CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

"Tiếng chuông tỉnh thức" trong chương trình Đại lễ

Để khuyến khích tinh thần tu học và nghiên cứu giáo pháp Phật-đà cũng như con đường của Tổ Thầy, Ban tổ chức Đại lễ đã tạo ra sân chơi giúp cho hàng thiện nam tín nữ có cơ hội thể sự học hỏi và nghiên cứu giáo pháp của mình. Chương trình “Tiếng chuông tỉnh thức” đã thắp sáng lên ngọn đèn giáo pháp trong đời sống tu học của người Phật tử.

Chương trình năm nay được sự hướng dẫn của Đại đức Giác Phổ, Phó ban Hoằng pháp của giáo đoàn, cùng sự tham dự đông đảo của hàng thiện nam tín nữ. Đây là kết quả tích cực của một quá trình khuyến khích về sự tìm học giáo pháp và nghiên cứu về đường lối của Tổ Thầy. Đồng thời kết quả ấy còn được thể hiện rõ nét hơn qua kết quả thu được của cuộc thi, hơn 80% thí sinh đều có cho mình một lựa chọn đúng đắn với đáp áp mà Ban tổ chức đã đề ra. Điều đó chứng tỏ tinh thần nghiên cứu về giáo pháp và đường lối đã mang lại kết quả khả quan, và đáp ứng được mục đích mà chư tôn Hòa thượng lãnh đạo giáo đoàn đã đề ra. Hơn nữa, khi gặp câu hỏi khó lại được Đại đức Giác Phổ chia sẻ để làm rõ và giúp cho đại chúng học thêm, hiểu thêm về giáo pháp và con đường của Tổ Thầy, để từ đó nâng cao vốn hiểu biết về nền Phật học của mình và những con đường phương pháp tu học để đi đến bến bờ giác ngộ giải thoát.

Gl1

Gl2

Gl3

Gl4

Gl5

Gl6

Gl7

Gl8

Gl8b

Gl8c

Gl9

Gl10

Gl11

Gl12

Gl13

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan