CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kế hoạch thực hiện trang trí bảo tháp Hồng Ân

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,

Kính thưa quý huynh đệ Tăng Ni trong các Giáo đoàn,

Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh do Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên khai lập và Hòa thượng Giác Toàn trùng tu xây dựng. Đây là trụ sở tu tập, hoằng pháp và văn hóa của Phật giáo Khất sĩ trong hiện tại và tương lai.

Thể theo sự thống nhất của Hệ phái, tháp bên trong cùng từ bên ngoài nhìn vào phía tay phải, là BẢO THÁP HỒNG ÂN, dành để thờ phượng và trang trí hình ảnh sinh hoạt của Hệ phái. Trong năm 2017, bảo tháp được Đại đức Minh Điền (TX. Ngọc Châu, Châu Đốc, An Giang) phụ trách phần gỗ. Nay phần gỗ và hồ cũng tạm xong, đủ để chúng ta thực hiện các bước tiếp theo. Được sự ủy thác của Hòa thượng Giác Toàn nói riêng và chư Tôn đức Giáo phẩm nói chung, chư Tôn đức trong mỗi Giáo đoàn trong Hệ phái phụ trách thực hiện phần trang trí còn lại.

Sau thời gian tìm hiểu, chúng con đã nhờ được các em trong CTY TNHH IN VÀ TRUYỀN THÔNG NAM Á (Hà Nội) chuyên thiết kế trang trí hình ảnh, rất đáng tin cậy về chất lượng và mỹ thuật sẽ đồng hành thực hiện với chư Tôn đức.

Do đó, con,  Tỳ-kheo Giác Hoàng xin lên kế hoạch thực hiện bảo tháp HỒNG ÂN 13 tầng như sau:

1. Nhân sự chính: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Minh Tường sẽ đồng hành với chư Tôn đức xuyên suốt 13 tầng. Mỗi tầng do các vị Tăng/ Ni trong Giáo đoàn phụ trách. Ngoài những phần chúng ta thực hiện, cô Đăng Lan – Vừa là Phật tử thuần thành trong Ban Văn hóa của GHPGVN TP. HCM, vừa là nhà văn (đã từng thực hiện triển lãm nghệ thuật Phật giáo trong Hội thảo Phật giáo và tôn giáo Đông Nam Á tại Pháp viện Minh Đăng Quang năm 2017) đồng hành với chư Tôn đức trong phần trang trí.

2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ mùng 4 tháng 2 và dự kiến hoàn thành cơ bản về thiết kế khoảng đầu tháng 3. Sau đó tiến hành đóng khung và bắt đèn, v.v... đến cuối tháng 3 âm lịch thì hoàn thành.

3. Cấu trúc 13 tầng, nhân sự và thời gian như sau:

- Tầng trên cùng thờ Phật. Một số hình ảnh tiêu biểu về 10 vị đại đệ tử Thánh Tăng của đức Phật và 10 vị đại đệ tử Thánh Ni, cùng với một số ngôi tịnh xá tiêu biểu. Tầng này do ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Minh Tường, SC. Liên Hòa, SC. Liên Trí phụ trách. Ngày thực hiện:  Mùng 1 đến 3 tháng 3 âm lịch (Theo sau là các ngày cũng được tính bằng âm lịch).

- Tầng 12 thờ Tổ sư và các vị Trưởng lão đệ tử Tổ sư và triển lãm các ngôi tịnh xá do Tổ chứng minh dựng lập. Các vị phụ trách: ĐĐ. Giác Minh Tường, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Minh Liên. Ngày dự kiến thực hiện: 28 đến 30 tháng 2.  

- Tầng 11 thờ Đức Nhị Tổ Giác Chánh, Trưởng lão Tri sự Giác Như, chư Tôn đức thuộc Giáo đoàn I và các hình ảnh liên hệ. Tầng này do chư Tôn đức Giáo đoàn I phụ trách chính, gồm ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Khải. Ngày thực hiện: Mùng 4 đến 6 tháng 2.

- Tầng 10 thờ Trưởng lão Giác Tánh và Trưởng lão Giác Tịnh và chư Tôn đức thuộc Giáo đoàn II. Tầng này do ĐĐ. Giác Trực và ĐĐ. Giác Phước phụ trách. Ngày thực hiện: Mùng 6 đến 8 tháng 2.

- Tầng 9 thờ Trưởng lão Giác An và chư Tôn đức thuộc Giáo đoàn III. Tầng này do ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Nhường, TK. Minh Đức phụ trách. Ngày thực hiện: Mùng 8 đến 10 tháng 2.

- Tầng 8 thờ Trưởng lão Giác Nhiên cùng chư Tôn đức Giáo đoàn IV và hình ảnh sinh hoạt hải ngoại. Tầng này do TT. Minh Hóa, ĐĐ. Minh Liên và ĐĐ. Minh Duy phụ trách. Ngày thực hiện: 10 đến 12 tháng 2.

- Tầng 7 thờ Trưởng lão Giác Nhiên, chư Tôn đức Giáo đoàn IV và hình ảnh sinh hoạt trong nước. Tầng này do TT. Minh Hóa, ĐĐ. Minh Liên và ĐĐ. Minh Duy phụ trách. Ngày thực hiện: 12 đến 14 tháng 2.

- Tầng 6 thờ Trưởng lão Giác Lý và chư Tôn đức thuộc Giáo đoàn V. Tầng này do HT. Giác Pháp, ĐĐ. Giác Nhẫn, ĐĐ. Minh Khiết  phụ trách. Ngày thực hiện: 26 đến 28 tháng 2.

 - Tầng 5 thờ Hòa thượng Giác Huệ và chư Tôn đức thuộc Giáo đoàn VI. Tầng này do TT. Giác Nhuận và ĐĐ. Minh Sĩ phụ trách. Ngày thực hiện: 14 đến 16 tháng 2.

- Tầng 4 thờ Đệ nhất Ni trưởng NGHPKS: Huỳnh Liên, Ni trưởng Bạch Liên và chư Tôn đức Ni thuộc NGHPKS. Tầng này do NS. Trí Liên và một vài Sư cô thuộc NGHPKS phụ trách. Ngày thực hiện: 16 đến 18 tháng 2.

- Tầng 3 thờ Ni trưởng Ngân Liên và Ni trưởng Trí Liên cùng chư Tôn đức Ni thuộc Giáo đoàn IV. Tầng này do NS. Tuyết Liên, NS. Phấn Liên, Sư cô Hải Liên và một số khác phụ trách. Ngày thực hiện: 18 đến 20 tháng 2.

- Tầng 2 thờ chư Tôn đức Ni thuộc Giáo đoàn I, Giáo đoàn III và Giáo đoàn VI. Tầng này do SC. Hòa Liên, SC. Hoa Liên, SC. Phước Liên, SC. Phương Liên.  Ngày thực hiện: 20 đến 22 tháng 2.

- Tầng 1 trang trí tổng quát các hoạt động Phật sự của Hệ phái. Tầng này do ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Minh Tường và chư Đại đức Tăng trong Pháp viện Minh Đăng Quang phụ trách. Ngày thực hiện: 22 đến 25 tháng 2.

* Lưu ý: Cách phân chia này cũng tương đối thôi, đến khi thực tế, rất có thể mỗi tầng sẽ được hoàn thành trước hoặc sau thời gian dự kiến, tùy vào mức độ chuẩn bị của tất cả chúng ta.

4. Cách thực hiện:

Bước 1: Những vị phụ trách chính trong từng Giáo đoàn lựa chọn hình ảnh tiêu biểu trên số lượng hình đang có. Mỗi  hình được đánh dấu, chú thích trên file word và sau đó những vị trong Giáo đoàn và Giác Hoàng hoặc sư Giác Minh Tường ngồi chốt lại từng file, chuyển cho anh Thành dàn trang.

Bước 2: Nhờ một vị khác đọc lại bản word trên mỗi file, tránh sự sai sót và trình Hòa thượng Giác Toàn và chư Tôn đức Giáo phẩm khác duyệt lần cuối, trước khi xuất file in.

Bước 3: Mỗi đoàn đều có một bản tiểu sử ngắn của Giáo đoàn. Do đó, đề nghị các vị được phân công trong mỗi Giáo đoàn chuẩn bị tư liệu, viết ngắn lại hoặc giao lại cho Giác Hoàng để biên tập lại.

Bước 4: Đóng khung và trang trí đèn. Dự kiến kết thúc phần trang trí mộc, sơn, và trang trí này trước 30 tháng 3 âm lịch.  

5. Ngân quỹ: Hiện nay ngân quỹ của Hệ phái để thực hiện Bảo tháp Hồng Ân chưa đủ. Rất mong chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử góp phần để bảo tháp Hồng Ân được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Tài khoản của Hệ phái (dành cho Quỹ Pháp học Khất sĩ) và bảo tháp Hồng ân này, xin hoan hỷ gởi về:  

Tên tài khoản: NGUYỄN VĂN PHỤNG (Tỳ-kheo Giác Hoàng)

Số tài khoản: 19026196606017

Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Gia Định (hoặc Thành phố Hồ Chí Minh).

Danh sách ủng hộ sẽ được quý sư cập nhật và post lên face để đại chúng hoan hỷ và dễ theo dõi.

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Đây là tháp Lịch sử - Văn hóa - Tâm linh của Hệ phái, tôn thờ đức Thế Tôn và phổ hệ truyền thừa từ đức Tổ sư Minh Đăng Quang đến chư vị đại đệ tử của Tổ sư, và cho đến ngày nay. Từ dữ liệu này, Hệ phái sẽ viết cuốn sử “Quá trình hình thành và phát triển Hệ phái Khất sĩ” một cách chi tiết nhất. 

Kính chúc quý Tăng Ni sức khỏe an khang, đạo lực tăng trưởng.

Kính chúc chư Phật tử sức khỏe dồi dào, Bồ đề tâm kiên cố, hộ đạo giúp đời đúng tinh thần của người con Phật.

Cung kính,

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: