CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bình Chánh: Tịnh thất Kỳ Viên trang nghiêm tổ chức Lễ Vu lan PL. 2563

Sáng ngày 16/7/Kỷ Hợi (nhằm 16/8/2019), Thượng tọa Giác Nhuận – Trụ trì Tịnh thất Kỳ Viên (C5/12 thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu lan PL. 2563 – DL. 2019.

7 giờ sáng, Thượng tọa Giác Nhuận đã hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni trì bình khất thực trên con đường làng, tái hiện thời Đức Phật tại thế, để Phật tử được gieo duyên lành.

Lúc 9 giờ, LVu lan được diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Giác Nhuận – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Phó Thường trực BTS GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn VI Hệ phái Khất sĩ; Thượng tọa Minh Bình, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Bình Chánh cùng hơn 40 chư Tôn đức Tăng Ni từ các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI và 700 Phật tử đồng về tham dự.

Phật tử Liễu Ngọc – Phúc Ngọc đại diện hàng Phật tử đọc lời cảm niệm cha mẹ và tác bạch dâng y đến chư Tôn đức, nguyện hồi hướng phước báu làm được đến Cửu huyền Thất tổ được siêu thăng, cha mẹ hiện tiền được sống lâu trăm tuổi vui vầy bên con cháu.

Trong buổi lễ, Thượng tọa Minh Bình chia sẻ với Phật tử về ý nghĩa vu lan.

Được biết ngày 18/7/Kỷ Hợi (18/8/2019), Tịnh xá Đại Quang trực thuộc Giáo đoàn VI do Đại đức Giác Minh làm Phó ban Quản trị sẽ tổ chức LVu lan và đây là tịnh xá Tăng tổ chức cuối cùng trong mùa vu lan PL. 2563.

Những hình ảnh ghi nhận trong ngày lễ:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan