CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn II: Lễ Dâng Y ca-sa nhân ngày Tự Tứ - Vu Lan

Thể theo truyền thống nhà Phật, sau ba tháng An cư kiết hạ, chư Tăng tựu về một trú xứ tác pháp Tự tứ Tăng với mục đích thanh tịnh tự thân và Tăng đoàn, qua việc bày tỏ khuyết điểm của mình và cầu mong các vị đồng phạm hạnh chỉ bày những lỗi lầm mà tự mình không nhìn thấy. Đây là dịp để hàng Phật tử gieo trồng phước báu nơi ruộng phuớc điền của chư Tăng, thể hiện lòng tôn sư trọng đạo với các bậc thầy, lòng tri ân đối với ơn cha nghĩa mẹ sinh thành nhân mùa Vu lan báo hiếu.

Mừng khánh tuế chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn

Năm nay, Đại lễ Tự tứ Tăng - Vu  lan  bồn (PL. 2562 - DL. 2018) của Giáo đoàn II được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hội, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 24 đến 25 tháng 8 năm 2018  (nhằm ngày 14 đến 15 tháng 7 năm Mậu Tuất).

Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tuất, là ngày thứ hai trong chương trình Đại lễ, vào lúc 5 giờ sáng, toàn thể đại chúng Tăng đảnh lễ niệm ân Tam bảo; hàng Phật tử khánh tuế chúc mừng hạ lạp chư Tôn túc giáo phẩm trong Giáo đoàn tăng thêm đuợc một tuổi Hạ. Sau đó, lúc 8 giờ sáng, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới bóng y vàng của những nguời con Khất sĩ hoà quyện cùng với tấm lòng thành kính của hàng bạch y cư sĩ từ các miền Tịnh xá tựu về, lễ dâng Y ca-sa đã đuợc diễn ra trang nghiêm trọng thể.

Sau lời tác bạch cúng dường là nghi thức dâng y với 3 vòng nhiễu Phật, tán dương oai đức Ca-sa, sắc vàng thanh bạch của hàng Sa-môn.

Với lòng bi mẫn, HT. Giác Sơn đã thuyết giảng ý nghĩa công đức Y Ca-sa cùng với những phuơng cách để làm tròn bổn phận của con cái đối với hai đấng sinh thành. Sau đó là lễ cúng dường trai tăng cầu nguyện siêu độ Cửu huyền Thất tổ, cầu an cha mẹ hiện tiền tăng phúc tăng thọ.

Trong chuổi sinh hoạt lễ năm nay, tối qua 14/7, ĐĐ. Minh Chuẩn, trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương - TP. Huế, thuyết giảng chia sẻ pháp thoại với đạo tràng pháp hội Vu lan. Sau đó là chương trình văn nghệ "Hát mừng Vu lan" cũng đã được diễn ra với những tiết mục ca múa kịch họa mang đậm ý nghĩa về tình cha nghĩa mẹ.

Duới đây là một vài hình ảnh chúng tôi ghi nhận đuợc:

Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh lễ dâng Y

 Chư Tôn Hòa thượng chứng minh

HT. Giác Sơn ban đạo từ, chứng minh công đức cúng dường của Phật tử

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan