CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

GĐ III: Phật tử khắp vùng miền dâng Y bát cúng dường nhân Đại lễ

Sáng ngày 15/7/Kỷ Hợi (15/8/2019), hàng ngàn Phật tử khắp các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn III đã tề tựu về Tịnh xá Ngọc Chơn (Buôn Hồ, Đăk Lăk) tham dự lễ dâng Y bát lên chư Tôn đức Tăng Ni sau mùa An cư kiết hạ nhân Đại lễ Tự Tứ PL. 2563.

Chứng minh cho lễ Dâng y có HT. Giác Hùng, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III; cùng quý Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn III: HT. Giác Phùng, Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn, Trưởng ban Tổ chức; HT. Giác Trong, Trị sự phó Giáo đoàn; HT. Giác Trí, Trị sự phó Giáo đoàn; HT. Giác Minh, Trị sự phó Giáo đoàn; HT. Giác Thành, Trị sự phó Giáo đoàn; cùng chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn. Về phía chư Ni có quý Ni trưởng: NT. Hiệp Liên, Giáo phẩm Ni giới, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn; NT. Cảnh Liên, Giáo phẩm Ni giới, Phó trưởng Ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn; NS. Lãnh Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn; chư Tôn đức Ni giáo đoàn và hàng ngàn Phật tử khắp nơi trong và ngoài nước đồng câu hội về dự lễ.

Hạ tàn hoa lá đổi thay,

Thu về lộng gió hương bay ngát rừng

Vu Lan – Tự Tứ đón mừng

Ngày xuân Phật giáo tưng bừng khắp nơi.

Vu Lan – một mùa Tự Tứ nữa lại trở về với những người con Phật. Các bậc xuất gia lại tăng thêm một tuổi Hạ. Vào ngày này đất trời hoan hỷ, chư Phật đón mừng các Tỳ-kheo vừa hoàn thành ba tháng tịnh tu đạo nghiệp. Các Phật tử nhân ngày này đã đem hết tâm lực và tài vật để sắm chiếc y vàng, thành kính dâng lên cúng dường chư Tăng để được thấm nhuần công đức.

Mở đầu buổi lễ trong không khí trang nghiêm, Phật tử Thiện Tường đã thay mặt cho các Phật tử về dâng y cho Giáo đoàn nói chung và Tịnh xá Ngọc Chơn nói riêng dâng lời tác bạch dâng pháp Y ca-sa:

Nay ngày Lễ Cúng dâng Y bát,

Hàng thiện nam, tín nữ chúng con,

Bốn phần tứ sự lo tròn,

Cúng dường Tam Bảo gieo bòn phước duyên.

Trong ngày lễ thiêng liêng hôm nay, chúng con sắm sanh tứ vật dụng cúng dường lên chư Tôn đức với tất cả lòng thành kính. Chúng con cúng dường không vì tiếng khen, không vì ngại tiếng chê, không vì nghe theo người khác bảo cúng, cũng không vì bắt chước người mà cúng. Mà tất cả đều xuất phát từ niềm tin vào Ba ngôi Tam Bảo, và mong tạo chút phước đức để hồi hướng quả lành đến Cửu Huyền Thất Tổ, và rộng ra là hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh…

Ngay sau lời tác bạch dâng Y của Phật tử, Hòa thượng Đệ nhất chứng minh của Giáo đoàn đã có lời đạo từ đến toàn thể đại chúng: Hôm nay chư Tôn đức cùng nhau về đây để hòa âm cầu nguyện cho quý Phật tử tại địa phương cũng như các nơi đã thành tâm sắm sanh lễ vật trở về nơi đây dâng pháp Y để cúng dường lên chư Phật, chư Tăng Ni hiện tại. Việc làm này sẽ giúp cho chư Tăng Ni chúng tôi có đủ điều kiện mà lo tu niệm, làm gương hạnh cho tất cả những người Phật tử noi theo. Noi theo đường lối của Tổ thầy đã để lại, do đó mà có lễ cúng dường Pháp Y hôm nay. Tôi đại diện cho Giáo đoàn III tán thán công đức của quý vị, nhất là chư Ni – Phật tử Tịnh xá Ngọc Chơn đã thành lập ngôi đạo tràng khang trang để cho các Phật tử về đây tu học.

Sau đó HT. Giác Thành khai thị đến các Phật tử về ý nghĩa của việc dâng Y ca-sa: Lễ Dâng pháp y là truyền thống có từ lâu đời. Chư lịch đại Tổ sư dạy: Phật tử xương minh là do Tăng-già hòa hợp, thiền môn hưng thịnh là nhờ đàn-việt tín tâm. Cho nên Phật pháp được xương minh hưng thịnh là phải các hàng xuất gia, là những bậc đệ tử Như Lai, những bậc thừa truyền của Chánh pháp, cho nên hòa hợp an cư trong 3 tháng để nhằm thúc liễm tam nghiệp, tức là thân khẩu ý trau dồi Tam vô lậu học, Giới Định Tuệ. Bởi vì những hàng xuất gia là những người tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự. Cho nên phải làm việc của Như Lai, và thay Như Lai truyền trao giáo pháp cho Phật tử, là một trong 3 ngôi Tam Bảo.

Hòa thượng nhắc lại sự tích đức Mục Kiền Liên do nỗ lực tu học mà đã đạt được thánh quả. Nhờ đó Tôn giả Mục Kiền Liên biết được việc mẹ mình ở địa ngục. Vì thế Tôn giả được đức Phật chỉ cho cách cúng dường chư Tăng Ni sau ba tháng an cư, nhờ đó mẹ của Tôn giả sanh về cõi trời. Từ đó, các hàng Phật tử theo đó thực hiện việc cúng dường, dâng Y lên chư Tôn đức sau thời gian an cư để cầu mong phước lành cho người thân đã khuất của mình. Hòa thượng nhấn mạnh tâm thiện thì đạt quả thiện, tâm ác thì đạt quả ác. Vì thế, Hòa thượng mong muốn quý Phật tử cố gắng nỗ lực theo chư Tôn đức để đạt được những quả lành trên bước đường tìm cầu giải thoát, đạt sự an vui.

Ngay sau lời khai thị của Hòa thượng Trưởng ban Tăng sự kết thúc, hàng ngàn Phật tử dàn hai hàng ngay ngắn, từ từ đi chậm rãi theo lời Kinh dâng cúng y bát, tiến về lễ đài dâng y bát lên chư Tôn đức.

Được biết, những mảnh y vàng tượng trưng cho ruộng phước điền phì nhiêu, chứa đựng vô vàn công đức của chư Tôn đức để cho các hàng Phật tử gieo trồng vào ruộng phước. Việc dâng pháp y ca-sa là các phẩm vật dâng lên cúng dường chư Tôn đức, qua đó quý Phật tử bày tỏ tấm lòng chí thành chí kính, ngõ hầu đáp đền thâm ân trong muôn một. Việc thọ lãnh tứ sự dâng cúng nhằm giúp chư Tôn đức có đủ hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, xiển dương Chánh pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại.

Những hình ảnh của buổi lễ:

Chư Tôn đức chứng minh buổi lễ

Đại đức Giác Minh Tôn dẫn chương trình

Phật tử Thiện Tường tác bạch dâng Pháp y

HT. Giác Hùng ban đạo từ

HT Giác Thành giảng về ý nghĩa dâng y

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan