CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền quang vi diệu - Thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn

1

Một ngàn chín trăm hai mươi ba (1923)

Quý Hợi đêm thu hiện bóng tà

Tứ đại phong trần phiêu bạt gió

Ngũ uẩn sắc không tạm gọi nhà!

Tổ vào đời tháng chín phù hoa

Tam Bình hăm sáu thoáng sao sa

Hậu Lộc đêm dài yên lẳng lặng

Một vì sao “Bát-nhã ba-la”.

Năm mười lăm tuổi rời quê mẹ

Bước chu du nối chí Lăng-già

Bốn năm “Chùa Vàng” nương bóng Phật

Tìm lại quê xưa “Cửu phẩm tòa”.

Mười chín về quê vâng ý phụ

Sắc không bụi bặm cõi trần ai

Kim Liên nghiệp cũ trần hương sắc

Hai mốt mùa xuân rũ gót hài!

Một chín bốn ba (1943) đèn sen nở

Bái biệt cha hiền nối gót xưa

Thất Sơn suối ngọc đời buông phủi

Hà Tiên – Mũi Nai trụ đỉnh thừa!

2

Bến xưa Bát-nhã ba-la

Thuyền xưa về ngự đạo ca sáng ngời

Ánh Minh Quang mỉm miệng cười

Ngược dòng nhân thế phụng thời độ sanh

“Linh Bửu tự” bước lữ hành

Tạm dừng nương ẩn tích dành thiền-na

Hai năm nhất bát thiên gia

Sáng trưa gieo hạt, trú tòa tông phong

Một chín bốn bảy (1947) khai dòng

Long An, Gò Công phổ đồng đạo thiêng

Mỗi bước đi ánh sáng thiền

Long lanh chiếu diệu khắp miền Tiền Giang

Một vị Tăng, mười vị Tăng

Sa-môn gót ngọc nẩy hằng hà sa

Mỗi ngày, mỗi tháng… thăng hoa

Đoàn Du Tăng phát triển tòa hồng ân

Một năm, mười năm… tăng thân

Đạo tràng tịnh xá kết phần hoằng dương

Sài Gòn – Gia Định sáng gương

Đông-Tây Nam Bộ chơn thường phạm âm

Ngọc Quang Sa Đéc cảm ngầm

Ba mươi cúng hội pháp tâm ấn truyền

Sáng mùng một về Ngọc Viên

Xong rồi đi tiếp qua miền Cần Thơ

Huyện Bình Minh – Cái Vồn chờ

“Tu tịnh Núi lửa” nhẫn thờ thậm thâm

Nghiệp từ vô lượng quả nhân

Oan gia hội tụ nối vần trả vay

Đường về quả Phật Như Lai

Trần gian phủi sạch ấy bài kinh thơm

Quán Âm – Thế Chí – Linh Sơn

Không hờn, không giận… tâm hồn nhàn du

Tổ về “Núi lửa” tịnh tu

Niết-bàn thường trụ vô ưu thanh lòng

Sa-môn nhẹ gót thong dong

Mỗi bước đi… đẹp sáng hồng chân thân.

3

Mười năm sau - Ánh đạo vàng

Một đoàn lan tỏa, Sáu đoàn du Tăng

Chánh-Như1; Tánh-Tịnh2 thuyền trăng

An3-Nhiên4, Lý5-Huệ6… vĩnh hằng đơm bông

Thuyền Ni cũng nở rộ hồng

Huỳnh7-Bạch-Thanh-Kim-Ngân… tòng bước Tăng

Chơn-Quang-Tạng-Trí… mà rằng

Đức-Thiện… tinh tấn sánh bằng thiên chân

Sa-môn Khất sĩ độ trần

Tăng Ni du hóa truyền nhân thiện lành.

4

“Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Dục cùng sanh tử lộ

Khất hóa độ xuân thu”.

(Một bát cơm ngàn nhà

Thân đi muôn dặm xa

Muốn thoát đường sanh tử

Xin độ tháng ngày qua)

***

Sa-môn trải nghiệm sơn hà

Bóng Thầy biền biệt dặm xa bụi hồng

Chí xưa Thầy đã dặn lòng

Tam y nhất bát dòng sông thế trần

Quê hương Nam Bắc phong vân

Tổ tiên hộ độ tụ thần một phương

Nước nhà một gốc Hùng Vương

Hòa bình - Độc lập sáng gương quê mình

Bắc Nam hòa quyện tâm linh

Giang sơn Hồng Lạc hữu tình ngàn thu.

5

Sài Gòn – Gia Định đẳng thù

Thương dân, yêu nước Ni lưu hết lòng

Huỳnh Liên – Bạch Liên… phổ đồng

Mười năm8 trải mật tươi hồng sắc hương

Đạo pháp – Dân tộc chung đường

Đền ơn đáp nghĩa – Áo vuông đầu tròn

Sen vàng đời đạo sắt son

Mười năm tròn phận – Linh Sơn quy đầu

Thiền môn tướng tánh dồi trau

Thanh bình quê mẹ một màu tâm ca.

6

Hai ngàn không trăm hai ba (2023)

“Nối truyền Chánh pháp Thích-ca” độ đời

Hóa thânbáo thân xinh tươi

Tổ sư hiển lộ mỉm cười vô sanh

Một chín năm tư (1954) hóa thành

Ba hai năm chẵn ẩn dành thiền quang

Vàng xanh hồng trắng rỡ ràng

Trăm năm ánh đạo phong quang ta-bà

Năm trăm tịnh xá gần xa

Tăng Ni thích tử ba-la đạo hiền

Hai ngàn không trăm thắng duyên

Hai ba thời khắc nhiệm huyền tháng năm

Nối truyền Chánh pháp thượng tâm

Chơn lý vi diệu pháp âm hoằng truyền.

Nam-mô Tổ sư Minh Đăng Quang,

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Tác đại chứng minh.

Pháp viện Minh Đăng Quang, 26-9-Quý Mão 2023

Sa-môn Giác Toàn

-----------------------------------------------------------------

1 Trưởng lão Nhị tổ Giác Chánh; Trưởng lão Tri sự Giác Như kế thừa Giáo đoàn I

2 Trưởng lão Tăng chủ Giác Tánh và Trưởng lão Giác Tịnh khai lập Giáo đoàn II

3 Trưởng lão Giác An khai lập Giáo đoàn III

4 Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên khai lập Giáo đoàn IV

5 Trưởng lão Giác Lý khai lập Giáo đoàn V

6 Hòa thượng Giác Huệ, Hòa thượng Giác Đức khai lập Giáo đoàn VI

Ni trưởng Huỳnh Liên được sự ủy thác của Tổ sư tiếp độ Ni chúng, thành lập Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

8 1965 - 1975.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan