CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn IV: Lễ Dâng y nhân mùa Tự Tứ - Vu Lan 2018

Sáng ngày 15/7 Mậu Tuất, tại giảng đường PV. Minh Đăng Quang đã trọng thể diễn ra Đại lễ Dâng y Ca sa  nhân mùa Vu lan 2018.

Quang lâm chứng minh có HT. Giác Tường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Toàn, HT. Giác Vạn, HT. Giác Hiệp, HT. Minh Bửu cùng chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn IV và nam nữ Phật tử gần xa về tham dự.

Sau khi dâng hương, đảnh lễ Phật, Tổ Thầy, chư Tôn đức đã tụng thời kinh cúng dường mười phương Tam bảo và cầu nguyện quốc thới dân an.

HT. Minh Bửu, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang đọc diễn văn khai mạc Đại lễ Dâng y Ca sa.

Các em Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường và cài những đóa hoa đạo đên chư Tôn đức hiện tiền.

Tiếp theo, hàng Phật tử trang nghiêm dâng Pháp y và Tứ sự cúng dường, gieo ruộng phước điền đến hàng Tăng bảo.

Cà sa oai đức chi bằng

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa môn

Noi gương Từ phụ Thế Tôn

Hoằng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn.

Ban đạo từ chứng minh, HT. Giác Ngộ thay mặt chư Tôn giáo phẩm và đại chúng Tăng Ni chứng minh công đức, phước báu của toàn thể nam nữ Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo đúng chánh pháp,… nguyện cầu mười phương chư Phật, gia hộ cho quý Phật tử đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dũng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai.

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Giác Toàn nói về ý nghĩa Vu lan và thay mặt Ban tổ chức cảm tạ tri ân đến toàn thể hội chúng, cầu nguyện quý Ngài được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, nam nữ Phật tử được vô lượng an lạc, kiết tường như ý.

Xin chia sẻ những hình ảnh ghi nhận:

Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm lễ đường

Dâng hương cúng dường chư Phật

Các em gia đình Phật tử dâng hoa

Cài hoa đến chư Tôn đức

HT. Minh Bửu đọc diễn văn khai mạc Đại lễ Dâng y Ca sa. 

Tác pháp dâng y, tứ sự

HT. Giác Toàn giảng ý nghĩa Vu lan

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan