CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Lộc Uyển tổ chức Lễ Vu lan PL. 2563 – DL. 2019

Sáng ngày 15/7/ Kỷ Hợi (15/8/2019), tại Tịnh xá Lộc Uyển (số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, Quận 6), Thượng tọa Giác Nhuận, Ủy viên BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn VI Hệ phái Khất sĩ vâng theo lời chỉ dạy của Hòa thượng Giác Tuấn - Tri sự trưởng Giáo đoàn đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu Lan PL. 2563 – DL. 2019.

Lúc 7 giờ sáng cùng ngày, Thượng tọa Giác Nhuận cùng chư Tăng Ni của Giáo đoàn VI trì bình khất thực theo truyền thống của Hệ phái Khất sĩ nhằm để cho hàng Phật tử được gieo duyên lành với Tam Bảo.

Sau buổi khất thực, Đại đức Giác Minh chủ lễ cùng chư Đại đức Tăng của Giáo đoàn VI với hơn 100 Phật tử cùng trì Kinh Vu Lan.

Lúc 10 giờ, Lễ Vu Lan được diễn ra tại chánh điện dưới sự chứng minh của Hòa thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn VI cùng hơn 40 chư Tôn đức Tăng Ni từ các miền tịnh xá của Giáo đoàn và hơn 1.500 Phật tử đồng về tham dự.

Để ghi nhớ công ơn hai đấng sinh thành Phật tử Liễu Ngọc đã đại diện hàng Phật tử đọc lời cảm niệm gửi đến cha mẹ nhân ngày Vu Lan Báo Hiếu. Phật tử Phúc Ngọc tác bạch dâng y đến chư Tôn đức Tăng Ni, nguyện hồi hướng phước báu làm được đến Cửu Huyền Thất Tổ được siêu thăng, cha mẹ hiện tiền được sống lâu trăm tuổi vui vầy bên con cháu.

Trong buổi Lễ Vu Lan, Thượng tọa Giác Nhuận đã quy y cho hơn 50 Phật tử cũng như sách tấn hàng Phật tử nên làm phước với tâm từ rải rộng không đố kỵ thì phước duyên sẽ được tròn đầy.

Tụng kinh cầu nguyện

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan