CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cao vời thiên sanh

CAO VỜI THIÊN SANH

*Kính tặng chư Tôn đức Giáo đoàn V

 

Thành    tâm báo hiếu báo ân

Kính        thầy kính tổ vạn phần xưa sau

Tưởng    tri công đức thẩm sâu

Niệm       tình đạo nghĩa tâm giao đời đời

Lần          thứ năm mươi cao vời

Ngày        ra đi… lắm ngậm ngùi bi thương

Đức         Thầy biền biệt vấn vương

Cố            xưa in dấu dặm trường hoàng dương

Trưởng  dưỡng đạo lực cát tường

Lão          lai vô tận chơn thường thiền môn

Giác         ngộ chánh pháp Linh Sơn

            mầu khai mở tâm hồn Phật gia

Đệ            nhất phẩm hạnh Tăng già

Trưởng  Giáo đoàn ngát hương sa chân trời

Khai        sơn chiếu diệu mười mươi

Tịnh        thanh trong sáng nụ cười đạo sư

            phủi trần lụy tu tư

Trung     Tâm phát triển thuyền từ độ sanh

Giáo        đoàn tinh tấn hóa thành

Năm        mươi năm mãi vận hành thiên hương

Viên        tròn phẩm hạnh nhu cương

Tịch        lắng thiền vị miên trường long lanh

Cao          ngôi thăm thẳm thiên sanh

Đăng       quang tịnh cảnh đức lành ngàn sau

Phật        từ bi tỏa dạt dào

Quốc       Cực Lạc ngự ngạt ngào đài sen

Tái           sanh bát ngát thắng duyên

Nhàn       cảnh hoằng hóa khắp miền nhân gian

Rộng       độ thăng hoa Tăng đoàn

Chúng     sanh quy hướng Minh Quang ngời ngời.

                             TX.Trung Tâm Q.6, ngày 23/2/Quý Mão – 2023

                                                          Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: