Ngọc, Phụng Ngọc, Liên Trinh.

Nhóm làm ảnh đại diện/ banner: Liên Ngân, Sơn – Thảo.

Nhóm đăng tin: ĐĐ. Giác Đoan, Ngọc Thanh. 

Nhóm đăng video/ MP3: ĐĐ. Minh Anh.

Nhóm viết code: Phương - Nhuận Đông (Đăk Lăk), Thương – Bảo Khánh Từ.

Các nhân sự này tạm chia công việc để thực hiện theo sở trường của mình và đáp ứng yêu cầu của từng nhóm để làm việc cho có hiệu quả. Tuy nhiên, quý huynh đệ Tăng Ni và Phật tử có năng lực làm cả hai lĩnh vực: Văn hóa – Truyền thông, hoặc vừa viết tin vừa quay phim, nhiếp ảnh… thì các vị phụ trách cả hai. Khi các lễ hội  Hệ phái diễn ra, Ban Văn hóa – Truyền thông sẽ họp lại và phân chia công tác cụ thể hơn.  

Để phát triển trang tin tức ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ và PHÁP ÂM ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ được bền vững, kính mong chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử phát tâm hỗ trợ nhân lực, trí lực và tài lực trong điều kiện cho phép, để Ban có thể tiếp tục duy trì và phát triển mảng Văn hóa – Truyền thông của Phật giáo Khất sĩ ngày một đậm đà bản sắc, năng động và tốt đẹp hơn.

Danh sách nhân sự này tạm thời được thông qua ngày 10/6/2018 (nhằm 27 tháng 4 Mậu Tuất) và sẽ tiếp tục được bổ sung khi có sự phát tâm tham gia của chư Tăng Ni và Phật tử.  

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: