CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới thiệu Giáo đoàn I - Bảo tháp Hồng Ân

TÓM TẮT LỊCH SỬ GIÁO ĐOÀN I

Giáo đoàn I chính là đoàn Du Tăng đầu tiên của Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ Việt Nam, nay là Hệ phái Khất Sĩ, một trong chín tổ chức thành viên tham gia Ban Vận động thống nhất Phật giáo, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay.

NGUỒN GỐC GIÁO ĐOÀN (1947 – 1954)

Giáo đoàn I khởi thủy do Tổ sư MINH ĐĂNG QUANG thành lập và trực tiếp thâu nhận Tăng Ni xuất gia, hướng dẫn hành đạo từ năm 1947 cho đến khi Tổ sư vắng bóng – mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954), với khoảng 20 ngôi tịnh xá, thâu nhận hơn 100 Tăng Ni xuất gia và truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho hàng vạn cư gia bá tánh.

KẾ THỪA ĐẠO NGHIỆP TỔ SƯ (1954 – 1975)

Sau khi Tổ sư vắng bóng, Giáo đoàn tiếp tục hành đạo do Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh và Trưởng lão Tri sự Giác Như lãnh đạo. Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh hướng dẫn đoàn Du Tăng khoảng 20 vị thực hiện hạnh nguyện du phương hóa duyên khắp các tỉnh miền Trung (1956 – 1957), và các làng mạc vùng sâu vùng xa ở một số tỉnh thành miền Đông và Tây Nam Bộ. Trưởng lão Tri sự Giác Như được giao trách nhiệm điều hành Phật sự các miền tịnh xá.

Năm 1972, sức khỏe của Trưởng lão Tri sự Giác Như ngày một yếu nên Ngài giao việc quản lý lại cho Tăng đoàn. Hòa thượng Giác Giới – một trong những vị cao đức - được Tăng đoàn suy cử làm Tri sự trưởng điều hành Phật sự của Giáo đoàn cho đến mùa xuân năm 2018. Chư Tôn đức khác phần lớn đều tịnh tu, gìn giữ truyền thống Phật Tăng xưa.

GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP (1981 – 2017)

Sau năm 1981, Giáo đoàn I nói riêng và Hệ phái Khất sĩ nói chung, hội nhập với dòng chảy của Giáo hội, tham gia hoạt động Phật sự trong Ban Trị sự các cấp Giáo hội.  

Một số vị Tôn đức tiêu biểu tham gia Giáo hội như: HT. Giác Trang (đã viên tịch), HT. Giác Nhường, HT. Giác Giới, HT. Giác Dũng, TT. Giác Tây, TT. Giác Minh, TT. Giác Nguyên, TT. Giác Hy, v.v...

Đặc biệt, Đại hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2017 – 2022) tại thủ đô Hà Nội năm 2017, chư Tôn đức sau đây được suy tôn:

Hòa thượng Giác Nhường (Thành phố Cần Thơ) - Đệ nhị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN;

Hòa thượng Giác Giới (tỉnh Vĩnh Long) - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN;

Hòa thượng Giác Dũng (tỉnh An Giang) - Thành viên HĐCM GHPGVN.  

GIAI ĐOẠN MỚI (THÀNH LẬP BAN TRỊ SỰ)

Hòa thượng Giác Giới, sau 46 năm làm Tri sự trưởng Giáo đoàn, tuổi Ngài cũng đã cao. Mùa xuân năm 2018, Hòa thượng đã giao việc quản lý Tăng sự cho chư Tôn đức Giáo đoàn. Theo đó, Ban Chứng minh Giáo đoàn được suy tôn: HT. Giác Nhường, HT. Giác Giới, HT. Giác Dũng. Ban Tri sự Giáo đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2022: HT. Giác Hảo – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tường (Mỹ Tho – Tiền Giang): Tri sự trưởng Giáo đoàn. TT. Giác Tây, TT. Giác Nguyên, TT.Giác Minh: Tri sự phó Giáo đoàn. Ban Thư ký: TT. Giác Hy, ĐĐ. Giác Tín, ĐĐ. Minh Kiến.  

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TĂNG ĐOÀN

Giáo đoàn I năm 2018 có 2 ngôi Tổ đình, 21 ngôi tịnh xá, tịnh thất và trên 100 vị Tăng. Các  ngôi tịnh xá hầu hết đều được trùng tu khang trang. Năm 2016, Tịnh xá Vạn Đức thuộc tiểu bang San Diego – Mỹ Quốc được Hòa thượng Giác Giới chứng minh thâu nhận từ Hòa thượng Giác Chân. Hiện nay, Thượng tọa Giác Đăng được bổ nhiệm trụ trì để điều hành các hoạt động Phật sự.

Ni giới trực thuộc Giáo đoàn I có 11 tịnh xá và trên 85 vị. Chư Tăng Ni trong Giáo đoàn phần lớn đều có khuynh hướng ẩn dật tu hành, gìn giữ và phát huy truyền thống Hệ phái.

Tổ đình Minh Đăng Quang (Tam Bình, Vĩnh Long) xây dựng tương đối quy mô, mục đích làm nơi tu học cho chư Tăng Giáo đoàn I nói riêng và chư Tăng Ni Hệ phái nói chung.

Một số Tăng sư được chư Tôn đức cho đi học ở các trường Phật học trong nước và nước ngoài, nhằm tiếp thu tinh hoa kiến thức Phật học trong và ngoài nước, làm hành trang cho tự thân và truyền bá chân lý của đức Thế Tôn.

MÔ HÌNH TRIỂN LÃM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO ĐOÀN I

KHUNG 0: CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO ĐOÀN I ĐƯỢC TÔN THỜ ở khung chính nhất

 

 

 

 

KHUNG 1: CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM GIÁO ĐOÀN I HỮU CÔNG ĐÃ VIÊN TỊCH

KHUNG 2: CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM GIÁO ĐOÀN I HỮU CÔNG HIỆN TIỀN

KHUNG 3: CHƯ TÔN ĐỨC TRƯỞNG LÃO, HÒA THƯỢNG, THƯỢNG TỌA HỮU CÔNG VỚI GIÁO ĐOÀN I ĐÃ VIÊN TỊCH

KHUNG 4: CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA GIÁO ĐOÀN I

KHUNG 5: TÓM TẮT LỊCH SỬ GIÁO ĐOÀN I

KHUNG 6: HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA TỔ ĐÌNH TỊNH XÁ NGỌC VIÊN – VĨNH LONG

Quang cảnh Tổ đình Ngọc Viên

Khóa tu truyền thống khất sĩ đầu tiên của hệ phái

Các hoạt động tu tập tại tổ đình

KHUNG 7: HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰCỦA TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG – VĨNH LONG

Quang cảnh Tổ đình Minh Đăng Quang

Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 19

Các lễ hội, khóa tu và hoạt động Phật sự khác

KHUNG 8: HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA TỊNH XÁ NGỌC THẠNH, TỊNH XÁ AN LẠC, TỊNH XÁ NGỌC LIÊN VÀ TỊNH XÁ NGỌC TRUNG TĂNG

KHUNG 9: HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA TỊNH XÁ NGỌC VÂN, NGỌC ĐĂNG, NGỌC ĐỒNG, NGỌC GIANG, NGỌC HUỆ VÀ NGỌC THỌ

KHUNG 10: CÁC DẤU ẤN HÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC NHỊ TỔ GIÁC CHÁNH VÀ CÁC VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA TỔ SƯ

Dấu ấn của đức Nhị Tổ

Dấu ấn của Trưởng lão Tri sự Giác Như và Trưởng lão Giác Trụ  

KHUNG 11: ĐẠO TÌNH GIÁO ĐOÀN I VỚI HỆ PHÁI

Tưởng niệm chư Tôn đức các Giáo đoàn

Tham gia các sự kiện của Hệ phái 

Tham gia các khoá tu Truyền thống Khất sĩ do Hệ phái tổ chức

KHUNG 12: HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TẠI TỊNH XÁ NGỌC MINH, NGỌC QUANG, NGỌC THÀNH, NGỌC CHÁNH VÀ NGỌC TƯỜNG

KHUNG 13: HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TẠI TỊNH XÁ NGỌC MỸ, NGỌC HƯNG, PHÁP ĐĂNG, CHÙA BÌNH PHƯỚC TẠI VIỆT NAM, TỊNH XÁ VẠN ĐỨC TẠI MỸ QUỐC

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: