CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đêm Hoa đăng cảm niệm Tứ ân và cầu siêu bạt độ

Tối 15/7 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 15/8/2019), chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III tổ chức đêm Pháp hội tọa thiền rải tâm từ - hoa đăng cầu nguyện âm siêu dương thới tại Tịnh xá Ngọc Chơn nhân Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan Báo Hiếu 2019.

Chứng minh và hồi hướng công đức trong Đại lễ có: HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III; cùng quý Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn: HT. Giác Trong, HT. Giác Minh; HT. Giác Thành, cùng chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn.

Về phía chư Ni có quý Ni trưởng: NT. Hiệp Liên, Giáo phẩm Ni giới, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn; NT. Cảnh Liên - Giáo phẩm Ni giới, Phó trưởng Ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn; NS. Lãnh Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn, chư Tôn đức Ni và hàng ngàn Phật tử khắp nơi trong và ngoài nước đồng câu hội.

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III cùng hàng ngàn Phật tử đã niệm Phật cầu sự gia hộ. Sau đó, dưới sự dẫn thỉnh của ĐĐ. Giác Hoàng – Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, toàn thể đại chúng đã cùng nhau ngồi thiền tọa, rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, những hương linh, vong linh trong pháp giới. Trong không khí trang nghiêm, hội chúng im lặng trong chánh niệm, hướng tâm về vạn loại chúng sinh trong niềm hỷ lạc.

Hoạt động thiền tọa an trú chánh niệm của chư Tôn đức cùng quý Phật tử để phát khởi từ tâm, hướng nguồn năng lượng đến pháp giới chúng sanh. Qua đó giúp cho chư vị hương linh, vong linh, cô hồn có được lợi lạc.

Sau 30 phút an tọa tỉnh tâm để phát khởi lòng từ, chư Tôn đức cùng quý Phật tử đã theo sự hướng dẫn của ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký Giáo đoàn III, thực hiện nghi thức hoa đăng, tứ niệm ân và cầu siêu bạt độ.

Tháng Bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa

Âm dương cách trở bến đò, Vu Lan báo hiếu một mùa nhớ thương.

Trong bầu không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị của đạo tràng, năng lượng an bình từ chư Tôn tịnh đức, hòa cùng sự lung linh huyền diệu của hàng ngàn ngọn nến, pháp lễ tưởng niệm Tứ ân – Cầu siêu bạt độ được khởi sự dưới sự chứng minh và chú tâm nguyện cầu của Đại Tăng sau mùa an cư kiết hạ đã quy tập về Tịnh xá Ngọc Chơn để cử hành Lễ Tự Tứ như Phật Tăng xưa.

Trong những giây phút trang nghiêm thanh tịnh, hội chúng nương oai lực của mười phương thường trụ Tam bảo, nương oai thần lực của chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền, thiết lễ Hoa đăng tưởng niệm Tứ ân – Cầu siêu bạt độ.

Đêm hoa đăng - lễ nhiệm mầu,

Nguyện xin chư Phật ân sâu chứng lòng.

Xin chư Bồ-tát, Thiên, Long,

Thiện thần, thiên chúng thảy đồng chứng minh.

Đèn trí huệ vẹt vô minh,

Đèn tâm chuyển hóa chúng sinh nương nhờ.

Đêm Hoa đăng với hàng ngàn ngọn nến lung linh huyền diệu được thắp sáng. Ánh sáng này biểu trưng cho sự sáng suốt của tâm hồn, ánh sáng của trí tuệ giải thoát, ánh sáng của sự tiếp độ, tỏa chiếu khắp mười phương, soi rọi cả thế gian muôn loài. 

Theo lời dẫn thỉnh của ĐĐ. Giác Nhường: Những ngọn nến được thắp lên từ chư Tôn đức, quý Phật tử một lòng gửi cúng dường chư Phật và cầu nguyện ánh sáng trí tuệ, soi sáng chúng sanh, thức tỉnh mê tâm, xa lìa khổ não, sống đời an lạc.

Đại chúng đồng nguyện sống đời với niềm tin chánh pháp, để cùng đem ánh sáng từ bi, ánh sáng trí tuệ để giúp đỡ những vong linh bất hạnh đang sống trong cảnh khổ.

Kế đó, để giúp cho quý Phật tử tham dự, cũng như khai thị cho chư vong linh, ĐĐ. Giác Nhường đã cung thỉnh HT. Giác Trong có lời khai thị về ý nghĩa đêm hoa đăng cầu siêu bạt độ.

Ngay sau lời khai thị của HT. Giác Trong, ĐĐ. Giác Nhường đã cung thỉnh HT. Giác Thành sám chủ đàn tràng triệu thỉnh và quy y cho thập đại cô hồn.

Hòa thượng đã cất lời khai thị giúp cho chư hương linh, vong linh sám hối ba nghiệp sáu căn. Sau đó Ngài đã nguyện cho các hương linh, vong linh được quy y Phật, quy y Pháp quy y Tăng.

Hòa thượng cũng đã chia sẻ về công đức niệm Phật đến các hương linh, cùng các Phật tử hiện diện tại pháp hội. Qua đó, Hòa thượng đã nguyện cho hương linh, vong linh sớm được siêu thoát.

Kết lời khẩn nguyện của HT. Giác Thành, chư Tôn đức giáo phẩm cùng các Phật tử theo HT. Giác Hùng – Đệ nhất chứng minh của Giáo đoàn III tụng kinh cầu siêu theo nghi thức của Hệ phái.

Được biết, pháp hội cầu siêu bạt độ này do ĐĐ. Giác Nhường trình bạch và được chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn chứng minh để mở ra trong các chương trình Đại lễ Tự Tứ của Giáo đoàn trong những năm vừa qua.

Hoạt động này giúp cầu siêu cho các anh linh, vong linh được siêu thoát; và cầu nguyện Tam bảo lực gia hộ cho Phật tử và mọi người được vạn sự an lành, muôn điều phúc lạc; cầu nguyện mưa hòa gió thuận, pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc.

Hình ảnh lung linh, trang nghiêm đêm cầu nguyện:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan