CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Duyên trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y Ca sa PL.2563 – DL.2019

Sáng ngày 12/8/2019 (nhằm ngày 12/7/Kỷ Hợi), Ni sư Toàn Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên, cùng Ni sư Nguyện Liên và chư huynh đệ đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y Ca sa PL.2563 – DL.2019 với sự chứng minh tham dự của đông đảo chư Tôn đức Ni cùng Phật tử.

Chư Tôn đức Ni Giáo phẩm Ni giới Hệ phái tham dự và chứng minh buổi lễ: Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Long Khánh); Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Mai Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái; Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức (TP.HCM); Ni trưởng Tố Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, cùng với sự hiện diện của quý Ni trưởng, Ni sư các tịnh xá trong địa bàn TP.HCM và các vùng lân cận.

Phật tử Phúc Ngọc đại diện quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên thành kính dâng lên lời tác bạch cúng dường.

Chúng con được nghe Phật dạy: “Đạo Phật trường tồn là do Tăng Ni tu học, tòng lâm hưng thịnh là do thiện tín phát tâm”. Với trọng trách thiêng liêng ấy, hòa cùng lòng hiếu đạo của người con Phật, hằng năm cứ đến tháng bảy, mùa Vu lan thắng hội, Phật tử chúng con không ai không nghĩ đến cội nguồn ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ và Cửu huyền Thất tổ, nội ngoại tương đồng. Hôm nay, dưới ánh hào quang của ngôi Tam Bảo, noi gương hiếu hạnh của Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát, Phật tử chúng con vai kề vai chung lòng tác phước thiện duyên, đốt nén tâm hương, sắm sanh phẩm thực, hương hoa y phục và tứ sự kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng cùng hiện tiền chư Tôn đức, để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an vui trường thọ, và Cửu huyền Thất tổ được vãng sanh lạc quốc. Lễ tuy bất túc, thành kính hữu dư, ngưỡng mong chư Tôn đức từ bi chứng minh cho chúng con được gội nhuần công đức.

Sau lời tác bạch cúng dường, quý Phật tử trang nghiêm nhiễu Phật ba vòng thành kính dâng Pháp y và tứ sự vật dụng đến chư Tôn đức Ni.

Ca-sa oai đức chi bằng

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa-môn

Noi gương Từ phụ Thế Tôn

Hoằng khai giáo pháp tám mươi bốn ngàn.

Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, có đôi lời chứng minh và tán thán công đức quý Phật tử: “Ngưỡng mong mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử đời đời hưởng được phước báu. Hôm nay, quý Phật tử Dâng y Ca sa lên chư Phật, chư Tăng, tức là quý Phật tử tạo được phước báu cho mình đời này, đời khác được an lành trong cõi Cực lạc. Trong thế giới ta-bà, phước lành hộ trì cho quý Phật tử sanh thân đầy đủ phước báu, đầy đủ hạnh duyên sống trong cuộc đời này không thiếu thốn, sống cuộc đời đạo hạnh của cư sĩ tới lui nơi cõi pháp và dần dần bước lên con đường giải thoát đắp y, mang bát, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, luôn an lành trong ánh sáng hào quang của Phật”.

Được sự chỉ dạy của quý Ni trưởng, Ni sư Phụng Liên đãi lao quý Ni trưởng có đôi lời giáo lý chia sẻ đến quý Phật tử với chủ đề “Tại sao Phật tử phải dâng y”.

Buổi cúng dường trai Tăng được hoàn mãn cũng đã khép lại chương trình buổi lễ với sự hoan hỷ của chư Tôn đức Ni cùng Phật tử.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan